cas - PowerPoint by shimeiyan

VIEWS: 47 PAGES: 18

									Časopis 1.B
•  Čím sme starší, tým viac si uvedomujeme, že vyniknúť medzi
  ostatnými v tom nekonečnom zástupe talentovaných a úžasne
  nadaných ľudí je skoro úplne nemožné. Možno nám v tom
  zabraňuje malé sebavedomie, niekedy zase kritika či nízke
  hodnotenie našej snahy. Vzdať sa však nepripadá do úvahy,
  pretože prúd povinností a nárokov ostatných by nás za krátky
  čas úplne potopil. Každý predsa cíti prirodzenú potrebu prežiť
  svoj život v čo najväčšej spokojnosti v tomto uponáhľanom
  svete plnom súbojov a bojov o kúsok šťastia či pohody.

  Johan Wolfgang Goethe: ,,Aj keď svet ide stále dopredu,
  mládež musí začínať od začiatku."
      Naše imatrikulácie
•  Je ťažké napísať, aké pocity sme prežívali v tento okamih, pokúsim sa
  aspoň priblížiť priebeh tejto akcie.
•   Ráno sme prišli do školy tak ako každý deň. Za prvý mesiac sme sa
  naučili veľa nového, ale toto bolo predsa iné. Konečne prišiel obávaný
  deň ,,D“ ,keď sme mali vstúpiť do cechu študentského. S napätím sme
  očakávali, čo na nás štvrtáci prichystali. Po 3. vyučovacej hodine sme sa
  prezliekli a odhodlaní sme sa vybrali do mesta, kde sme pokrikovali
  a plnili úlohy , ktoré nám pridelili štvrtáci. Neskôr sme sa vrátili do
  školy a poputovali sme rovno do telocvične, kde nás už čakali starší
  spolužiaci. Tam pre nás štvrtáci prichystali program. Každý z nás musel
  splniť úlohu, ktorú nám vopred určili. Potom ako sme úlohu splnili,
  odovzdali nám certifikát a odmenili nás sladkosťami. Neskôr už
  nasledovala diskotéka. Ani sme sa nenazdali a všetko bolo za nami.
  Domov sme odchádzali obohatení o nezabudnuteľné zážitky a príjemné
  dojmy.
•  Dúfame, že budúci prváci sa zabavia ako aj my.
      Návšteva Nemecka
•  Návšteva našich spolužiakov v Nemecku sa už skončila a tak sme vyspovedali našu
  spolužiačku Barboru Gavlákovú. Pri odpovediach Barbory Gavlákovej som sa sama
  pousmiala nad odpoveďami. Veď posúďte sami.
•  Nemecko si navštívila po prvý raz. Čo bolo pre teba najväčšie prekvapenie? Prvý
  deň bolo pre mňa všetko prekvapením. Prostredie, ľudia, počasie.
•  Aké sú rozdiely vo vzťahoch medzi mladými Slovákmi a Nemcami???
•  Slováci sú podobní ako Nemci. Rovnako dobrosrdeční a priateľskí.
  A čo nemecký chlapci? Čo hovoríš na nich?
•  Bola som prekvapená, akí sú srdeční, aká môže byť s nimi zábava a akí sú vždy
  blázniví. Za celý čas, čo som tam bola, som nestretla ani jedného tichého, utiahnutého
  alebo mĺkveho chlapca.
  Je v nemeckej kuchyni niečo podobné našej slovenskej?
•  Ochutnala som množstvo ich jedál a chutili omnoho lepšie ako vyzerali.
  Keby si na budúci rok dostala šancu, išla by si do Nemecka?
•  Určite. Bolo to super vidieť a vyskúšať nové veci. Spoznala som tam veľa
  zaujímavých a veľmi priateľských ľudí.... A zdokonalila som sa v nemeckom jazyku.
  Na čo budeš najradšej spomínať?
•  Neviem, čo si mám z toho všetkého vybrať. Asi to, keď sme všetci boli v zábavnom
  parku a ja som sa takmer stratila, alebo keď sme boli hrať tenis.
•  Kde si bola, čo si navštívila?
•  Bola som v Strassburgu, Offenburgu a v zábavnom parku. . S mojou nemeckou
  ,,rodinou“ som absolvovala množstvo výletov.
•  Najviac sa mi páčil ten zábavný park. Cítila som sa ako niekde v USA. Veľmi sa mi
  tam páčilo.
        Ach, to leto...
•  Pomaličky sa nám schyľuje ku koncu školského roka a naši profesori majú
  naštartované ruky na písanie červených známok. Určite usilovne trénovali, ako urobiť
  pekný krúžok na naše papierové rozsudky smrti, teda vysvedčenia. Vrcholí už aj súťaž,
  kto dá najväčší počet písomiek v priebehu čo najkratšieho času a pri tom všetkom teraz
  neviem, kto vyhral. Veď to sa ešte uvidí. Máme ešte toľko času...
    Určite musia byť sklamaní z nás nevďačníkov, ktorí sa radšej opaľujeme,
  športujeme a plánujeme, kam a na aký festival namiesto toho, aby sme sa zaujímali,
  kde a kam sa máme pozrieť na Krymskú vojnu a opaľovali tak akurát fyzikálne vzorce.
  No niečo strašné! Veď taký chudák študent strávi v škole občas viac času ako taký šprt.
  Napríklad také nákupy v potravinách. Idem si kúpiť rožok. Kým tam dôjdem, musím si
  vypočítať, koľko mi to bude trvať, to máme matematiku. Kým sa došuchcem ku regálu
  s rožkami, môžem rozmýšľať, kto a kedy vyrobil rožok, to máme dejepis. Akou
  rýchlosťou vhodím rožok do košíka, to máme fyziku. Z čoho je rožok zložený a jeho
  štruktúra je chémia. Ja ako konzument v potravinovom reťazci - to je biológia. Ako sa
  píše rožok - to máme slovenčinu. Samozrejme sa v duchu opýtam sama seba, ako by
  som to povedala v iných cudzích jazykoch. Kde sa na Slovensku vyrábajú rožky, to
  mám geografiu. Veď aj to je dôležité. No a tu to máme. Tento príklad by mohol byť aj
  útechou a asi aj chabým pokusom podplatiť našich profesorov, aby nám nedávali toľko
  písomiek, lebo taký chudák študent sa poriadne zapotí, kým nakúpi. A čo potom na
  písomke!
  Tak vám, kolegom študentom želám, aby vám nekvapčalo na karbid skôr ako prídu
  prázdniny a hlavne udržujte paniku s úsmevom :-). P.S: Nespáľte sa! Veď také
  popáleniny tretieho stupňa sú horšie ako 5 z matiky :-)
                    •Zdroj: http://casopis.programypc.sk
              O nás...
•  Najviditeľnejšou vlastnosťou našej triedy, ktorú si väčšina profesorov už stačila
  všimnúť je naša veľká lenivosť. Nikto v triede nie je taký, že by sa učil na všetky
  predmety, ktoré budú v nasledujúci deň, ale iba si napíše nejaký ten príklad z
  matematiky, poprípade si prelistuje učivo z iného predmetu, aby profesorke pri
  vyvolaní mohol povedať viac súvislých viet, ako len nadpis posledného učiva. Na
  každý predmet máme v triede aspoň jedného nadšenca, ktorý sa snaží na tej- ktorej
  hodine svojím hlásením zachrániť situáciu, keď ostatní iba ticho sedia, poprípade už
  zaspávajú vo svojich laviciach. S učivom si všetci vieme ochotne pomôcť, či už
  doučovaním, alebo v prípade písomnej práce tí učenlivejší žiaci s radosťou poskytnú
  tým menej znalým spolužiakom odpoveď na ťažkú otázku formou buď ústneho
  našepkania alebo papierovou správou. V krajnom prípade, keď profesorka pri písomke
  už absolútne nič nevníma, tak naši triedni géniovia napíšu tým mentálne zaostalým celú
  písomku. Pri výkladoch profesorov, ak nám priamo nehrozia päťkami za nepozornosť,
  sa väčšinou zložíme na lavice a všetci si robíme svoju obľúbenú činnosť, buď si čítame
  časopisy, alebo sa rozprávame, čo nás dnes čaká na obed. Opak tvorí zopár morálnych
  výnimiek, ktoré si zapisujú výklad profesora do zošita, aby si to od nich mohli ostatní
  potom odpísať. Počas vyučovania prevláda v triede veľká ospalosť spôsobená tým, že
  si nikto nevychutnal svoj vzrušujúci sen do konca, ale musel s veľkou nechuťou
  vstávať do školy. Po obede sme na tom všetci ešte horšie, lebo nás zase profesori
  unavujú svojimi nudnými, nikomu nič nehovoriacimi výkladmi.
•  Asi najväčšiu radosť na hodine nám urobí zvonček, ktorý nám oznamuje, že už môžeme
  profesora nadobro ignorovať a prejsť na príjemnejšie činnosti. Dievčatá si na stolíkoch
  rozkladajú kozmetické salóniky, chalani zase šachy alebo športové noviny. Jednomyseľne
  si po odchode profesora z triedy pustíme hudbu na našej prenosnej aparatúre. Občas sa tu
  vyskytnú malé nezhody alebo aj tvrdé bitky o to, aký song bude teraz nasledovať. Ale
  žiadne naše hádky nikdy netrvajú dlho, lebo všetci ľudia v našej triede si vedia
  neuveriteľne vychádzať a tak sa tu všetky krivdy neuveriteľne rýchlo odpúšťajú, čo je
  veľmi dobrá vlastnosť.
•  Zdroj: http://referaty.atlas.sk/slovencina_a_cestina/slohy_a_fejtony/10060
•  O nás...
•  Simona Kredatusová: Vždy milá a vysmiata, ale vie byť aj drzá a nepríjemná (ak to
  situácia vyžaduje).
•  Lenka Andrašková: Priateľská a tichá, ale ako sa vraví ,,tichá voda brehy myje.´´
•  Michaela Garančovská: Priateľská a milá.
•  Tatiana Pavúková: Priateľská, ukecaná a najväčšia flegmatička z triedy (čo sa týka
  učenia a známok).
•  Barbora Gavlákova: Milá, neodbitná, priateľská a baví ju šport.
•  Miroslava Pačanová: Milá a priateľská, až kým sa nenahnevá.
•  Miroslava Záhornacká: Priateľská a vždy dobre naladená.
•  Dominika Čujová: Najmilšie dievča z našej triedy, ochotná vždy pomôcť.
•  Zuzana Járosiová: Sympatická a má hlavu na matematiku, aj keď vraví že nič nevie.
•  Danka Matzová: Milá, sympatická a múdra.
•  Zuzana Bakošová: Láskavá, milá a vždy povie čo ma na mysli.
•  Patrícia Krížeková: Tichá, milá a usmievavá.
•  Rado Macejko: Vtipný a milý.
•  Dominik Sviečka: Sympatický, milý, plný prekvapenia.
•  Jozef Humeňanský: Vtipný, priateľský a múdry.
•  Juraj Kandra: Súťaživý a baví ho matematika.
•  Marek Brutovský: Vtipný, priateľský a niekedy si nedáva pozor na jazyk.
•  Dávid Kipikaša: Milý, priateľský a potrpí si na výzore.
•  Jano Kakalejčík: Zhovorčivý, priateľský a nechýba mu zmysel pre humor.
•  Adam Kaľavský: Múdry, priateľský a nevie prehrávať(najmä čo sa týka známok).
          Lyžiarsky výcvik
Každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú lyžiarskeho výcviku na svahu v Nálepkove.
Náš lyžiarsky kurz sa uskutočnil v dňoch 16.02. – 20.02.2009. Lyžiarskeho kurzu sa
zúčastnilo 10 žiakov z našej triedy a 12 žiakov z 1.A. Boli sme rozdelení do troch
družstiev, z toho 1. a 2. družstvo boli začiatočníci a 3.družstvo boli pokročilí. Družstvo
pokročilých sa zdokonalilo v slalomovej technike a družstvo začiatočníkov úspešne
zvládlo základy slalomu. Každý deň po únavnej lyžovačke nás čakala ešte únavnejšia
prednáška. Po večeri nasledoval program, ktorý si pripravili jednotlivé triedy, napr.:
trieda baví triedu alebo diskotéka. Na záver nášho lyžiarskeho výcviku sa konal pretek
v slalome medzi jednotlivými družstvami. Prví traja žiaci každej kategórie boli
odmenení diplomami. Ostatní sme dostali sladkú odmenu. Náš lyžiarsky kurz
prebiehal podľa výcvikového plánu a za dobrých snehových podmienok. Hlavné je, že
nikto nebol zranený.
       Začiatok nového
       školského roka
•  Začiatok je pre všetkých žiakov psychickou záťažou. Každý príde do školských lavíc
  oddýchnutí a zrazu po dvoch mesiacoch leňošenia sa treba pripraviť na pravidelný
  režim. Najhoršie pre všetkých je ranné vstávanie. Najhorší je prvý deň pre prvákov
  nastupujúcich do prvých tried stredných škôl. Tí si musia zvykať na nové prostredie,
  nových spolužiakov, nových učiteľov a na nový a prísnejší režim. My to už máme,
  chvalabohu, za sebou. Už sme si na všetko zvykli a prvý rok sme úspešne zvládli. Na
  budúci rok sa stretneme už ako druháci. A čím bude budúci rok iný? Ako už všetci
  vieme, tohto roku sa uskutočnilo výberové konanie na miesto riaditeľa nášho
  gymnázia. Kým tento školský rok je riaditeľkou Mgr. Mária Kotelešová, do nového
  školského roka nastúpi na post riaditeľa profesor informatiky a matematiky RNDr.
  Dušan Andraško. A miesto zástupcu riaditeľa školy si s profesorkouMgr. Lenkou
  Vargovou vymení profesorka RNDr. Anna Slovenkaiová. Tešíme sa na Vás aj
  v budúcom školskom roku, ktorý bude určite plný zmien a prekvapení.
         Čo je šikana?
•  AZ: Je to pravidelné ubližovanie opakované psychické alebo fyzické násilie na niekom,
  pričom nejde o jednorazovú záležitosť.
  Čo by ste odkázali tím, ktorý sú šikanovaný? Môžu si pomôcť sami?
  AZ: Keď zostane niekto šikanovaný, treba to ihneď povedať, či už rodičom,
  kamarátom, triednemu učiteľovi, na tom nezáleží. Vyrozprávaním sa obeti uľaví, aj to
  že bude ochránená proti agresorovi a začne sa s so všetkým niečo robiť.
  Pokiaľ má niekto modriny, alebo „odrazu“ zlomenú ruku ,to si ľahko všimneme ,ale
  ako môžeme určiť ,že náš priateľ/priateľka sú šikanovaný psychicky?
  AZ: Najčastejšie vedia rodičia posúdiť čo sa deje s ich dieťaťom, môže sa napríklad
  báť chodiť do školy, má strach, chce aby ho rodičia vozili do školy, je stále v blízkosti
  učiteľa, aby sa mu nič zlé nestalo, môže byť ustráchané, nemať žiadnych kamarátov,
  ráno bolesti brucha, hlavy...
  Dá sa týmto ľuďom pomôcť?
  AZ: Najprv sa o tom rozpráva, pričom príde ihneď úľava, neskôr sa s takýmito ľuďmi
  ďalej pracuje, tím, že sa im zvyšuje sebaúcta, hovorí sa o jeho pozitívnych stránkach,
  aby si vedel nájsť priateľov...
  Na koho by sa mali, alebo mohli takíto ľudia obrátiť?
  AZ: Na rôzne poradne, psychológa, určite treba týmto ľuďom ihneď pomôcť, lebo
  pokiaľ je veľmi vážne šikanovanie, vtedy vznikajú trvalé následky ako depresia,
  samovražda, neschopnosť nájsť si prácu, úzkosť, dokonca býva aj samovražda.
•  Prečo, alebo ako by sme si mohli vysvetliť ,že niekto sa odrazu stane tyranom a chce
  ovládať, alebo vlastniť moc nad niekým a teší ho ,že niekomu ubližuje?
  AZ: Vo všeobecnosti sa človek nerodí agresívny, ale sa takým stáva a keď spoločnosť
  okolo neho toleruje násilie, doma prevláda násilie, títo ľudia to berú ako samozrejmosť a
  teší ich, keď ubližujú, ale základom je strach obete, proste on je ten ktorí je „na koni“ a
  teraz ho všetci poslúchajú.
  Čo spadá, alebo ako vieme, že to čo vidíme je fyzické, alebo psychické šikanovanie?
  AZ: Vo fyzickom šikanovaní je skôr to škrabanie, sácanie, kopance, bitky...A v tom
  psychickom je časté vysmievanie sa, ohováranie, izolovanie druhého...
  Sú častejšie obeťami dievčatá a agresormi chlapci, alebo je to skôr naopak?
  AZ: Môžu to byť aj chlapci, aj dievčatá, rozdiel je len v spôsobe. Dievčatá šikanujú skôr
  psychicky a chlapci skôr fyzicky.
  Aká je hranica medzi šikanovaním a „normálom“?
  AZ: Ide o opakované ubližovanie kedy je to nepríjemné, nevieme si rady, máme strach.

                                Zdroj: http://casopis.programypc.sk/
        Zasmejme sa...
•  Pani učiteľka hovorí žiakom: ,,ten, ktorý si o sebe myslí, že je najsprostejší v triede,
  nech sa postaví!"
  Postaví sa malý Dežo.
  Učiteľka sa ho pýta: ,,Dežo, ty si myslíš, že si najsprostejší v triede?"
  "Nie pani učiteľka, len mi bolo trápne, nechať vás tu samú stáť."

•  Janko dostane poznámku: ,,Smrdí, umyť."
  Na druhý deň si číta učiteľka odpoveď od otca: ,,Nečuchať, učiť."

•  V škole sa pani učiteľka pýta žiakov, aké zvuky vydávajú zvieratká. Tak ako robí psík,
  Anička? Hav, hav! Výborne! Dežko, ako robí sviňa? Dobrý deň, pán vodič. Cestná
  kontrola, vaše doklady, prosím

•  Jožko dostane úlohu aby stokrát napísal ,Nebudem tikať pani učiteľke'. Na druhý deň
  prišiel do školy a pani učiteľka sa ho pýta. - Jožko, prečo si to napísal dvestokrát a nie
  stokrát? - ,,Aby som ti urobil radosť.“

•  Malý Jožko dostal poznámku. - Váš syn nevedel, kto rozbil atóm. Otec rozčúlený
  dopísal: - Kto ho rozbil, ten ho rozbil ale ja to platiť nebudem!
•  V škole:
  Deti povedzte mi vetu, ktorej bude
  slovo ananás.
  Prihlási sa jednotkárka Anka:
  Ananás je sladké ovocie.
  Výborne!
  Prihlási sa Jurko:
  Otec dnes pripravoval raňajky
  A NA NÁS zabudol...

•  Prváčik bol prvý raz v škole.
  Na druhý deň ráno ho mama budí:
  ,,Janíčko ,vstávaj! Treba ísť do školy.“
•  ,,Čože? Ešťe raz?“
            Výhovorky
•  Prídeš neskoro do školy a nevieš, ako sa vyhovoriť. Ponúkame niekoľko vtipných
  výhovoriek.
•  1. Ja som prišiel včas, to len vám idú dnes hodiny dopredu.
•  2. Prilepil som sa vo výťahu o žuvačku.
•  3. Prepáčte, že meškám, ale na všetkých semaforoch svietila červená- ja to mám inak
  presne vypočítané.
•  4. Pred školou som stretol ministra školstva a presvedčil ma, aby som šiel na ryby.
•  5. Prilepil sa mi jazyk na cencúľ.
•  6. Dostala som mŕtvicu.
•  7. Bola taká hustá hmla, že som nenašla školu.
Zabavme sa:
1. Robí sa po každom diktáte, písomne si v nej opravíte chyby
2. V slovenčine platí zákon o rytmickom
3. Známa kniha, ktorú napísal Lewis Carrol- Alica v krajine
4. Rozprávanie sa člení na tieto časti: úvod, jadro a
5. Kone ju majú na kopyte
6. Školská pomôcka, ukladajú sa do nej písacie potreby
7. Každý žiak si ju nosí do školy, aby nebol hladný
8. Nachádzajú sa v nich dôležité informácie, novinky
9. V centre Košíc sa nachádza kostol s menom Dóm sv.
Projekt vypracovali:

• Michaela Garančovská
• Tatiana Pavúková
• 1.B

								
To top