Insert for Newsletter by xyd75631

VIEWS: 5 PAGES: 2

									         Do you think you
         would like to work
         with children?


The Genesis Project is providing
a free 9 week “Making Choices”
childcare course.

 Venue: Canolfan Ceiriog Centre, New Road, Glyn Ceiriog Wrexham
   LL20 7HE
 Dates: Thursday 21st January – Thursday 25th March 2010
    (Excluding half-term)
 Time: 9.45am – 11.40am


 A free crèche is available for those with younger children.  Making Choices is a fun course aimed at people considering working
  with children but maybe unsure which direction to take, Genesis run
  the courses in conjunction with Drome/Yale College.


     For more information and to book your place on the course,
     please contact the Wrexham Family Information Service on:

           01978 292094/298344
        Ydych chi’n meddwl
         yr hoffech chi
        weithio gyda phlant?Mae Prosiect Genesis yn darparu
dau gwrs “Gwneud Dewisiadau”
am ddim sy’n para 9 wythnos.


Lleoliad: Canolfan Ceiriog Centre, New Road, Glyn Ceiriog Wrexham
LL20 7HE
Dyddiadau: Dydd Iau 21 Ionawr Hyd Dydd Iau 25 Mawrth 2010
       (Ac eithrio’r gwyliau hanner tymor)
Amser: 9.45am – 11.40am


 Darperir meithrinfa am ddim i’r rheiny sydd â phlant iau.  Mae Gwneud Dewisiadau’n gwrs hwyliog sydd wedi’i anelu at bobl sy’n
  ystyried gweithio gyda phlant ond sydd efallai’n ansicr i ba gyfeiriad i
  fynd. Mae Genesis yn cynnal y cwrs ar y cyd â Drome/Coleg Iâl.     Am fwy o wybodaeth ac i neilltuo lle ar y cwrs, ffoniwch y
      Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd Wrecsam ar:


            01978 292094/298344

								
To top