WAWASAN 2020 - Ruddy M.Hams

					      Oleh
 RUDDYANSJAH MAHTAR HAMS
JABATAN PENERANGAN MALAYSIA
REMAJA MASA KINI ?
INIKAH PEWARIS NEGARA ?
    SKOP CERAMAH

1. Latar Belakang

2. Penghalang

3. Pemangkin

4. Peranan

5. Penutup
     LATAR BELAKANG

Dicetuskan oleh Tun Dr.
 Mahathir Mohamad
 pada 28 Februari 1991
 semasa Pelancaran
 Majlis Perdagangan
 Malaysia dalam kertas
 kerja berjudul “Malaysia
 Melangkah Ke
 Hadapan”
MAJU DENGAN ACUAN SENDIRI EKONOMI, POLITIK, SOSIAL,
KEROHANIAN, KEJIWAAN DAN
   KEBUDAYAAN


BANGGA DAN BERKEYAKINAN
 DENGAN BANGSA SENDIRI
        9 CABARAN
       BERSATU   BERJIWA BEBAS


DEMOKRATIK                BERMORAL

        WAWASAN 2020
                     SAINTIFIK
 LIBERAL  PENYAYANG               ADIL

            MAKMUR
PENGHALANG
   PENGHALANG
LUARAN    DALAMAN        FANATISME
GLOBALISASI   RASUAH
 PERSEPSI   GEJALA SOSIAL
EKSPLOITASI   DADAH
PENGHALANG


PEMANGKIN
PEMANGKIN

    ISLAM HADHARI


    RUKUN NEGARA


    PELAN INTEGRITI
      NASIONAL


      KEMPEN BUDI
      BAHASA DAN
       NILAI-NILAI
        MURNI
      ISLAM HADHARI

•  menekankan pembangunan seimbang
  antara zahir dan batin serta rohani
  dan jasmani.
• Hadharah   peradaban

• Ilmu merupakan asas kepada Islam
 Hadhari
 10 KONSEP ISLAM HADHARI

      KEIMANAN &
      KETAQWAAN


 ADIL &   BERJIWA   PENGUASAAN
AMANAH   MERDEKA    ILMU


EKONOMI   HIDUP   HAK MINORITI
SEIMBANG  BERKUALITI  & WANITA


BUDAYA &   ALAM    KEKUATAN
 MORAL   SEMULAJADI  PERTAHANAN
     RUKUN NEGARA

Dicetuskan pada 27 Januari, 1970 oleh Tan
Sri Ghazalie Shafie
  KESOPANAN DAN
   KESUSILAAN
PELAN INTEGRITI NASIONAL (PIN)


  Dilancarkan oleh Y.A.B. Dato’ Seri
 Abdullah Haji Ahmad Badawi pada
 23 April, 2004 di Pusat Konvensyen
        Putrajaya
       TREND 2008 (PIN)


        KURANGKAN
         RASUAHTINGKATKAN         TINGKATKAN
KECEKAPAN          PENGURUSAN
 INSTITUSI          HIDUP
KELUARGA          BERKUALITI
KEMPEN BUDI BAHASA DAN
  NILAI-
  NILAI-NILAI MURNI

  Dirasmikan oleh Y.A.B. Dato’ Seri
  Abdullah Haji Ahmad Badawi pada
  11 Januari, 2005 di Istana Budaya
         BUDI BAHASA MENURUN
RASIONAL KEMPEN
           KURANG HORMAT

          AMBIL HAK ORANG

          TIDAK SUKA SENYUM

         TIDAK BERTERIMA KASIH

          KURANG UNGKAPAN
           ‘APA KHABAR’
          KURANG BUDAYA
           KEBERSIHAN

         TIDAK MENEPATI MASA

          TIDAK TOLAK ANSUR
           DI JALANRAYA
PENGHALANG


PEMANGKIN PERANAN
       PERANAN


 KELUARGA        MASYARAKAT
       BANGSA
       MALAYSIA
PENDIDIKAN        PERKHIDMATAN
      PENUTUP
Untuk mewujudkan satu masyarakat yang
 mempunyai jati diri dan semangat patriotik
 yang tinggi pada tahun 2020, peranan dari
  segenap lapisan masyarakat amatlah
    dituntut demi mewujudkan
      BANGSA MALAYSIA
         yang
CEMERLANG, GEMILANG DAN TERBILANG
“Negara akan menjadi agung jika
 warganya terdiri dari insan-insan
yang mengamalkan budaya murni”
  – Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi
“Kecemerlangan, kegemilangan dan
 keterbilangan kita akan muncul, jika
 sekiranya kita menjadi satu bangsa
yang berpekerti mulia, berbudi tinggi
     dan berbahasa baik”
  – Dato’ Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi
Tegak rumah kerana sendi
Runtuh sendi rumah binasa
Sendi bangsa ialah budi
Runtuh budi, runtuhlah bangsa
 Terima Kasih
RUDDYANSJAH MAHTAR HAMS
Jabatan Penerangan Malaysia

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:647
posted:2/11/2010
language:Malay
pages:25