E-tip 7 Vergoeding van premies ziektekostenverzekering

Document Sample
E-tip 7 Vergoeding van premies ziektekostenverzekering Powered By Docstoc
					E-TIP 7
VERGOEDING VAN PREMIES ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
Vergoeding (aanvullende) premies vormt belast loon.

Vanaf 1 januari 2006 betalen werknemers naast de basispremie vaak ook nog een aanvullende
premie voor hun ziektekostenverzekering in het kader van de zorgverzekeringswet. Wilt u aan uw
werknemers een tegemoetkoming in deze kosten geven dan kunt u de (aanvullende) premies aan hen
vergoeden. In 2006 is deze vergoeding belast voor de loonbelasting, de premie volksverzekeringen,
de zorgverzekeringswet en de premies werknemersverzekeringen. Ten opzichte van 2005 is deze
regeling gewijzigd. In 2005 was de vergoeding voor ziektekostenpremies namelijk wel belast voor de
loonbelasting en premie volksverzekeringen, maar niet voor de premies werknemersverzekeringen.

Tip
Let op dat u vanaf 1 januari 2006 ook premies werknemersverzekeringen berekend over de
vergoeding voor ziektekostenpremies.
E-TIP 8
NIEUWE EXTRA AFTREKPOST VOOR DE EIGEN WONING
Het is mogelijk om in de aangifte inkomstenbelasting 2005 een extra aftrekpost eigen woning op te
voeren voor mensen zonder of met een lage eigenwoningschuld.

Met ingang van 1 januari 2005 kunnen mensen zonder of met een lage eigenwoningschuld een extra
aftrekpost voor de eigen woning in hun aangifte inkomstenbelasting 2005 opvoeren. Dit betekent dat u
per saldo geen inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen betaalt over uw belastbaar inkomen
uit eigen woning. Deze nieuwe regeling werkt als volgt; zonder eigenwoningschuld betaalt u geen
aftrekbare (rente)kosten eigen woning en is de extra aftrekpost even groot als het eigenwoningforfait.
Maar bij een lage eigenwoningschuld zijn uw aftrekbare (rente)kosten veelal lager dan het
eigenwoningforfait. De extra aftrekpost is dan gelijk aan het verschil tussen het eigenwoningforfait en
de betaalde (rente)kosten, maar deze aftrek is nooit lager dan € 0,00.

Tip
Heeft u geen of een lage eigenwoningschuld dan kunt u vanaf 2005 toch een (extra) aftrekpost eigen
woning hebben.

				
DOCUMENT INFO