Docstoc

Nexans Group Presentation

Document Sample
Nexans Group Presentation Powered By Docstoc
					      Światowy ekspert w systemach kablowych
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa      1
                       Ogólnoświatowy zasięg

   Nexans jest notowany na giełdzie w Paryżu
   Fabryki w ponad 30 krajach
   Przedstawicielstwa w ponad 70 krajach
   >21.000 pracowników
   Obroty w 2007 > 7.5 Miliarda €
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa               2
                      Światowy lider
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa          3
                      Wiedza i doświadczenie
                          w 3 segmentach
                                Budownictwo
         Przemysł                       Infrastruktura

Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                  4
                              Systemy kablowe dla energetyki
     LAN & WAN        XLPE MV   XLPE HV FO cables   Overhead    Winding     Special laying
                  cables    cables & accessories  lines     Wires     ships & ROVs
                        HV DC        LV underground
                        cables      cables and accessories


Power, control,
instrumentation,
fieldbus, compensation and    Cable installation   Aerial Bundled     MV & HV    Extra-High-Voltage
coaxial cables           software       Conductors      accessories  & superconductivity


Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                       5
                                        Systemy kablowe
                                   dla infrastruktury kolejowej
     Fire performance   Radiating   WAN/MAN/LAN    Catenaries  Station range    Energy and
     cables        cables                     cables       feeder cables
  Trunk line & radio   Fiber access   Axle counter  Multi-pair   ODFs &   Power     Connectivity
  system optical fiber  routing      & balise    hybrid energy/ closures  accessories  accessories
  cables         technology    cables     telecom cables


Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                     6
                                           Systemy kablowe
                                         dla taboru kolejowego
     Harnesses for all     Low-voltage    Jumper  HV connection
    train management      control cables        cables and    Winding      Single and
                           cables           wires
       systems                      connectors          multicore rubber cables
     Coaxial                                          Databus
     cables
                                                   cables
                 Optical fiber   Winding            Low and high temperature
                                Silicon motor
                  cables      wires            power cables
                                connector wires

Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                       7
                                     Systemy kablowe
                             dla przemysłu petrochemicznego                          ROV dynamic   Maritime    Data acquisition Transfer lines
             Fire-performance &
             mud-resistant cables   umbilicals   LAN        cables
    Instrumentation
      cables                                                  Copper/fiber LAN
      Umbilicals
                                                    Accessories &
                                                   custom software
      Remote Operated
       Vehicles       Marine fiber               Optical fiber  LV, MV, HV
                  backbones        Heating cables  backbones     cables

Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                        8
                                      Systemy kablowe dla lotnisk

                                  HV/MV XLPE
      Bus, Batibus,   LAN/WAN     Active VDI, CCTV, underground    LV  Fiber cables &  Lighting  Heating
      Profibus cables  cabling systems equipment VOIP cables  cables   cables components    cables   cables
                                                                LV cables for
                                                                parking areas
                                                                400 Hertz
                                                                 cables
                                                                 Intelligent
                                                                 Terminal
                                                                Management                                                                  Active
                                                                 Networking
                                                                 Systems
      LV/MV energy    LV Flat  Prewired   Alsecure  Elevator & Anti-intrusion Cables for    VFD   Public address
        cables      cables  conduits  Alsecure Plus escalator   cables     bagage    cables   cables
                                   cables         handling systems
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                                    9
                                        Systemy kablowe
                                   dla przemysłu stoczniowego

                                         Hybrid energy & data cables

                             LV energy
                   Telephone      cables
                    cables
                                             Maritime LAN cables
    Optical Fiber


                                                  Sensor measurement
                                                    and fieldbus
                                                      cables
                   Coaxial cables &
                   Cat7 solutions                        Winding
                                                  wires

High and Low Voltage                  Thin-wall   Instrumentation
  energy cables                    LV cables   & Control cables


Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                     10
                                     Systemy kablowe
                            dla zespołu elektrowni wiatrowych

                 Auxiliary equipment
                 and systems                All MV & HV
                                      accessories
     Fiber Optic
     data cables
     Local Area
     Networks

                                             Overhead MV &
                                             HV conductors
  Medium Voltage
    cables  Cable installation
  software                                  Onshore
                                       HV cables
            Special laying vessels,  Offshore  Fiber optic
            Capjet trenchers &    HV cables  accessories
            Spider dredgerNexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                 11
                                      Systemy kablowe
                                   dla turbin wiatrowych

                      Control  Fibre Optic
                      cables  data cables
                                    Winding
                                    wires
         Sensor cables &
          fieldbus cables

                                           Fibre optic
                                           accessories
          Low voltage
           cables
                                   Terminations
                                  and connectors
                                  Medium Voltage
                                    cables
                  CTC
                  cablesNexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                              12
                                       Systemy kablowe
                                   dla rozwiązań dzwigowych
                   Rubber      Rubber    Rubber
                    flat       round    sheathed
                   cables      cables   optical fiber


     PVC flat                                        Pendant
      cables                                         cables
    Standard
   reeling cables


                                                    Rubber
                                                  spreader cables
            Heavy-duty                         Flat reeling
             rubber     High-stress      Reeling and      cables
             cables    rubber cables     strong reeling
                              rubber optical fiber


Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                       13
                         Kable i systemy kablowe dla wojska
 Degaussing         Instrumentation &   Maritime LAN  Thin-wall  Optical fiber
  cables           control cables           LV cables   cables
Sensor measurement                                Energy
 & fieldbus cables                               cables
  Coaxial                                  LV power
  cables                                  distribution
                                        cables
 Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                        14
                                    Systemy kablowe
                             dla przemysłu motoryzacyjnego
                       POF    Winding
                      cables    wires
           Special                      Precision cables
           cables
                                                Winding wires for
                                                electronic coils
             Special cables
                                             Automotive
                       Coaxial                   harnesses
                       cables
                                 Magnebond
                                  wires

Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                     15
                            Systemy kablowe dla automatyki
Profinet /Industrial   Sensor       Unshielded  Profibus cables  Robotic cables  Hybrid cables
 Ethernet cables     cables      power cables
                                               Encoder cables
  Control
  cables
                                                Power cables
 ASI-bus
 cables
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                 16
                               Systemy telekomunikacyjne
                                  dla rozwiązań xDSL Twisted pairs    Premium Copper     Fiber optic  Hybrid fiber    STP     Plastic optical
  or quads      and Copper Plus    micro-cables  optic cables   cables      fibers
             cables
  Filtered      ControlPoint      ADW     RJ45 and GG45  DDO with RJ45    RTD
   IDC         automated      outdoor    connectors   interface
            Cross-connect
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                17
                                        Systemy kablowe
                                   dla rozwiązań budynkowych
                   Industrial  Elevator cables  Fire security cables
                    LAN                            Low Voltage
                                                Wires for HVAC

      Multimedia
      AV surveillance
      cables
                  MV                                Alarm wires for
                         Copper &   Process   MV power     Heating
                 cabinet                               burglar alarm
                         Fiber LAN  control   cables     cables


Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                        18
                         Esencja osiągnięć technologicznych


                                        Airbus A380: new generation of
                                        passenger aircraft
                  Horns Rev: the biggest offshore
                  windfarm worldwide

                                     Petronas Towers: 2 super
                                     skyscrapers in Malaysia

                Queen Mary II: the biggest
                cruise ship in the world
                           Transrapid: first magnetic levitation
                           train in Shanghai
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                                    19
                      Kable HTS
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa        20
                      Co to jest HTS?
  HTS – High Temperature Superconductor

  Związek chemiczny (tlenek) mający większe niż konwencjonalne metale
  właściwości przewodzące. Aby mógł być nadprzewodnikiem należy go schłodzić
  do temperatury poniżej -200 C
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                    21
                      Historia
 1960 - Pierwsze badania.
 Metaliczne superprzewodniki wymagały chłodzenia ciekłym helem. Koszt superprzewodników
 jak i procesu chłodzenia był zbyt wysoki by rozważać wykorzystanie właściwości
 przewodzących superprzewodników do produkcji kabli.
 1986 - Alex Műller i Georg Bednorz z IBM w Zurichu (Szwajcaria) opublikowali pracę,
 w której opisali nadprzewodnictwo mieszanego tlenku lantanu, baru i miedzi w temperaturze
 35 K (-238,5 C).
 Nadprzewodnik Bednorza i Műllera to tlenek, a materiały tlenkowe, nazywane niekiedy
 ceramiką, używane były z reguły jako izolatory. Okazało się jednak, że po obniżeniu
 temperatury wspomniany tlenek miał niezwykłe właściwości przewodzące. Dodatkowo w
 latach 80 i 90-tych zaczęto stosować do chłodzenia bardziej dostępny i tańszy od helu azot
 1997 – pierwsze prace zapoczątkowane wspólnie przez Pirelli i Detroit Edison w celu testów
 krótkiego odcinka kabla HTS w Detroit (50m 115kV)
 2006 – pierwszy kabel HTS Nexans zainstalowany w działającej sieci WN w Nowym Jorku
 (3x600m 138kV)

Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                         22
              Jaka jest konstrukcja kabla HTS?
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa           23
              Jaka jest konstrukcja kabla HTS?
   Kabel zainstalowany w sieci WN w Nowym Jorku (3x600m 138kV)
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa              24
         Jakie są korzyści z zastosowania HTS?
  1.Kabel HTS jest w stanie dostarczyć 3-5 razy więcej energii niż do tej pory stosowane
   kable WN dzięki mniejszym stratom. Korzyścią jest mniejsze zużycie surowców do
         produkcji energii (mniejsze straty – mniejsza produkcja)


Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                          25
         Jakie są korzyści z zastosowania HTS?
   2.Kabel HTS w układzie 3 fazowym potrzebuje mniej odległości między fazami
           a więc znacznie mniej miejsca na instalację


Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                     26
         Jakie są korzyści z zastosowania HTS?
  3.Kable HTS umożliwiają stosowanie mniejszego napięcia dzięki czemu w sieci
  występuje mniej transformatorów a jednocześnie strat charakterystycznych dla
 prądów wysokich napięć. Przykładowo kabel HTS o napięciu 69-115kV może zastąpić
        kabel aluminiowy lub miedziany o napięciu 230-345kV
      4.Kable HTS nie powodują zakłóceń elektromagnetycznych (EMF) dzięki
   b. małej indukcyjności. Wartość EMF jest bliska zeru co umożliwia różne konfiguracje
       faz i poprowadzenie innych instalacji wykorzystując linię kablową WN.

Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                          27
  Co dalej z HTS i kiedy będą ogólnie dostępne?
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa     28
  Co dalej z HTS i kiedy będą ogólnie dostępne?
 Pomimo wszelkich zalet i korzyści kable HTS nadal są zbyt drogie aby mogły już teraz
                zastąpić kable XLPE


 Komisja Europejska wdrożyła projekt Super 3C (Super Coated Conductor Cable), który
   jest koordynowany przez Nexans i ma na celu wyprodukowanie i przetestowanie
   30 metrowego odcinka 1 fazowego kabla 10kV przy użycia HTS 2-iej generacji.
HTS 2-iej generacji ma być tańszy dzięki użyciu metalicznej taśmy przewodzącej powlekanej
warstwą ceramiczną. Jest ona znacznie tańsza niż dotychczas używana taśma produkowana
                   z użyciem srebra
Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa                          29
                Dziękuję za uwagę


Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa      30
        Czas na ES-SYSTEM


Nexans 2008 Konwencja SHE 9 Maja Warszawa  31

				
DOCUMENT INFO