1237542656_STANDARDI U AUDIO by shimeiyan

VIEWS: 102 PAGES: 11

									STANDARDI U AUDIOMETRIJI,
BAŽDARENJE AUDIOMETARA,
  PRIPREMA DECE ZA
   AUDIOMETRIJU


   Aktiv za audiologiju i otoneurologiju, 16.05.2006.
            Branka Mikić
          Institut za ORL i MFH
          Klinicki centar Srbije
Prikaz audiograma

  Na jednom grafikonu (ASHA)
  Na dva grafikona (Jerger), desno
  uvo na levoj strane papira, a levo na
  desnoj strani
  Dvobojni: desno-crveno, levo- plavo
  Simbolima: vazdušna desno kružići,
  vazdušna levo X, spojeni celom
  linijom; koštana desno obrnuta
  streliica, levo strelica, spojeni
  isprekidanom linijom
BILATERALNA KONDUKTIVNA
NAGLUVOST
Grafikon audiograma

  Frekvencijski opseg od osam oktava
  od 128 Hz do 8192 Hz za vazdušnu,
  odnosno od 256 do 4 kHz za
  koštanu provodljivost
  Kod visokotonske audiometrije do 16
  kHz
  Intenzitet od 0 do 120 (100) dBSPL
  20 dB SPL odgovara normalnom
  sluhu (0 dB HL)
NORMALAN
AUDIOMETRIJSKI NALAZ
  Prag bolji od 20 dB u
  frekventnom opsegu 125 do
  8192 Hz
  SDS 86-100%
  Potrebni su finiji testovi govorne
  diskriminacije da bi se isključila
  diskretna centralna patologija
  (APD i sl.)- Jerger,1993
BAŽDARENJE-KALIBRACIJA
AUDIOMETARA
  Provera tačnosti emitovane
  frekvencije i intenziteta
  Svakodnevno: automatski ili
  ručno pre početka rada
  Periodično, na 6 -12 m: uz
  pomoć ugrađene elektronike ili
  spoljne akustičke opreme
  Pri promeni slušalica
  Zakonska obaveza u EU i SAD
KALIBRACIJA
AUDIOMETARA
Kalibracija se vrši uvek u
 kompletu: audiometar i
 odgovarajuci "predajnik" -
 transdjuser (vazdušna
 provodljivost,najčešće TDH 39,
 koštana provodljivost, najčešće
 B71, insert phones E-A-RTONE,
 free field...)
KALIBRACIJA
AUDIOMETARA
  Od opreme za kalibraciju potrebno je imati precizan Sound Level
  Meter, koji zadovoljava uslove standarda IEC 651 Type 1

  Akustičke kaplere, 6cc i 2 cc koji zadovoljavaju standarde IEC
  308 i IEC 126.

  1" mikrofon za navedene kaplere koji zadovoljava IEC 1094-1.

  Veštački mastoid (Artificial mastoid) koji zadovoljava IEC 373.

  U principu kalibracija se vrši tako što se signal iz transdjusera
  očitava na Sound Level Metru, a zatim se softverski vrši
  podešavanje na audiometru.

  Kalibracija se vrši po pojedinačnim frekvencijama i jačinama.
KALIBRACIJA
AUDIOMETARA
  Kod novih audiometra, postupak kalibracije je automatizovan,
  obavlja se softverski, bez otvaranja kućišta audiometra. Svaki
  proizvodjač uz odredjeni model daje i protokol kalibracije.

  Važno je da se kalibracija vrši u kompletu: audiometar -
  transdjuser. U slučaju da dodje do zamene slušalica na
  audiometru, potrebno je uraditi novu kalibraciju. Ukoliko dodje do
  pada slušalica na pod ili do jakog udarca, preporučuje se
  kontrola i eventualna vanredna kalibracija

  Kod novijih audiometara moguće je izvršiti kalibraciju za više
  vrsta transdjusera: npr. slušalice i insert phone. Parametri se
  pamte prema vrsti transdjusera, audiometar koristi odgovarajuće.

  Kalibracija bi trebalo da se vrši jedanput godišnje. Na zapadu se
  to strogo sprovodi, a takodje i svaki proizvodjač navodi redovnu
  kalibraciju kao obaveznu proceduru
PRIPREMA DECE ZA
TONALNU AUDIOMETRIJU
  Tonalna liminarna audiometrija kod
  dece od 4. godine starosti
  Na mlađem uzrastu specifične
  pedijatrijske audiometrijske metode
  (VRA, PCA, PSHB i dr)
  Psihološka priprema
  Višednevno kondicioniranje
  Korišćenje specijalnih slušalica kod
  veoma male dece (insert earphones)
  Masking se ne radi kod dece mlađe
  od 6 godina
AUDIOMETRIJSKO
ISPITIVANJE DECE
  BATERIJA TESTOVA
  Poređenje praga dobijenog
  ponovljenom tonalnom
  audiometrijom, sa pragom
  akustičkog refleksa, nalazima
  BERA-e, TEOAE, DPOAE
  “Cross-Check Principle” –
  Jerger, 1976

								
To top