MICROSOFT POWERPOINT 2007 BASIS

Document Sample
MICROSOFT POWERPOINT 2007 BASIS Powered By Docstoc
					                   MICROSOFT POWERPOINT 2007
                   BASIS                 PRAKTISCHE GEGEVENS

                                         MICROSOFT
                 Waar en wanneer
                 2 sessies van 3 uren

                 Syntra West Brugge
                 08/03/2010 van 9u tot 16u           POWERPOINT
                 Inschrijvingsgeld
                 Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt
                                         2007 BASIS
                 € 85,91 (incl. 21% BTW, broodjeslunch).
                                         INFORMATICA
                                         VOORJAAR 2010
                 Syntra West Ieper
                 22/03/2010 van 19.00u tot 22.00u
MICROSOFT POWERPOINT 2007 BASIS  29/03/2010 van 19.00u tot 22.00u

                 Inschrijvingsgeld
                 Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt
                 € 72,6 (incl. 21% BTW).


                 Inlichtingen / inschrijvingen
                 Brugge - Glenn Brysse – 050 40 30 60
                 glenn.brysse@syntrawest.be

                 Ieper – Trees Vanelslander – 057 35 29 00
                 trees.vanelslander@syntrawest.be
MICROSOFT POWERPOINT 2007
BASIS                        PROGRAMMA
Basisopleiding professionele presentaties      -  De werkomgeving
                           -  Bestaande presentaties gebruiken
                           -  De dia’s van een presentatie
OMSCHRIJVING                     -  De elementen van een dia
PowerPoint 2007 is het nieuwe presentatiepakket   -  Weergeven van tekst
van   Microsoft.   De   resultaatgerichte
                           -  Figuren en objecten
gebruikersinterface samen met de grafische
functionaliteit   en     de    talrijke  -  SmartArt
opmaakmogelijkheden maken het creëren van      -  Effecten
professioneel ogende presentaties mogelijk.     -  Diavoorstelling
                           -  Print-out
WAT KAN U NA DEZE OPLEIDING
Na het volgen van deze opleiding beschikt u over
voldoende bagage om in PowerPoint 2007 een      VERVOLGOPLEIDINGEN
afgewerkte presentatie te realiseren.
                           Microsoft Powerpoint 2007 gevorderd

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD
Kantoor en/of zakelijke gebruikers van de
computer die werken met/of willen gaan werken
met       PowerPoint       2007.


VOORKENNIS
PC-basisvaardigheden en vertrouwd zijn met
Windows en bestandsbeheer is noodzakelijk.


WAT LEERT U IN DE OPLEIDING
Deze opleiding leert u de basismogelijkheden van
PowerPoint 2007 en geeft u een gestructureerd
inzicht in software die een nieuwe manier van
werken introduceert.