Docstoc

Latihan Makmal 2

Document Sample
Latihan Makmal 2 Powered By Docstoc
					Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006


                  Latihan Makmal 2


Topik   : Penggunaan Ruang Kerja(WorkSpace) Dalam Adobe Photoshop 6.0
          Mengsetkan persekitaran kerja
          Penggunaan bentuk geometri asas
          Manipulasi teks

Objektif  :Pelajar dapat memahami konsep penggunaan ruang kerja Adobe Photoshop dan
      penggunaan Type Tool untuk teks dan Shape Tool untuk bentuk geometri.
Perisian
    Aktiviti

  1. Mengsetkan persekitaran kerja

     -Membuka dokumen/fail baru
               Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
              http://fatekma.kuittho.edu.my/Suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006

    -Menukar saiz imej
    -Menukar saiz kanvas
              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
             http://fatekma.kuittho.edu.my/Suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006

    -Mengubah Preferences dan Color Settings
    -Mengubah dan menyusunsuai panel Palettes


  2. Penggunaan bentuk geometri asas
              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
             http://fatekma.kuittho.edu.my/Suriawati
Fakulti Teknologi Maklumat dan Multimedia
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn

BIT 1043/DIT 1093 Pengenalan Kepada Multimedia
Sem II 2005/2006


  3. Manipulasi teks
              Disediakan oleh : Suriawati Suparjoh
             http://fatekma.kuittho.edu.my/Suriawati

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:2/6/2010
language:Malay
pages:4