Docstoc

12a Pelaporan

Document Sample
12a Pelaporan Powered By Docstoc
					KPN2043


             PELAPORAN


Kepentingan Melaporkan Kemajuan Pelajar

  •   Penggredan memberi simbol, iaitu gred, untuk
     melaporkan   aspek  kemajuan   pelajar.  Gred
     dilaporkan kepada ibu bapa atau penjaga dan
     pelajar melalui Kad Kemajuan Pelajar. Pelaporan
     melaporkan kepada ibu bapa atau penjaga tentang
     kekuatan atau kelemahan pelajar berkenaan. Ini
     akan dapat menambahkan lagi hubungan antara
     sekolah dan ibu bapa atau penjaga melalui interaksi
     yang wujud antara keduanya. Kad Kemajuan Pelajar,
     biasanya, diserah kepada pelajar di akhir penggal atau
     tahun. Ibu bapa atau penjaga dengan ditemani oleh
     pelajar sendiri diminta hadir untuk menerima Kad
     Kemajuan Pelajar. Guru kelas akan memberikan kad
     berkenaan. Adalah disarankan agar semua guru yang
     mengajar pelajar berada di satu bilik khas supaya ibu
     bapa atau penjaga pelajar dapat berjumpa dengan
     mereka untuk berbincang tentang pencapaian anak-anak
     mereka itu.

  •   Pelajar yang lemah atau bermasalah dalam sesuatu mata
     pelajaran haruslah mendapat perhatian daripada ibu
     bapa atau penjaga supaya sesuatu usaha dapat
     diberikan untuk memperbaiki keadaan yang ada.
     Guru haruslah dapat menyediakan laporan yang kemas
     kini terhadap pelajar-pelajar berkenaan. Laporan seperti
     “usaha lagi” kurang sesuai digunakan bagi pelajar yang
     bermasalah. Guru haruslah dapat menjelaskan dengan
     lebih terperinci kepada ibu bapa atau penjaga tentang
     hal-hal yang berkenaan.

  •   Ujian akan lebih memberi makna kepada pelajar jika skor
     yang didapatinya diberi tahu kepada pelajar. Pelajar
     mestilah dapat menerima bahawa ujian berkenaan
     adalah penting, relevan dan memanfaatkan dan pelajar
     mestilah dapat membuat sebaik yang mungkin semasa


hazba              1
KPN2043


      ujian. Dengan cara ini pelajar akan mengetahui
      kelemahan mereka dalam perkara yang dipelajari dan
      akan mencuba memperbaiki kelemahannya. Mereka tidak
      lagi akan mengulangi kesalahan yang serupa di masa
      hadapan.

   •   Pelaporan yang baik membantu ibu bapa atau penjaga
      dan pelajar untuk merancang masa hadapan mereka.
      Ini akan membantu pelajar agar tidak tersalah pilih
      jurusan, mengikut minat dan kemampuan mereka
      sendiri.


Kriteria Pelaporan Kemajuan Pelajar

   •   Setiap pelaporan yang dibuat ke atas pencapaian pelajar
      dalam  bidang  akademiknya   mestilah  objektif,
      berterusan, boleh dipercayai dan sah.

   •   Pelaporan yang dibuat mestilah mudah difahami oleh
      pelajar ibu bapa atau penjaga dan tidak perlu terlalu
      sukar atau mengambil masa yang lama untuk pihak guru
      menyediakannya. Di samping itu ia haruslah memberikan
      maklumat yang lengkap tentang pencapaian pelajar
      dalam sesuatu mata pelajaran.

1.    Objektif.

Pelaporan yang dibuat hendaklah objektif di mana semua ibu
bapa atau penjaga guru dapat menerima catatan yang dibuat
dalam pelaporan yang berkenaan. Mereka memahami setiap
catatan yang dibuat tanpa sebarang keraguan.


2.    Berterusan

Pelaporan hendaklah berbentuk yang berterusan tentang
kemajuan pelajar. Setiap pelaporan hendaklah dibuat agar ibu
bapa atau penjaga dapat mengetahui perkembangan
prestasi pelajar sama ada meningkat atau menurun. Malahan


hazba               2
KPN2043


pelaporan bulanan adalah dialu-alukan supaya sebarang
kelemahan yang wujud dapat diperbaiki dengan segera. Adalah
digalakkan kertas-kertas ujian yang telah diperiksa diserahkan
kepada ibu bapa atau penjaga untuk satu penilaian sendiri
tentang pencapaian anak mereka.

3.   Kebolehpercayaan

Pelaporan yang subjektif ke atas prestasi pelajar akan
mengurangkan kebolehpercayaan pelaporan. Faktor-faktor yang
meningkatkan kebolehpercayaan adalah heterogennya, iaitu
markah daripada beberapa mata pelajaran dilaporkan, dan
tidak dijumlahkan menjadi satu skor sahaja yang merangkumi
beberapa mata pelajaran.

        Perkara    Markah   Gred   Nilai Gred
  Kerja Kursus & Latihan
  Ujian 1
  Ujian 2
  Keputusan Peperiksaan
Kaedah untuk melaporkan Kemajuan Pelajar

Sekolah menggunakan kaedah yang berbeza dalam melaporkan
kemajuan pelajar kepada ibu bapa atau penjaga. Pada umumnya
sekolah menggunakan kaedah berikut;
   (a) gred abjad,
   (b) pelaporan bertulis, dan
   (c) konferensi.
Setiap kaedah tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan
masing-masing.
hazba             3
KPN2043


(a) Gred abjad.

    Abjad A, B, C, D, E, dan F kerap digunakan sebagai pangkat
    dalam menetapkan prestasi pelajar. Ini merupakan kaedah
    yang telah sekian lama digunakan dan masih menjadi
    penggunaan gred yang popular. Ia adalah kaedah
    penggredan yang paling mudah untuk menentukan tahap
    pencapaian seseorang pelajar. Ia mudah bagi guru menulis
    dalam laporan kemajuan pelajar dan mudah bagi ibu bapa
    atau penjaga untuk memahami maksud bagi setiap gred.
    Biasanya abjad A, B, C, D di tulis dengan dakwat biru atau
    hitam menandakan pelajar lulus bagi mata pelajaran
    berkenaan dan dakwat merah bagi abjad E, dan F
    menandakan pelajar gagal dalam mata pelajaran
    berkenaan.
hazba               4
KPN2043


(b) Pelaporan bertulis

    Pelaporan bertulis boleh dibuat mengganti perjumpaan ibu
    bapa atau penjaga dengan guru. Ibu bapa atau penjaga
    boleh meneliti dan membaca laporan bertulis tentang
    pencapaian anak mereka dan boleh menanya anak mereka
    sendiri untuk mendapat kepastian yang lebih lanjut.

    Namun demikian terdapat beberapa kelemahan dalam
    pelaporan bertulis seperti berikut:

    (i)  Guru perlukan banyak masa dan perlu memikirkan
        perkataan, frasa atau ayat yang sesuai untuk
        menjelaskan prestasi pelajar dalam satu-satu mata
        pelajaran atau aktiviti. Bagi sekolah yang mempunyai
        pelajar yang ramai, adalah menjadi satu keperitan
        bagi guru menulis pelaporan untuk semua pelajar.

    (ii)  Kerap berlaku pelaporan bertulis dilakukan dengan
        cepat dan tergesa-gesa. Ini menjadikan laporan
        stereo-taip dan samar. Maklumat yang diberikan
        menjadi kurang tepat atau kurang lengkap tentang
        pencapaian pelajar.

    (iii) Biasanya catatan yang ditulis di atas borang pelaporan
       disalah tafsirkan atau diberi tanggapan yang salah
       oleh ibu bapa atau penjaga. Salah tanggapan mungkin
       berlaku dalam perkara-perkara khusus. Contohnya,
       mungkin guru bermaksud kelemahan pelajar dalam
       membaca peta, tetapi telah disalahtafsirkan sebagai
       kelemahan membaca petikan dan sebagainya.

    (iv) Penggunaan istilah khusus pengukuran atau penilaian
       pendidikan tidak difahami oleh ibu bapa atau penjaga.
       Ini ditakuti  akan  disalahtafsirkan dan  akan
       menimbulkan kekeliruan yang lain pula.
hazba               5
KPN2043


           CONTOH KOMEN/ULASAN
CONTOH JJ CANHILL MEMORIAL
HIGH SCHOOL, AUSTRALIA;
“Nabihan is an outstanding student in all her subject. She has achieved
excellent results which reflects her mature and positive approach and
hard work during this semester.”
Ulasan Pengetua
“Nabihan is an excellent student. She always works very hard and is a delight to
teach. Well done and keep up the great work.”
Ulasan Guru Pendidikan Seni

CONTOH FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOL, FAIRFAX
“Ezatul is making satisfactory progress. She is artistic and creative,
and her finished products are excellent. Ezatul fine motor skills are
superior.”
hazba                  6

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:611
posted:2/5/2010
language:Malay
pages:6
norhashimi jusoh norhashimi jusoh mr academyforex2u.blogspot.com
About Hi, I’m Simee Jusoh and I create educ website to help other people to successful education learn. I started this in 2001. To contact me, please email