Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Boekbespreking Gedragsverandering in organisaties (auteur Marius Rietdijk) door Nico Jong

VIEWS: 45 PAGES: 1

									Gedragsverandering in organisaties
Marius Rietdijk
Koninklijke Van Gorcum BV
Assen, 2009
ISBN 978 90 2324 5544
215 pagina’s
€ 36,95

Marius Rietdijk claimt het eerste Nederlandse boek over gedragsverandering in
organisaties te hebben geschreven. Inderdaad is er geen concurrerende titel op
de markt momenteel, maar er is natuurlijk al wel veel gepubliceerd over dit
onderwerp, al is het onder andere noemers. Google levert ruim 46.000 hits op de
Nederlandse en 4.900.000 hits op de Engelse zoekterm. De achterliggende
wetenschap, de gedragsanalyse, werd tot voor kort alleen toegepast bij
individuen en gezinnen. Deze wetenschap leunt op de conditioneringstheorie
van Pavlov die – naast het stimuleren van reflexen – later werd uitgebreid naar
de effecten van belonen en straffen op prestaties. De wetmatigheden van de
conditionering kunnen volgens de auteur helpen begrijpen waarom mensen
doen wat ze doen en helpen om dat gedrag daadwerkelijk te veranderen. Mensen
doen vooral die dingen die in het verleden zijn beloond. De sleutel tot
gedragsverandering is daarom medewerkers iets geven wat zij willen, zodra zij
de dingen doen die het management wil. Om gewenst gedrag te belonen, kan een
aantal stappen worden gezet: specificeren van de prestatie, meten, feedback
geven, doelen stellen en (niet financieel) belonen.

In zijn inleiding belooft Rietdijk complexe begrippen eenvoudiger te maken.
Daarna gaat hij in op gedragsmanagement, ofwel het beïnvloeden van
arbeidsprestaties met behulp van gedragsanalyse, die weer de wetenschap van
gedragsverandering is. De auteur legt het verschil uit tussen klassiek en operant
conditioneren en behandelt het Antecendents-Behavior-Consequence model
(ABC-model). Dan laat hij met een groot aantal Amerikaanse studies zien waar je
gedragsmanagement kunt toepassen en dat het leidt tot een toename van
productie, betere verkoopresultaten, betere dienstverlening, meer veiligheid en
minder ziekteverzuim. De eerder genoemde stappen om gewenst gedrag te
belonen, worden vervolgens zeer uitgebreid belicht en de invoering ervan kan
met behulp van een doorlichting of een training worden gerealiseerd. Na drie
praktijkbeschrijvingen legt Rietdijk een interessante koppeling tussen
gedragsmanagement en een aantal bedrijfskundige begrippen. Tot slot behandelt
hij diepgaand drie complexe praktijkbeschrijvingen.

Gedragsverandering in organisaties is geen gemakkelijke kost. De wat houterige
en wetenschappelijke schrijfstijl draagt niet bij aan de verteerbaarheid. De
kracht van Rietdijk is dat hij aantoont dat gedragsmanagement een evidence-
based managementtheorie is die in de organisatiepraktijk toegepast kan worden.
Maar daar moet de manager wel heel veel voor doen volgens het door Rietdijk
opgestelde protocol. En of het daar in onze overbelaste tijd van komt...?

Nico Jong

								
To top