RANCANGAN MENGAJAR SEMESTER by qov12652

VIEWS: 274 PAGES: 18

									                  RANCANGAN MENGAJAR SEMESTER
Nama Pensyarah Modul:                             Sesi Pengajian :

Jabatan :                                   Kursus :

Kod & Nama Modul :

  Minggu          Topik dan Sub Topik/
                              Aktiviti Penilaian             Catatan
 ( Tempoh )        Makmal/Bengkel/Kerja Luar
 ....................................................  ................................................................
 Tandatangan Pensyarah Modul              Tandatangan Pengarah Politeknik KPM /
 Tarikh :                        Timbalan Pengarah Politeknik KPM /
                            Ketua Jabatan / Penolong Ketua Jabatan
                            Tarikh :
PLSP-05 (1) (20-02-04)
                              RANCANGAN MENGAJAR TERPERINCI
Nama Pensyarah Modul:                      Sesi Pengajian :           Jabatan :

Kod dan Nama Modul :                                         Kursus :


No. Topik      Sub.Topik Dan Objektif/Kuliah/Amali/     Tarikh        Tarikh          Bahan/ Alat          Catatan
          Penilaian ( Kuiz/ Ujian/ Tugasan )      Rancang      Pelaksanaan
------------------------------------------                          --------------------------------------------------------------
Tandatangan Pensyarah Modul                                  Tandatangan Pengarah Politeknik KPM/
Tarikh :                                           Timbalan Pengarah Politeknik KPM /
                                               Ketua Jabatan/ Penolong Ketua Jabatan / Ketua Kursus
                                               Tarikh :

PLSP-05 (2) (20-02-04)
JADUAL KERJA BENGKEL/ MAKMAL/ KERJA LUAR


Kursus :……………………………………….
Nama Pensyarah Modul : 1………………………………………………...…….
            2 ………………………………………………………
            3 ………………………………………………………
Modul………………………………………………………………


 A. Kumpulan Pelajar
     Kumpulan A     Kumpulan B   Kumpulan C
     Kumpulan D     Kumpulan E   Kumpulan F
  B. AGIHAN KUMPULAN


                                MINGGU PELAKSANAAN
BIL    TAJUK AMALI / BENGKEL
                  1  2  3  4  5  6  7    8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
  Tandatangan Pensyarah Modul …………………………………………….
                (                )
   Tarikh :…………………
PLSP-05 (3) (20-02-04)
BORANG TEMPAHAN PERALATANJABATAN : ……………………………………….

NAMA PENSYARAH MODUL: …………………………………………

TARIKH AMBIL : ………………… TARIKH HANTAR : ………………
                    BIL.
BIL         JENIS PERALATAN         CATATAN
                    UNIT
Tandatangan Pensyarah Modul      Tandatangan Juruteknik /
                   Pembantu Makmal / Penyelia Makmal


……………………………              …………………………………............
(     )              (            )
PLSP-05 (4) (20-02-04)
MAKLUMAT PERALATAN YANG DIAMBIL / DIHANTAR UNTUK KERJA LUAR

JABATAN : ………………………………………………………………………………..


NAMA PENSYARAH MODUL / KETUA KUMPULAN : ………………………………      JENIS PERALATAN   TARIKH   BIL.  TARIKH  BIL.  CATATAN
BIL               AMBIL   UNIT  HANTAR  UNIT
Tandatangan Pensyarah Modul / Ketua Kumpulan


……………………………                  .
(            )
PLSP-05 (5) (20-02-04)
                        JABATAN
                          SESI

REKOD KEHADIRAN PROJEK

Nama Pelajar       :
No. Pendaftaran     :
Nama Penyelia      :

                                    Tarikh            Markah
                        Tarikh        Pertemuan
        Peringkat   Tarikh Akhir  Pertemuan
                              Ulasan
                                  Susulan (jika    Ulasan    (Jika
                                    perlu)            berkaitan)

    Penyerahan Cadangan
 1.
    Projek

    Pertemuan Kemajuan
 2.
    Projek

    Persediaan
 3.
    Pembentangan Projek


 4.   Pembentangan Projek                                          JUMLAH MARKAH


Tarikh : ___________

Tandatangan Penyelia : ___________________PLSP-05 (6) (20-02-04)
                        JABATAN
                          SESI

MARKAH PEMBENTANGAN PROJEK


                              Kriteria Markah Pembentangan Projek


        Nombor
Bil                  Nama Pelajar
       Pendaftaran
Tarikh : ________________

Nama dan Tandatangan Penilai : __________________________PLSP-05 (7) (20-02-04)
                      JABATAN
                        SESI

REKOD MARKAH PROJEK


                                  Kriteria Pemarkahan Projek
                                                 Markah
 Bil   No Pendaftaran       Nama Pelajar
                                                Keseluruhan
 Tarikh : _____________
 Nama dan Tandatangan Penyelia Projek : ________________________
PLSP-05 (8) (20-02-04)
             POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU`ADZAM SHAH
                    REKOD KEHADIRAN MODUL


KURSUS/SEKSYEN         :
MODUL             :
PENSYARAH MODUL :
 BIL     NO.PEND.         NAMA PELAJAR
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
 18.
 19.
 20.


Nota : / - hadir   O – tidak hadir  S – sakit  K – kenyataan/kebenaran  L – lewat
PLSP-05 (9) (20-02-04)
Kepada Pelajar,                           Tarikh :


Nama :
No Pend :AMARAN PERTAMA - Tidak Hadir Kuliah/ Amali


Anda didapati tidak hadir kuliah / Amali untuk modul _______________________
pada tarikh dan masa berikut :
                 ____________________________
                 ____________________________
                 ____________________________


2.    Sekiranya peratus kehadiran anda kurang daripada 80%, anda boleh ditahan daripada menduduki
Peperiksaan Akhir semester / dimansuhkan markah penilaian berterusan.


3.    Anda dinasihatkan hadir ke kelas supaya tidak menjejaskan kelayakan anda untuk menduduki
Peperiksaan Akhir semester / dimansuhkan markah penilaian berterusan.Sekian.“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,
(               )

   Pensyarah Moduls.k. Fail Peribadi Pelajar
PLSP-05 (10) (20-02-04)
                                                   (Poli 13)
                                                  (Pin. 6/91)

                                            TELEFON : 04- 9174701
                                                 04-9174702
             POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU`ADZAM SHAH              04-9174682
                                                 04-9173190
             BANDAR DARULAMAN                       FAX:   04-9174232
             06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN
Kepada Pelajar ,                       Tarikh:
Nama :
No. Pend :

AMARAN KEDUA - Tidak Hadir Kuliah/ Amali
Anda didapati masih tidak hadir kuliah / Amali untuk modul __________________________________
pada tarikh dan masa berikut :
                 ____________________________
                 ____________________________
                 ____________________________


2.    Anda dikehendaki berjumpa dengan Ketua Jabatan/Penolong Ketua Jabatan untuk memberi
penjelasan ketidakhadiran dalam tempoh 7 hari dari tarikh surat dikeluarkan.


3.    Sehubungan dengan itu, anda dinasihatkan hadir kelas supaya tidak dikenakan tindakan
disiplin mengikut Akta Institusi Pelajaran (Tatatertib) / Akta 174.


4.    Sekiranya anda masih gagal untuk mengambil sebarang tindakan dalam tempoh yang telah
dinyatakan dan masih gagal menghadiri kuliah, tindakan menahan dari menduduki peperiksaan akhir /
dimansuhkan markah penilaian berterusan boleh diambil.


Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah,


(                 )
Ketua Jabatan
b.p. Pengarah Politeknik
s.k. 1. Penjaga Pelajar
   2. Penasihat Akademik
   3. Fail Peribadi Pelajar
PLSP-05 (11) (20-02-04)
                                                       (Poli 13)
                                                      (Pin. 6/91)

                                               TELEFON : 04- 9174701
                                                    04-9174702
             POLITEKNIK SULTAN ABDUL HALIM MU`ADZAM SHAH                 04-9174682
                                                    04-9173190
             BANDAR DARULAMAN                          FAX:   04-9174232
             06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN
Tarikh      : _____________________________________________
Nama       : _____________________________________________
No. Pend.     : _____________________________________________
Jabatan      : _____________________________________________SURAT TUNJUK SEBAB BAGI KEHADIRAN KULIAH / AMALI KURANG 80%

Adalah saya diarah merujuk kepada perkara di atas.


2.   Berdasarkan kepada Rekod Kehadiran Modul ke kuliah / amali sehingga *pertengahan
semester / akhir semester sesi _______________ bagi modul ______________________________
didapati kehadiran anda setakat ini tidak menepati keperluan minima 80% seperti yang ditetapkan di
dalam Arahan-arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian.

3.   Sehubungan dengan itu, anda diminta memberi surat / jawapan tunjuk sebab ( dalam tempoh
3 hari bekerja dari tarikh surat ini ) supaya tindakan disiplin ke atas anda tidak boleh dikenakan. Jika
surat tunjuk sebab tidak dikemukakan, anda dianggap tidak hadir tanpa sebab.


Sekian dimaklumkan, terima kasih.


“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA ”


Saya yang menurut perintah,


…………………………………………
(            )
Ketua Jabatan
b.p. Pengarah Politeknik

s.k.   1. Penjaga Pelajar
     2. Penasihat Akademik
     3. Fail Peribadi Pelajar


* Potong mana yang berkenaan
PLSP-05 (12) (20-02-04)
       BORANG PEMANTAUAN KEHADIRAN KULIAH / AMALI KURANG 80%

                  SESI :______________


Tarikh            : _____________________________________

Nama Pensyarah Modul     : _____________________________________

Modul             : _____________________________________

Jabatan            : _____________________________________


  BIL      NO. PEND.         NAMA PELAJAR        PERATUS
Tandatangan Pensyarah Modul……………………………………………………..
(           )
PLSP-05 (13) (20-02-04)
                BORANG PENGGANTIAN PENGAJARAN MODUL
                     (Diisi dalam 2 salinan)


Nama Pensyarah Modul:

Jabatan:


Maklumat Mesyuarat/ Kursus/ Cuti yang diambil

Sebab:

Tarikh:

Masa:

Tempat:
                     Penangguhan                         Penggantian
Bil
          Modul           Kursus  Tarikh    Waktu       Tarikh      Waktu   Tempat
Tandatangan Pensyarah Modul                   Tandatangan Ketua Jabatan /
                                Penolong Ketua Jabatan /Ketua Kursus


..................................................       ...........................................

Tarikh :                            Tarikh :
PLSP-05 (14) (20-02-04)
                              REKOD MARKAH PENILAIAN BERTERUSAN PELAJAR
                                     SESI _______

JABATAN           :                                      PERATUSAN PENILAIAN :

KOD MODUL          :                                      a. Peratus Tugasan / Tutorial : ______%

MODUL            :                                      b. Peratus Kuiz : ________%

KURSUS            :                                      c. Peratus Amali : _________%

PENSYARAH MODUL       :                                      d. Peratus Ujian : ________%      NO                          TUGASAN / TUTORIAL    KUIZ         AMALI               UJIAN    JUMLAH
BIL                NAMA PELAJAR
    PENDAFTARAN
                                            %     %                %            %  100 %
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24

DISEDIAKAN OLEH:                                           DISAHKAN OLEH :
(Nama dan Tandatangan)                                        (Nama dan Tandatangan)
TARIKH :                                               TARIKH:
Nota : Ruangan dalam borang ini boleh ditambah / dikurangkan jika perlu.


PLSP-05 (15) (20-02-04)
   FORMAT LAPORAN AMALI

   Laporan hendaklah mengandungi :


1.  Tajuk Kerja Amali


2.  Tujuan / Objektif


3.  Peralatan yang diguna


4.  Prosedur Kerja (jika ada)


5.  Hasil kerja


6.  Analisa / hitungan data (jika ada)


7.  Komen / Kesimpulan
    LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROJEK DAN KRITERIA PERMARKAHAN


A. Langkah –Langkah Pelaksanaan


 1. Mencari cadangan projek dengan cara:
   i.   Membuat kunjungan ke agensi-agensi kerajaan atau firma.
   ii.  Perbincangan dengan mana-mana pensyarah di Jabatan.
   iii.  Membuat rujukan bahan di perpustakaan.
   iv.  Membuat pemilihan dari senarai projek yang telah dikenalpasti oleh jabatan dan diluluskan oleh Ketua
      Jabatan.

 2. Menyediakan cadangan bertulis yang mengandungi latarbelakang/sinopsis dan senarai bahan projek.


 3. Menghantar cadangan bertulis kepada Penyelia Projek untuk mendapat ulasan Penyelia Projek dari segi
   kos, tempoh perlaksanaan dan kehendak Sukatan Modul terkini sebelum tarikh akhir yang ditentukan
   dalam Aktiviti Mingguan Pelajar.


 4. Bertemu dengan Penyelia Projek untuk menyerahkan deraf laporan/ membincangkan kemajuan projek
   sebelum tarikh akhir yang ditetapkan dalam Aktiviti Mingguan Pelajar.


 5. Bertemu dan berbincang dengan Penyelia Projek sebelum tarikh yang dinyatakan dalam Aktiviti Mingguan
   Pelajar untuk mendapatkan bantuan Penyelia Projek bagi persediaan Pembentangan projek / Kertas
   Cadangan Projek.


 6. Menyediakan laporan untuk mengulas dapatan projek ( sekiranya berkaitan)


 7. Membentangkan Kertas Cadangan Projek / dapatan projek kepada Penilai.


 8. Berjumpa dengan Penyelia Projek untuk mendapatkan bantuan dari semasa ke semasa sekiranya
   mempunyai masalah.
 B. Kriteria Permarkahan


 Mengikut jabatan masing-masing.

								
To top