Subiecte atestat birotica by ralutza

VIEWS: 885 PAGES: 9

									Subiecte pentru obţinerea atestatului profesional Sisteme de operare, editoare de texte
1. Aranjează pictogramele de pe Desktop după mărime apoi plasează pictograma Recycle Bin în colţul din dreapta jos a ecranului. Creează un folder pe Desktop cu numele tău, capturează imaginea astfel afişată şi salveaz-o într-un document cu numele desktop.doc în folderul creat anterior. În acelaşi document descrie, pe scurt, modul în care poţi recupera fişierele şterse şi duse în Recycle Bin. 2. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: iar în acest folder creează două subfoldere care se vor numi Laborator şi Clasa. În folderul Laborator creează un fişier de tip text în care vei preciza numărul total de fişiere şi de foldere existente pe discul C:, capacitatea totală a discului precum şi spaţiul liber disponibil pe acest disc. Schimbă, după salvarea fişierului, atributul acestuia în numai pentru citire şi copiază-l în folderul Clasa cu numele testare.txt. 3. Creează un folder cu numele Programare în rădăcina discului C: apoi creează următoarea structură de subfoldere în folderul Programare.

Găseşte trei fişiere pe discul D: cu extensia .cpp şi copiază-le în folderul Limbajul C++. În acelaşi mod vei copia trei fisiere cu extensia .pas în folderul Limbajul PASCAL, respectiv trei fişiere cu extensia .dbf în folderul Visual FoxPro. În final, vei muta câte un fişier din cele trei foldere menţionate anterior în folderul Aplicaţii. 4. Instalează şi configurează o nouă imprimantă astfel: - alege driver-ul de imprimantă dorit (altul decât cel existent) din lista imprimantelor disponibile şi instalează imprimanta dorită alegând portul dorit; - setează imprimanta să printeze pe un format A4 şi stabileşte ca aceasta să fie implicită (Default). Creează un fişier text pe Desktop cu numele imprimanta.txt şi scrie în acesta numele imprimantei pe care ai instalat-o. Imprimă apoi într-un fişier cu numele imprimanta.prn textul introdus, salvându-l tot pe Desktop. 5. Creează un folder cu numele Ajutor în rădăcina discului D: şi un fişier de tip document în acest folder cu numele editor_de_texte.doc. Utilizează funcţia Help a sistemului şi caută informaţii despre notepad. Introdu câteva linii de text cu informaţiile găsite despre notepad în document şi salvează. Creează apoi un shortcut al documentului pe Desktop. 6. Lansează una din aplicaţiile My Computer, Windows Explorer sau Total Commander. Creează un folder cu numele tău şi alte două subfoldere în acesta cu numele Imagine şi Rezultat. În folderul Imagine vei crea un document cu numele captura.doc. Deschide folderul Windows din rădăcina discului C: şi afişează toate fişierele şi folderele după nume, dimensiune, tip şi data

modificării. Capturează imaginea astfel obţinută şi lipeşte-o în documentul captura.doc creat anterior. Sortează fişierele din Windows după mărime şi precizează în fişierul text sortare.txt, pe care-l vei crea în folderul Rezultat, care este fişierul cu dimensiunea cea mai mare din folderul Windows. 7. Creează un folder cu numele tău pe Desktop şi alte două fişiere în acest folder cu numele rezultat.doc şi sistem.txt. Identifică pe discul C: câte fişiere cu extensia .exe există şi scrie numărul acestora în documentul creat anterior. Determină numele sistemului de operare ce rulează pe calculatorul pe care lucrezi acum, versiunea acestuia şi de câtă memorie de lucru RAM dispune calculatorul. Scrie răspunsurile tale în fisierul text pe care tocmai l-ai creat. În final, arhivează (comprimă) cele două fişierele din folderul cu numele tău. 8. Foloseşte un program antivirus pentru a scana folderul Windows ce se găseşte în rădăcina discului C: şi, după terminarea acestei operaţii, capturează imaginea cu rezultatele afişate şi lipeşte-o într-un document cu numele clear.doc pe care-l vei salva pe Desktop. În acelaşi document, precizează în câteva rânduri avantajele folosirii unui program antivirus precum şi numele a două astfel de programe. 9. Lansează una din aplicaţiile My Computer sau Windows Explorer, redimensionează fereastra corespunzătoare aplicaţiei deschise, capturează imaginea astfel obţinută şi lipeşte-o într-un document pe care-l vei crea în folderul cu numele tău de pe Desktop. Sub imaginea din document vei preciza care sunt componentele ferestrei deschise. Salvează documentul cu numele fereastra.doc. 10. Personalizează ecranul astfel: - setează imaginea Radiance ca Background, vizibilă pe întreg ecranul; - stabileşte Screen Saver-ul cu imaginea în mişcare 3D Flying Objects, setat să se activeze la trei minute de inactivitate; - schimbă culoarea barei de tilu a ferestrei active (curente) din albastru în roşu; - modifică rezoluţia ecranului la 800 x 600 pixeli. 11. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi alte trei subfoldere Imagini, Aplicatii şi Lucru. Copiază din folderul Windows (situat în rădăcina discului C: ), în folderul Imagini, toate fişierele cu extensia .bmp şi, în folderul Aplicaţii, toate fişierele cu extensia .exe. Mută apoi din folderul Imagini în folderul Lucru fişierul cu cea mai mare dimensiune iar din folderul Aplicaţii fişierul datat cel mai recent, tot în folderul Lucru. Redenumeşte folderul Lucru cu numele Final. 12. Creează un folder cu numele Informatii în rădăcina discului D: şi un fişier de tip document în acest folder cu numele despre_Windows.doc. Scrie în acest document care sunt proprietăţile folderului Windows (situat în rădăcina discului C: ) şi anume: marimea folderului (spaţiul ocupat pe disc), câte fişiere şi subfoldere conţine, data şi ora când a fost creat precum şi atributele acestuia. 13. Creează un folder cu numele tău pe Desktop şi, în acest folder, un document cu numele periferice.doc. Ştiind că perifericele transmit datele de la utilizator către Unitatea Centrală (periferice de intrare) sau de la Unitatea Centrală către utilizator (perifericele de ieşire), scrie în document care sunt dispozitivele periferice de intrare şi cele de ieşire. Alege unul din aceste dispozitive şi precizează pe scurt caracteristicile acestuia.

14. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele paragraf.doc. Tehnoredactează următorul text (cel din chenar) exact în forma în care apare, astfel: - fontul textului trebuie să fie Garamond, cu mărimea de 12 pt şi să respecte stilul (înclinat, subliniat, îngroşat) ca în textul de mai jos; - al doilea paragraf este formatat astfel: la 1,5 între liniile paragrafului, la o distanţă de 6 pt faţă de primul şi al treilea paragraf şi indentat la 2 cm de marginile albe ale documentului. Orice caracter al unui document poate fi formatat în ceea ce priveşte fontul, mărimea, stilul, sublinierea, poziţia pe verticală, spaţierea orizontală şi culoarea. Începând cu versiunea Word 97, este posibilă animarea unor caractere. Pentru a formata caracterele unui cuvânt este suficient ca punctul de inserţie să fie în acel cuvânt. Pentru formatarea unui număr arbitrar de caractere (din acelaşi cuvânt sau din mai multe cuvinte) acestea trebuie să fie selectate în prealabil. 15. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele tabel.doc. Inserează şi completează următorul tabel în documentul creat cu observaţia că, pentru completarea ultimului rând, în coloana Nr. de absenţe, se vor folosi facilităţile oferite de MS WORD pentru efectuarea calculelor în tabele. Nr. crt 1. 2. 3. 4. Numele Popescu Albescu Georgescu Adam Nr. de absenţe Marius Ciprian 7 Mirabela 15 Cristian Andrei 2 Radu 3 Total absenţe 27 Prenumele Observaţii

17. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele tabulatori.doc. Editează lista de mai jos cu ajutorul celor patru tabulatori: dreapta, stânga, centrat şi centrat faţă de puncul zecimal. Nr.crt 1. 2. 3. 4. Fişier autoexec.bat config.sys notepad.exe wallpaper.bmp Tipul fişierului fişier de comenzi fişier de sistem program fotografie Dimensiunea în KB 0.24 11.2 66.048 2312

18. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele grafic.doc. Inserează în document tabelul de mai jos şi graficul corespunzător datelor din tabel.
Grupa 1 IUNIE 93 IULIE 100 AUGUST 82
100 Grupa 1 Grupa 2 50 Grupa 3 Grupa 2 Grupa 1 IUNIE IULIE AUGUST Grupa 3

0

Grupa 2 Grupa 3

74 87

92 60

53 100

19. Să se tehnoredacteze următorul text:
8 9 10 11 12

8) Luminată - în neon! 9) Apărută pe margini! - aşezare în jurul focului. 10) Luminată de la spate! - stăvilit pentru producerea luminii - crşte în luminiş. 11) Vede totul în culori luminoase - sfârşitul unui joc cu rachetele. 12) Ne luminează spiritual - ca lumina stelelor. 20. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele tabel.doc. Inserează şi completează următorul tabel în documentul creat cu observaţia că, după completare, vei sorta datele din tabel după nume şi prenume.
NUME Popescu Albescu Ionescu Popescu ELEV PRENUME Marius Alin Diana Alexandra Marian Elena Ana-Maria COD NUMERIC PERSONAL 1 2 1 2 7 7 6 8 5 0 7 4 0 1 0 0 8 1 1 3 2 0 1 0 4 8 7 1 3 3 3 3 4 4 4 4 7 7 7 7 1 2 1 5 1 4 5 1 1 8 2 4

21. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele cuprins.doc. Generează următorul cuprins folosind numai tabulatori (lucrul cu stiluri): Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor Lecţia 1 – Noţiuni generale despre calculator ........................................................................ 5
1.1. Primii paşi în lucrul cu calculatorul ................................................................................................. 5 1.2. Operaţiile de bază şi informaţii generale .......................................................................................... 7 1.2.1. Vizualizarea componentelor calculatorului .................................................................. 7 1.2.2. Schimbarea configuraţiei existentă pe ecran ................................................................ 8 1.2.3. Setarea tastaturii .......................................................................................................... 14 1.2.4. Instalarea, dezinstalarea unei aplicaţii soft .................................................................. 16 1.3. Editarea textului .............................................................................................................................. 20

Lecţia 2 – Desktop-ul şi fişierele ............................................................................................. 23
2.1. Desktop-ul ....................................................................................................................................... 23 2.1.1. Lucrul cu pictograme ................................................................................................... 23 2.1.2. Lucrul cu ferestre ......................................................................................................... 25 2.2. Organizarea fişierelor ...................................................................................................................... 29

22. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele lista_marcata.doc. Editează următoarea listă cu observaţia că, pagina documentului se va formata astfel: marginea din stânga – 4,5 cm, marginea din dreapta – 2,5 cm, marginile de sus şi de jos – 3 cm.

Clasificarea componentelor hardware:






Unitatea Centrală (UC):  Placa de bază  Procesor  Memorie internă  RAM  ROM  Placa video  Placa de sunet  Placa de reţea Memoria externă (ME):  Hard-disk (HDD)  Unitatea optică (DVD-ROM)  Floppy-Disk  Memorie Flash USB Periferice  Dispozitive periferice de intrare (P/I)  Tastatura şi mouse  Joystick  Scanner  Dispozitive periferice de ieşire (P/O)  Monitor  Imprimantă

23. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele desktop.doc. Capturează imaginea Desktop-ului şi insereaz-o în document. Explică fiecare element de pe Desktop şi rolul acestora. Formatează imaginea din document astfel încât textul să o înconjoare. Inserează apoi în antet (Header) textul Desktop-ul şi elementele sale, centrează-l şi aplică fontului culoarea roşu. 24. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele desen.doc. Realizează următorul desen:

y

0

x

25. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele coloane.doc. Editează următorul text:

Pentru a fi executate, programele trebuiesc încărcate în memoria internă a sistemului de calcul, în zone contigue de memorie; aici, ele sunt parcurse secvenţial şi

executate, instrucţiune cu instrucţiune.
Tot în memoria internă trebuiesc aduse şi datele asupra cărora se fac prelucrări, pentru că aceasta este memoria pe care UCP o poate accesa direct şi care constituie memoria sa de lucru. Lucrul cu memoria internă condiţionează, deci, executarea programelor întrun sistem de calcul.

În acelaşi timp, existenţa în memoria internă a informaţiilor (programe şi date) este condiţionată de transferul acestora cu memoria externă, care constituie suportul permanent de memorare a lor.
Cerinţe: selectează primul paragraf şi stabileşte spaţierea între rânduri la 2; modifică dimensiunea caracterelor celui de-al doilea paragraf la 10; incadrează cel de-al treilea paragraf cu un chenar albastru de dimensiune 3.

26. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele editare.doc. Introdu în document următorul text: Microsoft Windows Primul sistem Microsoft Windows (versiunea 1.01) a fost disponibil pe piaţă pentru cumpărare pe 20 noiembrie 1985. De atunci produsul a fost îmbunătăţit continuu, pe 1 noiembrie 1987 având loc lansarea produsului Windows 2.02. Pe 27 mai 1988 Microsoft scoate pe piaţă Windows/286 si Windows/386 (versiunea 2.1 in variante optimizate pentru procesoarele Intel 286 si Intel 386). La 28 mai 1990 a avut loc lansarea lui Windows 3.0, acesta vânzându-se în peste 10 milioane de copii. Windows 3.1 a fost făcut disponibil pentru cumpărători în aprilie 1992. Această nouă versiune s-a vândut în peste 3 milioane de copii în primele două luni. Microsoft Windows 3.1 a urmat în martie 1992, ca apoi Windows for Workgroups 3.1 să apară pe piaţă în octombrie 1992 (şi în decembrie 1993, 3.11). Cerinţe: centrează primul rând (titlul), îngroaşă literele, modifică dimensiunea fonturilor la 20 şi încadrează-l cu un chenar verde de dimensiune 3; aliniază textul introdus atât la stânga cât şi la dreapta (fără titlu); subliniază primul paragraf şi înclină fonturile acestuia; introdu un nou paragraf dupa textul …în primele două luni; formatează al doilea paragraf pe două coloane; adaugă un chenar artistic întregului document.

27. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele tabel.doc. Inserează şi completează următorul tabel în documentul creat. Numele şi prenumele Popescu Ion Albescu Diana Cerinţe: Media 9.25 10 Observaţii

stabileşte grosimea rândurilor la 1cm; introdu o coloana nouă înainte de coloana Media şi, în prima celulă a acesteia, introdu textul Clasa;

-

adaugă alte două linii tabelului şi completează corespunzător, inclusiv în coloana Clasa; umple primul rând al tabelului cu o culoare deschisă, transformă literele în majuscule şi centrează textul în fiecare celulă a primului rând; centrează textul întregului tabel pe verticală; formatează linia de exterior a tabelului la 3pt, de culoare roşu iar cele orizontale din interiorul tabelului cu o linie întreruptă

28. Să se tehnoredacteze următorul text:
1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Orizontal: 1) Lumina neonului. 2) Clar ca lumina zilei - negru sub soarele african. 3) Trage cu ochiul -a umbla la contrast – Nec ! 29. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele tabel.doc. Inserează şi completează următorul tabel în documentul creat.
Nr Crt PROFESOR OBIECTUL SEM. ELEVUL OBS

1 2 1 2.

Popescu Iulian Albescu Diana Moraru Sergiu Ionescu Cristian

OBSERVAŢII ASUPRA MEDIILOR ÎNCHEIATE Aporcăriţei Răzvan Bazele Tehn. Aplicată I Corban Roxana Mădălina Matematică I Boţ Nicu Nicolae OBSERVAŢII ASUPRA NOTELOR Informatică II Toma Dan Biologie I Popa Claudiu

30. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele desen.doc. Realizează în documentul tău următorul desen şi printează-l într-un fişier cu numele desen.prn:

31. Realizează următoarea figură:

MICROSOFT WORD

Procesoare de texte

Capitolul I
    Deschiderea/inchiderea aplicatiei Word Structura ecranului Word Utilizarea barelo cu instrumente Deplasarea in document     creat

Capitolul II
Salvarea unui document nou Utilizarea paragrafelor Stergerea, copierea si lipirea textului Tiparirea unui document

1

32. Realizează un fişier de tip document care să conţină informaţii despre componentele hardware ale calculatorului. Localizează în acest text cuvântul calculator şi înlocuieşte-l cu computer. Să se salveze fişierul cu numele componente.doc. în folderul creat de tine pe Desktop cu numele Calculator. 33. Deschide un document în aplicaţia Word şi personalizează interfaţa astfel: - bara cu instrumente de formatare (Formatting) afişată în extremitatea stângă a ecranului; - bara cu instrumente de desenare (Drawing) să fie afişată în partea de jos a ecranului ; - să fie ataşate şi alte butoane pe bara de instrumente standard ; - să fie afişate pictograme mari; - să dezactiveze riglele. 34. Creează un fisier document salvat cu numele Imagine.doc în folderul Lucru pe care-l vei crea în rădăcina discului D: apoi inserează o imagine care va conţine în jurul ei un text. Fontul folosit în întregul document va fi Arial Black de dimensiune 18 culoare albastru. Să se seteze pagina A4 astfel: marginile albe ale documentului stanga - 2.5cm, dreapta - 2cm, sus – 2.7cm, jos – 2.5cm.

35. Creează un document Word care să conţine 3 paragrafe. Paragrafele vor fi încadrate în chenare de diferite culori. Fiecare paragraf se va formata alegând un format dorit. Fişierul se va

numi aplicatie.doc şi-l vei salva în folderul Aplicatii de pe discul C:. La sfârşitul paragrafelor vei crea un tabel cu 3 linii şi 6 coloane.


								
To top