JAVNI GOVOR PUBLIC SPEAKING HORVAT TOMO JELENSKI TOMISLAV JELEĈEVIĆ ROBERT GRBAC TIHOMIR HORVAT MATIJA ZVER DARKO PUBLIC SPEAKING by qau19822

VIEWS: 0 PAGES: 16

									 JAVNI GOVOR
PUBLIC SPEAKING     HORVAT TOMO
     JELENSKI TOMISLAV
     JELEĈEVIĆ ROBERT
     GRBAC TIHOMIR
     HORVAT MATIJA
     ZVER DARKO
PUBLIC SPEAKING       (JAVNI GOVOR) TRI DIJELA GOVORA:
 UVOD-pridobivanje pažnje slušatelja, orijentiranje
   slušatelja na svoju temu i pripremu za govor.
 KOSTUR, GLAVNINA- sadrži bar 75% informacija o temi
   koja se obraĊuje, sadrži od 3- 5 glavnih toĉaka koje
   su potkrijepljene istraživaĉkom temom.
 ZAKLJUĈAK-revizija glavnih toĉaka- osigurava i
   zakljuĉuje temu sa strogom zakljuĉnom rijeĉi.
TIPOVI GOVORA:


Informativni govor

Govorno izvješće

Predavanje ili suradnja

 Služe da se objasni, razjasni, pokaže , definira i nauĉi
 tema.
 GOVORI UVJERAVANJA


1.  Debate, prodajne prezentacije, propovijedi. Služe za
   utjecaj, uvjeravanje, motiviranje, prodaju proizvoda,
   propovijed.

2.  Evokativni govori- služe za zabavu,, inspiraciju,
   pomaže slušateljima da se druže, zbliže.

3.  Impromtni govori: odvija se u jako malo vremena i bez
   priprema. Izvodi se tako da se uzmu 2-3 glavne toĉke
   na putu do govornice.
ANALIZA PUBLIKE:


ANALIZA DEMOGRAFIJE I STAVOVA SVOJE PUBLIKE

Odredimo kako ćemo prenijeti informacije u odnosu na
 godine, spol, etniĉku pripadnost i status.
Oĉekujemo da će se publika složiti, ostati neutralna .
Razmišljati o reakciji publike i struktuirati govor i ideje u
 skladu s tim.
Razmisliti kako će dob i znanje o temi utjecati na poruku koja
 im se prenosi.
KADA JE MOGUĆE POTREBNO JE PRIJE
SAKUPITI INFORMACIJE O PUBLICI


Izabrati dio publike da se dobije uvid u poglede i razmišljanje
  publike.

Promatrati publiku ili izvlaĉiti zakljuĉke općenito

Koristiti upitnik da se izdvoje ljudi sa povezanim
 karakteristikama.
TEME GOVORA :
Odredi namjenu govora i vrstu govora koji će se koristiti.

Uzeti u obzir da se obraĊuje tema koja je prikladna.

Najaviti popis mogućih tema.

Kada je tema odabrana potrebno je izabrati 2-5 glavnih podruĉja
 o kojima će se govoriti.

Tema bi trebala biti izvuĉena od 5 glavnih toĉaka.
ZAJEDNIČKI IZVORI MATERIJALA ZA
GOVOR

1.  Tiskani mediji( knjige ,rjeĉnici, enciklopedije)

2.  Elektronski mediji- (baze podataka, video, televizija…)

3.  Osobni intervjui sa struĉnjacima na tom polju.
 NAČINI PREZENTACIJE


Sažetak- govornik koristi zakljuĉke i kljuĉne termine. (iz
   citata se pokazuje znanje i razumijevanje
   sadržaja).Prednost je u tome što govornik ima
   kontakt sa ljudima a govor ima veću dinamiku.
Govor sa malo vremena- manje od 5 minuta- odaberu
   se 3 glavne toĉke. Takav naĉin je spontan i
   dinamiĉan.
Upamćen govor- pamti se rijeĉ po rijeĉ-( ne preporuĉuje
   se poĉetnicima)
Bilješke- govornik ĉita govor rijeĉ po rijeĉ –(samo kad
   se traži savršena toĉnost i preciznost informacija)
UMIJEĆE VOKALNE PREZENTACIJE
1.  Glasnoća

2.  Brzina govora

3.  Visina i dubina glasa

4.  Ritam pauza

5.  Naglašavanje kljuĉnih rijeĉi
FIZIČKA PREZENTACIJA

Pojava-prvi dojam- treba biti u skladu sa dogaĊajem
 je utjeĉe na vjerodostojnost.

Tema odreĊuje kako se obući.

Kretanje- za formalne govore treba biti postavljena
 bina.

Izrazi lica- ako je govorniku tema poznata emocije
  vezane uz tu temu prirodno će se pojaviti.

Geste- koriste se pokreti ruku
TIPOVI POMOĆI U PREZENTACIJI


1.  Kartice - bilješke

2.  Paziti na kontrast boja

3.  Fotografije

4.  Dijapozitivi

5.  Knjige

6.  Audio i video zapisi
POVEĆAVANJE INTERESA I
RAZUMIJEVANJE PUBLIKE


Jednostavan koncept i polagano kompliciranje

Izbjegavati veliku koliĉinu informacija

Davanje slušateljima okvir za razumijevanje informacija

Ponavljanje važnih rijeĉi
UVJEŽBAVANJE

1.  Završiti istraživanje i pisanje najmanje dva tjedna prije
   prezentacije
2.  Vježbati ĉitanje na glas koristeći natuknice
3.  Smanjiti natuknice na kljuĉne rijeĉi
4.  Napisati ih na 3 X 5 papiru
5.  Organizirati teme u glavi
6.  Sigurnost u razumijevanju informacija
7.  Prevladavanje treme
 PREVLADAVANJE TREME


 Trema je normalna pojava

1. Potrebno je dobro prouĉiti temu, vježbati na glas, opustiti
  se.

2. Koristiti tehnike prevladavanja
 TEHNIKE PREVLADAVANJA


1.  Psihološki efekti- znojenje dlanova, suha usta, ubrzani rad
   srca , rumenjenje …. ( opustiti se dubokim udisajima,
   rastezanje, meditiranje te preusmjeravanje energije iz
   straha u snagu.

2.  Zamijeniti loše misli za pozitivne.

								
To top