Rancangan Perniagaan - Proposal Kafe Siber Cyber Cafe [Rapidtroop] by rapidtroop

VIEWS: 29,346 PAGES: 32

More Info
									                Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
1.0. PENGENALAN


  Mars Cemerlang Siber café Enterprise akan ditubuhkan secara rasminya
  Pada 1 Mei 2007, yang merupakan sebuah perniagaan milikan tunggal
  bumiputera. Perniagaan ini akan beroperasi di sebuah premis yang akan      disewa
  daripada Majlis Perbandaran Kemaman ataupun bangunan MARA yang berada di
  sekitar Bandar Cukai yang telahpun dikenal pasti oleh pemilik.


  MCSE akan menyediakan perkhidmatan penyewaan penggunaan internet, mesin
  faks, fotostat, kertas kerja, assignment dan lain-lain berkaitan disamping itu penjualan
  telefon bimbit dan kepelbagaiannya.


  Pemilik merasa yakin bahawa perniagaan ini akan berjaya maju sepenuhnya kerana
  pengalaman kerja dengan Jabatan Kerajaan sebagai Pembantu Tadbir Rendah
  (Jurutaip) selama lebih kurang 34 tahun dalam kerja-kerja harian sama ada dengan
  menggunakan komputer dan juga mesin taip.      Pengalaman ini akan digunakan
  sepenuhnya dalam perniagaan ini apabila bersara nanti sepenuh masa tanpa
  sempadan waktu perkhidmatan.


  Di daerah Kemaman khususnya dalam Bandar Cukai sekarang ini hanya terdapat
  satu sahaja premis peniagaan perkhidmatan cyber-café milik bumiputera, premis saya
  merupakan yang kedua.


  Dengan menyertai Program Skim Latihan galakan Perniagaan Kakitangan Kerajaan
  Tahun 2006 sepenuh masa selama 4 bulan      anjuran Kementerian Pembangunan
  Usahawan dan Koperasi (MECD) dengan kerjasama Majlis Amanah Rakyat (MARA)
  telah menyuntik semangat pemilik dengan lebih yakin untuk menceburi bidang
  perniagaan selepas bersara nanti demi menyahut seruan kerajaan untuk menambah
  kuota usahawan bumiputera dan April 2007 rasanya terlalu lambat masa berjalan.


           (1)
            Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
2.0.   TUJUAN KERTAS KERJA
  Kertas kerja ini disediakan adalah untuk membentangkan perancangan
  perniagaan Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE) yang meliputi
  aspek pengurusan, pemasaran, perkhidmatan dan kewangan syarikat kepada
  pihak MARA dan seterusnya memohon pembiayaan berjumlah RM100,000.00
  (Ringgit Malaysia Seratus Ribu Sahaja). Tempoh pembiayaan adalah selama
  5 tahun turut memohon tempoh bernafas selama 6 bulan.


  Disamping itu kertas kerja ini disediakan bagi memenuhi salah satu syarat
  wajib bagi para peserta skim unutk menamatkan program latihan galakan
  perniagaan kakitangan kerajaan yang disertai.


  Pembiayaan ini akan digunakan untuk beberapa tujuan sebagaimana berikut:-


  i.   Membeli komputer, alat ganti dan peralatannya.
  ii.  Membeli aset tetap dan ubahsuai kelengkapan pejabat
  iii.  Membeli mesin fax dan peralatannya
  iv.  Membeli mesin fofostat dan peralatannya
  v.   Membeli stok telefon bimbit, aksesorinya dan lain-lain keperluan
  vi.  Membiayaan gaji pekerja dan elaun dalam tempoh bernafas.
                                (2)
             Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
anggaran pengiraan pembiayaan;


Nilai pembiayaan        :  RM100,000.00

Kadar keuntungan        :  5% setahun

Keuntungan pembiayaan     :  RM100,000.00 x 5% x 5 thn

                  = RM25,000

Jumlah pembiayaan       :  RM125.000.00

Bayaran balik bulanan Pokok  :  RM2,083.00 (60 bulan)

Bayaran Keuntungan       :  RM416.00
                                ( 3)
             Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
3.0.   latar belakang perniagaan

  Nama Syarikat        :   Mars Cemerlang cyber-café
                   Enterprise

  Alamat Berdaftar      :   1243 Lorong Selimbar 2
                   Kampung Seri Permai
                   24000 Cukai, Kemaman


  Alamat Perniagaan      :

  Nombor Telefon       :


  No.Daftar Perniagaan    :   Pendaftaran akan di buat
                   selepas bersara nanti.

  Tarikh Pendaftaran     :   Mei 2007


  Aktiviti Perniagaan     :   Menyediakan perkhidmatan
                   Penyewaan, penggunaan harian
                   talian internet, komputer manual,
                   fotostat, mesin faks, upah menaip
                   kepelbagaian dan lain-lain, serta jualan
                   hiliran telefon bimbit dan peralatannya.


  Bentuk Perniagaan      :   Milikan Tunggal

  Modal Permulaan       :   RM100,000.00

  Bank Berurusan       :   Bank Rakyat Bhd, Cawangan
                   Kemaman
                   No.Akaun  :

  Pemilik           :


  * Kad pengenalan adalah seperti di Lampiran 1                             (4)
                 Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


4.0         latar belakang pemilik


   Nama Penuh         :

   Jawatan          :   Pengurus / Pemilik

   Alamat Tetap        :   1243 Lorong Selimbar 2
                    Kampung Seri Permai
                    24000 Cukai, Kemaman
                    Terengganu Darul Iman

   No.Telefon         :

   No.Kad Pengenalan     :

   Tarikh Lahir        :

   Bangsa           :   Melayu

   Agama           :   Islam

   Taraf Perkahwinan     :   Berkahwin

   Kelulusan Akademik     :   SPM dan Sijil Menaip

   Pengalaman Kerja      :


       TAHUN          JAWATAN            MAJIKAN

      1974 – 1987         Jurutaip            RISDA

      1987 hingga      Pem.Tadbir Rendah     Suruhanjaya Perkhidmatan
      berpencen         (Jurutaip)       Pelajaran Malaysia   •  Sijil kursus dan lain-lain surat penghargaan adalah seperti di Lampiran 2


                                      (5)
               Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


5.0 SKOP PERNIAGAAN


  5.1.  Aktiviti Perniagaan
     Aktiviti utama Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE) adalah
     menyediakan perkhidmatan penyewaan penggunaan komputer, internet,
     binding, mesin faks, fotostat dan penyediaan kertas kerja, assignment, minit
     mesyuarat dll, disamping perkidmatan hiliran jualan telefon bimbit dan
     aksesorinya di premis perniagaan.


  5.2.  Produk dan Perkhidmatan
     i.   Menyediakan 6 buah komputer bersama perisiannya untuk pelanggan
         yang boleh memilih sama ada menggunakan komputer secara manual
         ataupun internet dengan dikenakan bayaran mengikut harga pasaran
         yang ditetapkan.
     ii.  Perkhidmatan upah menyediakan kertas kerja, assignment, minit
         mesyuarat, mesin faks, fotostat, binding dll
     iii.  Perniagaan Hiliran – menjual telefon bimbit dan aksesorinya.


  5.3.  Potensi Perniagaan
     Berdasarkan kepada analisis dan kajian pasaran yang dibuat, perniagaan ini
     mempunyai potensi yang baik unutk berjaya dan berkembang sekitar 7%
     hingga 15% setahun.


     Oleh kerana ianya masih berada di tahap awal perniagaanm ianya mempunyai
     potensi yang cukup besar dan luas untuk dikembangkan di masa hadapan, ini
     kerana di daerah Kemaman terutamanya di Bandar Cukai hanya terdapat satu
     premis perniagaan cyber-café milik bumiputera dan MCSE merupakan yang
     kedua.
          Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


5.3.1. Melalui usaha berterusan disamping hubungan yang baik dengan
   penduduk setempat, pengedaran brocher, papan iklan MCSE akan
   dapat menarik minat pengguna yang terdiri daripada pelajar-pelajar
   sekolah  menengah,   sekolah  rendah,   penuntut-penuntut  lepasan
   universiti dan individu-individu lain.  Lokasi premis perniagaan yang
   terletak di tepi jalan utama merupakan kawasan strategik, di situ
   terdapat taman-taman perumahan, rumah-rumah kampung, sekolah-
   sekolah, pejabat swasta, klinik, premis perniagaan lain memberi
   kelebihan kepada MSCE kerana pengguna tidak perlu pergi jauh,
   berjalan kaki pun boleh sampai ke premis ini. Inilah kelebihan kami
   untuk memenangi hati pelanggan.


5.3.2. Dengan anggaran penduduk lebih kurang 10,000 orang majoritinya
   adalah bumiputera, saya yakin dan percaya bahawa MCSE akan
   mendapat pulangan yang lumayan kerana di kawasan ini belum ada lagi
   premis perniagaan siber-café dan jualan telefon bimbit, hanya MCSE
   memberikan perkhidmatan yang baik, mesra dengan maklumat terkini.


5.3.3. Saya yakin bukan semua rumah ada internet jadi untuk menyenangkan
   penyebaran dan penerimaan maklumat maka MCSE adalah tempat
   yang sesuai untuk mereka.


5.3.4. Perniagaan hiliran MCSE adalah penjualan telefon bimbit, aksesorinya,
   perkhidmatan penggunaan mesin faks, fotostat, binding, menyediakan
   kertas kerja, minit mesyuarat dan lain-lain.
                               (7)
               Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


6.0 RANCANGAN PENGURUSAN


  6.1.  Struktur Organisasi


      Struktur organisasi MCSE dalam pengendalian perkhidmatan penyewaan
      penggunaan siber-café dan penjualan telefon bimbit adalah merangkumi aspek
      pengurusan, perkhidmatan, pemasaran sebagai sebuah entiti perniagaan
      sebagaimana carta di bawah:-             CARTA ORGANISASI
          MARS CEMERLANG CYBER-CAFÉ               PENGURUS/PEMILIK
              Puan Hjh Meriam Abdullah

    Penyelia             Kerani           Pembantu Kedai
 (Pemasaran & Teknikal)     (Kewangan & Pentadbiran)      (Urusan Pelbagai)
                                  (8)
                 Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


6.2.  Fungsi dan Tanggungjawab

    MCSE telah menyusun fungsi dan tanggungjawab berikut bagi melicinkan lagi
    pengurusan perniagaannya;

    6.2.1. Pengurus/Pemilik

       Pengurus yang merupakan pemilik tunggal perniagaan ini terlibat didalam
       semua aspek pengurusan perniagaan dengan lebih menumpukan kepada
       pentadbiran dan kewangan pejabat.


       Pengurus bertanggungjawab merancang pembelian, kawalan stok, khidmat
       pelanggan, etika kerja semua bahagian juga membuat keputusan perancangan
       pemasaran dan mencari peluang-peluang pasaran baru disamping memastikan
       perkembangan perniagaan berjalan lancar dan mengikut jadual perancangan.


    6.2.2. Bahagian Khidmat Pelanggan


       Buat permulaan MCSE akan mengambil seorang kakitangan sebagai Penyelia
       yang  bertanggungjawab  memastikan  pelanggan  berpuas  hati  dengan
       perkhidmatan syarikat, kepuasan pelanggan keutamaan kami.    Beliau akan
       memastikan segala keperluan pelanggan disediakan dengan pantas dan
       berhemah.


       Beliau akan dibantu oleh seorang pekerja yang bekerja mengikut shift
       dengannya tidak melebihi 8 jam sehari,  bertanggungjawab membuka dan
       menutup premis perniagaan ini.
                 Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
6.2.3. Bahagian Pentadbiran dan Operasi

    Seorang Kerani Pentadbiran akan diberi tanggungjawab dalam operasi perniagaan ini
    yang mana beliau akan bertanggungjawab kepada Pengurus dalam hal-hal pembelian
    stok, berurusan dengan pengedar dan mengawal stok.


    Beliau juga akan menjalankan kerja-kerja pentadbiran syarikat seperti membuat
    simpanan rekod penggunaan pelanggan setiap masa, membuat fotostat, penggunaan
    mesin faks, menerima bayaran dan diserahkan kepada Pengurus/pemilik pada hari
    yang sama dan memasukkannya ke dalam bank. Juga lain-lain arahan dari masa ke
    masa.


    Beliau akan bekerja 8 jam sehari dengan diberi kelonggaran waktu makan tengahhari
    dan solat selama lebihkurang 45 minit hingga 1 jam.


6.2.4. Bahagian Kewangan


    Pengurus/pemilik akan bertanggungjawab sepenuhnya keatas pengurusan kewangan
    syarikat, sama ada dari segi penyediaan pembayaran gaji pekerja, merangka dasar
    serta mengubahnya dan lain-lain hal kewangan.


    Semua pekerja akan bertanggungjawab antara satu sama lain dengan mengamalkan
    kerja berkumpulan yang mesra pelanggan dan berhemah.
6.3.  Gaji dan Ganjaran

    Oleh kerana perniagaan ini masih di peringkat awal operasinya, maka pekerja
    ditawarkan dengan gaji asas yang relevan dengan ganjaran lebih masa atau lainnya
              Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


mengikut kesesuaian setiap tahun berdasarkan kepada keuntungan syarikat tapi tidak
di tahun pertama perniagaan.


Gaji dan ganjarannya adalah seperti berikut:-


             Jadual 1   :  Gaji dan Ganjaran


 JAWATAN     GAJI     ELAUN    KWSP   PERKESO   JUMLAH
         (RM)     PERUBATAN   (RM)   (RM)    (RM)
                  (RM)


Pengurus    1,000.00    100.00     -     -    1100.00


Penyelia     550.00       50.00  66.00   11.00   677.00


Kerani      550.00       50.00  66.00   11.00   677.00


Pembantu
Kedai      450.00       50.00  54.00   9.00    563.00


JUMLAH     2550.00     250.00    186.00   31.00   3017.00
                                     ( 11 )
                  Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


6.4.  Belanja Pengurusan

    MCSE menganggarkan perbelanjaan pengurusan dalam sebulan mengikut pelan
    peningkatan kapasiti perniagaannya adalah seperti berikut:-


                Jadual 2   :   Belanja Pengurusan     BIL         JENIS PERBELANJAAN            JUMLAH (RM)

      1.  Gaji Pengurus                       1,000.00
      2.  Gaji Pekerja                       1,550.00
      3.  Elaun Perubatan                       250.00
      4.  KWSP dan PERKESO                      217.00
      5.  Sewa Lot Perniagaan                    2,000.00
      6.  Air dan Elektrik                     2,000.00
      7.  Telefon dan Internet                    600.00
      8.  Alat Tulis dan Belanja Pejabat               700.00
      9.  Perjalanan dan Pengangkutan                 500.00
     10.  Keraian dan Promosi                     400.00
     11.  Penyelenggaraan Kedai dan Mesin               300.00
     12.  Belanja Pelbagai & Kontigensi                200.00


                     JUMLAH             9,717.00
                                     ( 12 )
                 Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


6.5.  Strategi Pengurusan

    Kaedah pengurusan perniagaan dan kakitangan yang baik dan sistematik dalam
    bentuk kerja berpasukan “Teamwork” amatlah mustahak dalam usaha memajukan
    perniagaan.


    MCSE telah mengatur beberapa kaedah pengurusan seperti berikut:-


    6.5.1. Menerapkan semangat kerja berpasukan “Teamwork” diantara semua
       kakitangan demi kebaikan bersama misalnya Penyelia sakit atau bercuti, kerani
       pentadbiran atau pembantu kedai maupun pengurus boleh menggantikannya
       dan begitulah dengan yang lain-lain.


    6.5.2. Setiap pekerja dikehendakki dapat menjalankan kerja gantian masa bekerja
       dengan diberi ganjaran cuti sekiranya melebihi 8 jam.


    6.5.3 Memberi  bimbingan  dan  panduan  kepada  kakitangan  supaya  dapat
       meningkatkan prestasi kerja yang baik serta bertanggungjawab terhadap tugas
       yang diamanahkan.


    6.5.4. Semua pihak sama ada pekerja bawahan ataupun pengurusan sentiasa
       berbincang dan memberi pendapat serta cadangan tentang cara terbaik untuk
       menghasilkan kerja yang cekap dan sistematik demi memberi pulangan
       berganda kepada pekerja dan juga pelanggan.


    6.5.5. Keutamaan difokuskan kepada kepuasan pelanggan keutamaan kami dengan
       layanan mesra dan berhemah.


                                    ( 13 )
               Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


7.0.   RANCANGAN TEKNIKAL / PERKHIDMATAN

  7.1.  Kemudahan Asas

     Premis perniagaan MCSE memilikki segala kemudahan asas yang sepatutnya
     seperti bekalan air, elektrik, telefon, jalan raya.  Terletak di tepi jalan raya
     utama laluan Kemaman – Kuantan berhadapan dengan pasar raya, sekolah
     menengah dan rendah, premis perniagaan lain, pejabat swasta, tidak kurang
     daripada 6 buah taman perumahan, tadika, taska, kelas Al-Quraati swasta, ini
     merupakan satu bonus percuma kepada MCSE.
                                     (14)
                Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


7.2.  Harta Tetap dan Kelengkapan Yang Diperlukan


    Melalui pembiayaan kewangan yang dipohon, MCSE akan membeli aset tetap
    dan kelengkapan kedai seperti berikut:-


            Jadual 3    :   Harta Tetap dan Peralatan    BIL     JENIS/MODEL       HARGA/UNIT  KUANTITI      NILAI
                         (RM)              (RM)

     1.  Komputer & perisian        3,000.00   6 unit   18,000.00

     2.  Pencetak warna/hitam-putih    1,500.00   2 unit    3,000.00

     3.  Mesin fotostat          4,500.00   1 unit    4,500.00

     4.  Mesin fax             1,500.00   1 unit    1,500.00

     5.  Peralatan pejabat         20,000.00    -     20,000.00

     6.  Alat penghawa dingin       1,500.00   3 unit    4,500.00

     7.  Mesin cash register        3,000.00   1 unit    3,000.00

     8.  Papan tanda            300.00    1 unit    300.00

     9.  Ubahsuai premis perniagaan    10,000.00    -     10,000.00

                   JUMLAH                64,800.00


       ** Aset tetap ini akan digunakan untuk operasi perniagaan dan
        dianggarkan jumlah sebanyak RM64,800.00. Sebutharga
        adalah seperti di Lampiran 3
                                    ( 15 )
                 Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


7.3.  Stok Aksesori Komputer dan Telefon Bimbit

    Disamping membeli harta tetap dan kelengkapan kedai, pembiayaan kewangan ini
    akan digunakan juga untuk membeli stok.


    Anggaran keperluan tersebut adalah sebagaimana di bawah:-                            HARGA/UNIT      JUMLAH
    BIL          PERKARA
                              (RM)        (RM)

     1.  Dakwat komputer hitam           30.00 x 30 unit    900.00

     2.  Dakwat komputer warna           75.00 x 10 unti    750.00

     3.  Toner mesin fotostat            150.00 x 2 unit    300.00

     4.  Kertas pendua A4 putih           14.00 x 48 unit    672.00

     5.  Kertas A4 pelbagai warna          40.00 x 5 rim    200.00

     6.  Pelbagai jenis handphone             -      15,000.00

     7.  Aksesori telefon bimbit              -      10,000.00

     8.  Pelbagai jenis aksesori komputer         -       5,000.00

              JUMLAH                -      32,822.00
                                      ( 16 )
                  Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
7.4.  Senarai Pembekal Barang Niaga

    Bekalan stok alat ganti MCSE akan diperolehi daripada beberapa pembekal yang
    telah dikenal pasti antaranya :-
    BIL       NAMA DAN ALAMAT
                               JENIS BEKALAN

       Millennium Media Supplies          Ribbon komputer,
     1.
       B26 Lorong Sekilau 58 Off Jalan Haji Mohd  dakwat, toner, pen-drive
       25300 Kuantan                dan lain-lain aksesori.
       Pahang Darul Makmur

       Infranet                  Komputer riba, komputer
     2.
       No.7 Jalan SS25/34             manual, printer dll.
       Mayang Industrial Park
       47301 Petaling Jaya, Selangor

       Advance Technology             Network, aksesori dll
     3.
       145 Jalan Kenari 23/1
       Puchong Jaya, Kuala Lumpur

       Forsoft Systems Sdn.Bhd.
     4.
       Level 13 Menara Luxor            Perisian
       6B Persiaran Tropicana
       47410 Petaling Jaya

       Dell Asia Pasific Sdn Bhd
     5.
       18 Jalan Persiaran Barat          Komputer Dell
       46050 Petaling Jaya

       M-Link System (M) Sdn.Bhd.
     6.
       6 Jalan PJU 8/5C Damansara Perdana     Aksesori komputer
       47820 Petaling Jaya

       Perniagaan Maju Jaya            Mesin fotostat, mesin fax
    10.
       Jalan Beserah, Kuantan           dan lain-lain
                                      ( 17)
               Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
7.5  Anggaran Belian & Kos Perkhidmatan
 BULAN   BELIAN HAND-PHONE     PERKHIDMATAN       JUMLAH

      DAN AKSESORINYA    INTERNET & PENGURUSAN

JAN       12,800.00         1,200.00      14,000.00

FEB       12,800.00         1,200.00      14,000.00

MAC       12,800.00         1,200.00      14,000.00

APRIL      16,000.00         1,600.00      17,600.00

MEI       16,000.00         2,000.00      18,000.00

JUN       16,000.00         2,000.00      18,000.00

JULAI      19,200.00         2,000.00      21,200.00

OGOS       19,200.00         1,800.00      21,000.00

SEPT       19,200.00         1,800.00      21,000.00

0KT       19,200.00         1,800.00      21,000.00

NOV       17,600.00         2,600.00      20,200.00

DIS       19,200.00         2,600.00      21,800.00

JUMLAH     200,000.00        21,800.00       221,800.00
                                  (18)
                   Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


7.6   Cadangan Susunatur Ruang Lantai Premis Perniagaan

    Susunatur ruang premis telah direka bentuk dengan menarik bagi membolehkan
    pelanggan mempunyai ruang yang luas serta memberikan keselesaan semasa
    berurusan di premmis MCSE sebagaimana di bawah:-


                          Pintu Kecemasan

             Bilik Operasi

                                   Stor
            Ruang untuk pelanggan
            menggunakan komputer
            dan internet
                                Bilik Kerani &
                                  Pekerja
                                    Bilik
                                   Pengurus
                                      Fax
                                      Fotostat
                                       Mesin
                          Telefon &
                          Aksesori
                                         R
                                         a
                                         k

                                         P
Ruang                        K               e
                          a     Menunggu      l
                          u               b
                                         a
                          n
                                         g
                          t               a
                          e               i
                          r


                            Pem.Kedai


                   Pintu
                   Utama
                                            ( 19 )
                  Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
7.5.  Strategi Perkhidmatan

    7.5.1. Strategi MCSE adalah menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti dan
       menangani segala masalah dan rungutan pelanggan dengan baik.
       Komplain pelanggan merupakan penawar kepada perkhidmatan ini
       untuk membaikkinya dari yang baik kepada lebih baik supaya
       pelanggan tidak serik berurusan dengan kami, kepuasan pelanggan
       keutamaan kami.


    7.5.2. Pengurus dan pekerja hendaklah memberi tumpuan kepada perkhidmatan
       yang terbaik kepada pelanggan dengan melayani mereka penuh mesra dan
       sentiasa tersenyum.


    7.5.3. Pengurus dan pekerja sentiasa berbincang dan memberikan khidmat nasihat
       yang terbaik kepada pelanggan agar mereka sentiasa berpuas hati dengan
       mutu kerja yang dihasilkan.


    7.5.4. Memastikan semua peralatan penggunaan pelanggan dalam keadaan tersedia
       untuk digunakan.


    7.5.5. Memastikan jualan hiliran sentiasa dalam keadaan terkini mengikut keperluan
       semasa.
                                 ( 20 )
               Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


8.0.   PEMASARAN
  8.1.  Perkhidmatan dan Harga yang Bakal Ditawarkan


               Perkhidmatan              Harga
                                  (RM)

     1. Penggunaan internet mengikut jam           3.00/jam

     2. Penggunaan komputer manual              2.00/jam

     3. Mencetak mengggunakan printer
       Hitam/putih – kertas putih              0.50/kpg
              Kertas warna              1.00/kpg
       (melebihi 10 keping akan diberi potongan harga)

     4. Mencetak printer warna
       Kertas putih                     1.50/kpg
       Kertas warna                     2.00/kpg
       (melebihi 10 keping akan diberi potongan harga)

     5. Fotostat (depan/belakang – kertas putih)       0.20/kpg
           ( - sda -      kertas warna)       0.30/kpg
       (melebihi 10 keping akan diberi potongan harga)

     6. Mesin fax (dalam daerah)               1.50/kpg
            (luar daerah)                2.00/kpg

     7. Upah menyediakan kertas kerja/minit dan lain-lain
       (kertas putih – dakwat hitam)             1.00/kpg
       (kertas putih – dakwat warna)             1.50/kpg
       (kertas warna – dakwat hitam)             1.50/kpg
       (kertas warna – dakwat warna)             2.00/kpg

     8. Jualan telefon bimbit dan aksesori         Pasaran harga
                                  semasa
                                  ( 21 )
                 Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


8.2.  Kumpulan Sasaran

    Untuk permulaan perniagaan, kumpulan sasaran adalah pelajar-pelajar sekolah
    menengah dan rendah, pelajar IPTA/IPTS, individu yang tidak mempunyai internet
    dan laman web di rumah serta kakitangan-kakitangan kerajaan dan swasta.


8.3.  Kawasan Pasaran


    Premis-premis perniagaan, taman perumahan, sekolah, pejabat kerajaan dan swasta
    di kawasan berdekatan premis perniagaan MCSE juga pelanggan daerah Kemaman.
    Anggaran penduduk di persekitaran premis ini lebih kurang 10,000 orang, golongan
    pelajar yang berumur diantara 12 tahun hingga 18 tahun yang dianggarkan seramai
    4,000 orang dan juga pelajar Instiut Pengajian Tinggi.


8.4.  Saiz Pasaran


    Berdasarkan kajian yang dijalankan tumpuan perkhidmatan adalah kepada pelajar
    dan golongan belia, golongan ini dianggarkan lebih kurang 60% daripada pennduduk
    sekitar. Jumlah sasaran dijangkakan dalam lingkungan 6,000 orang (60% x 10,000
    orang).


    Setiap orang akan berbelanja dalam anggaran RM30.00 untuk sebulan bagi aksesori
    komputer, perkhidmatan, telefon dan lain-lain.


    Jumlah saiz pasaran adalah 6,000 (RM30.00 x 6,000 orang)
                                    ( 22 )
                 Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


8.5.  Pesaing


    Setiap perniagaan tidak boleh lari dari persaingan terutamanya bidang ICT namun
    atas permintaan ramai di mana semua rakyat terutamanya pelajar-pelajar dan individu
    yang ingin memajukan diri dalam bidang ini dengan memperolehi maklumat terkini,
    maka MCSE adalah tempat yang sesuai kerana suasana premis kami yang damai
    tanpa gangguan.


    MCSE merupakan premis perniagaan yang kedua terdapat di Bandar Cukai milik
    Bumiputera. Jaraknya lebih kurang 10 kilometer daripada premis kami, ini memberi
    kelebihan kepada pemilik yakin dan percaya pelanggan akan datang ke premis ini
    setiap masa.  Sudah pasti ianya akan memberi pulangan modal yang baik dan
    keuntungan yang stabil.


8.6.  Syer Pasaran


    Syer pasaran dianggarkan 20%
    (20% x RM180,000.00 = RM36,000.00)
                                    ( 23 )
                Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


8.7   Anggaran Jualan & Upah Perkhidmatan


           ANGGARAN JUALAN & PERKHIDMATAN


 BULAN    JUALAN HAND-PHONE      PERKHIDMATAN       JUMLAH
       DAN AKSESORINYA    INTERNET & PENGURUSAN

   JAN     16,000.00         6,000.00       22,000.00

   FEB     16,000.00         6,000.00       22,000.00

 MAC       16,000.00         6,000.00       22,000.00

 APRIL      20,000.00         8,000.00       28,000.00

   MEI     20,000.00         10,000.00       30,000.00

   JUN     20,000.00         10,000.00       30,000.00

 JULAI      24,000.00         10,000.00       34,000.00

 OGOS      24,000.00         9,000.00       33,000.00

 SEPT      24,000.00         9,000.00       33,000.00

   0KT     24,000.00         9,000.00       33,000.00

 NOV       22,000.00         13,000.00       35,000.00

   DIS     24,000.00         13,000.00       37,000.00
JUMLAH      250,000.00        109,000.00       359,000.00
                                  ( 24 )
                 Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)8.8.  Strategi Pemasaran

    8.8.1. Promosi
       Diantara promosi yang akan dilakukan oleh MCSE bagi memperkenalkan
       perkhidmatan ini ialah:-


       •  Bantu pelanggan ketika mereka menghadapi masalah dalam
         penggunaan komputer, internet dan lain-lain semasa di dalam premis
         perniagaan ini maupun di rumah – “house-call”.
       •  Mengekalkan hubungan yang mesra dan berbudi bahasa dengan
         pelanggan dan premis perniagaan di persekitaran.
       •  Senyum selalu (senyum sokmo – Terengganu Kita).
       •  Harga tawaran mengikut jam penggunaan dan banyak perkhidmatan yang
         ditempah oleh pelanggan :
         contohnya – penggunaan internet harga 1 jam RM3.00
                     harga tawaran 2 jam RM5.00
               lain-lain perkhidmatan melebihi 10 helai potongan
               10%
               jualan hiliran telefon bimbit dan aksesori – mengikut
               harga pasaran semasa.
    8.8.2. Lokasi
       Cadangan kedai yang akan disewakan oleh MCSE daripada pemilik individu
       kaum cina sebelum mendapat lot perniagaan Majlis Perbandaran Kemaman
       ataupun MARA.    Ianya merupakan laluan utama Kemaman ke Kuantan
       memudahkan pelanggan mengenali premis kami. Ianya merupakan lokasi yang
       strategik untuk menarik pelanggan lebih ramai ke premis ini dengan hanya
       berjalan kaki atau berbasikal pelajar Sekolah Menengah, penduduk taman
       perumahan, pekerja pejabat swasta, pasar raya yang berhampiran boleh
       sampai ke premis ini.
                                     ( 25 )
                Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


8.8.3. Harga

   Penetapan harga yang diletakkan ke atas perkhidmatan MCSE yang ditawarkan
   adalah berpatutan, kompetitif dan ianya berkonsepkan “price-follower” iaitu mengikut
   kadar pasaran seperti yang ditetapkan pesaing-pesaing lain disamping potongan
   harga mengikut keutamaan pelanggan – banyak guna banyak tawaran dengan
   bayaran tunai sahaja.


8.8.4. Produk/ Perkhidmatan


   Oleh kerana perkhidmatan penyediaan kertas kerja, minit mesyuarat, surat-menyurat
   akan dilakukan oleh pemilik sendiri serta lain-lain urusan perkhidmatan akan dipantau
   dari masa ke semasa, maka saya yakin perkhidmatan yang ditawarkan kepada para
   pelanggan adalah berkualiti dan setara dengan harganya.     Perniagaan ini juga
   sentiasa mengikuti perubahan teknologi terkini dan kehendak pelanggan agar
   perkhidmatannya sentiasa kekal kompetitif, diterima pelanggan setiap masa dan
   ketika, InsyaAllah.

   Jualan hiliran telefon bimbit dan aksesorinya juga akan mendapat sambutan yang
   menggalakkan daripada para pengguna kerana mereka tidak payah pergi ke premis
   perniagaan lain sekiranya telefon bimbit telah kehabisan kredit atau ingin menukarkan
   telefon yang sedia ada kepada yang baru atau lebih canggih, premis kami telah
   tersedia semuanya untuk mereka.
                                     ( 26 )
               Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


9.0.   Aspek Kewangan

  9.1.  Kos Pelaburan Projek

     Berdasarkan perancangan untuk menjayakan perniagaan MCSE memohon
     pembiayaan MARA terlebih dahulu sebelum memulakannya yang dianggarkan
     kos pelaburan diperlukan adalah seperti Jadual 1.


  9.2.  Sumber Pembiayaan Projek


     Berdasarkan kos perancangan asal perniagaan MSCE memerlukan sejumlah
     RM100,000.00 (Ringgit Malaysia Seratus Ribu Sahaja) bagi membiayai kos
     permulaan operasi sepertimana perancangan perniagaan ini, agar ianya dapat
     dijana dengan lancarnya tanpa gangguan, semoga dapat memenuhi hasrat
     kerajaan menggalakkan lebih ramai kaum bumiputera khasnya orang-orang
     Melayu mencebori perniagaan juga impian pemilik menjadi kenyataan – ibarat
     kelapa tua semakin tua bertambah santannya itulah impiannya - segala ilmu
     yang ada akan digunakan sepenuhnya di sini sekiranya pembiayaan diperolehi
     daripada pihak MARA.


     Sumber Kewangan Kos Pembiayaan Projek adalah sebagaimana di Lampiran
     1.
                                 ( 27 )
                  Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
9.3.  Anggaran Aliran Wang Tunai dan Penyata Kewangan


    9.3.1. MCSE merupakan baru dalam dunia perniagaan “cyber-café”,
       perkhidmatan, penjualan telefon bimbit dan aksesorinya yang mana pemilik
       merangkap pengurus juga orang baru dalam perniagaan ini, maka anggaran
       penyata aliran tunai ini mungkin tidak tepat pada keselurohannya. Pembiayaan
       ini diperolehi terlebih dahulu sebelum memulakan operasinya.


    9.3.2. Anggaran Penyata Aliran Tunai di lampiran 2 dan MCSE belum beroperasi
       maka  prestasi  kewangan  tidak  dapat  disediakan  dengan  sebaiknya
       sebagaimana di lampiran 3.


    9.3.3. Anggaran kutipan jualan yang dilakukan secara tunai sahaja.

    9.3.4. Belian dari pembekal dibuat secara tunai dan bayaran tertunda selama 1
       hingga 3 bulan.


    9.3.5. Penyediaan anggaran penyata pendapatan mengambil kira susut nilai aset
       melalui kaedah garis lurus mengikut peratus susut nilai seperti berikut:-
       Ubah suai premis perniagaan       10%

       Pencetak                 20%

       Kelengkapan pejabat           15%

       Mesin fotostat              20%

       Mesin fax                20%                                        ( 28 )
       Mesin cash register           20%
                  Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)


       Alat hawa dingin            15%

       Komputer Multimedia           50%

       Papan Tand               10%


    Saya  percaya   bahawa  MCSE   akan  memperolehi  pulangan  yang   amat
    membanggakan dalam jangka masa yang singkat serta mendapat kepercayaan
    pelanggan, berdasarkan strategi ini saya yakin MCSE tidak akan menghadapi
    masalah kewangan untuk menjelaskan pinjaman dengan pihak MARA.

9.4.  Anggaran Kunci Kira-kira Tahun Pertama/ Kedua/ Ketiga

    Anggaran kunci kira-kira tahun pertama operasi menunjuk petanda tiada liabiliti
    semasa atau bebanan hutang jangka panjang kerana semua urusan perniagaan
    dibuat secara tunai, begitu juga di tahun-tahun berikutnya iaitu tahun kedua dan
    ketiga, hanya terikat dengan pinjaman MARA sebagaimana di lampiran berikut:-
    Kunci kira-kira tahun pertama di lampiran 4
    Kunci kira-kira tahun kedua di lampiran 5
    Kunci kira-kira tahun ketiga di lampiran 6


9.5.  Anggaran Penyata Untung Rugi Bagi Tempoh 3 Tahun

    Anggaran penyata pendapatan untung rugi bagi tempoh 3 tahun mengambil kira
    jangkaan pertumbuhan pendapatan sekitar 7% hingga 15% sahaja.
    Sila lihat lampiran 7.
                                   ( 29 )
              Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)10.0.  Justifikasi dan Penutup

    Memandangkan industri komunikasi dan teknologi maklumat (ICT) Negara
    meningkat setiap tahun dan manusia berlumba-lumba mengejarnya untuk
    kepentingan peribadi maupun awam disemua peringkat usia, sama ada kanak-
    kanak seawal usia 4 tahun telah didedahkan kepada penggunaan komputer
    maupun warga emas yang tidak mau ketinggalan dalam mendapat maklumat
    terkini.


    Berdasarkan kepada pertumbuhan penggunaan harian internet maupun laman-
    web ataupun komputer manual di institusi penggajian tinggi awam jua swasta,
    sekolah-sekolah rendah dan menengah,    jabatan-jabatan kerajaan, semua
    sektor swasta, premis-premis perniagaan, di mana jua, maka pemilik yakin
    perniagaan dan perkhidmatan yang akan dijalankan merangsang dalam
    industri ini dengan mengambil kira insentif dari kerajaan di masa akan datang
    dan mengambil peluang ini bagi memperolehi peluang keuntungan yang
    menggalakkan.


    Dengan pengalaman kerja selama 33 tahun dengan agensi kerajaan dan
    jabatan pelajaran dalam bidang penggunaan komputer dan perkhidmatan
    pentadbiran maka sudah pasti ianya dapat membantu pemilik merealisasikan
    impian menjadi seorang usahawanita yang berjaya, berdaya saing,
    berwawasan disamping menyahut seruan kerajaan ke arah mencapai seorang
    insan yang Cemerlang, Gemilang dan Terbilang dengan bantuan sumber
    kewangan oleh MARA, InsyaAllah MCSE akan terus maju kini dan selamanya.
                              ( 30 )
          Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
Semoga Allah SWT memberikan Rahmatnya kepada pemilik serta mereka
yang terlibat secara langsung maupun tidak dalam menjayakan hasrat murni
ini, di dunia juga di akhirat, terutamanya kepada tenaga pengajar yang tidak
jemu membimbing semua peserta kursus bertungkus –lumus siang dan malam
untuk menyiapkan kertas kerja ini. Setinggi-tinggi pujian dan penghargaan
kepada semua serta diucapkan jutaan terima kasih.


Segala Syukur dan Puji-pujian hanyalah kepada yang Maha Esa, selawat dan
salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.


Sekian, terima kasih.
                               ( 31 )
        Mars Cemerlang Cyber-café Enterprise (MCSE)
TERIMA KASIH TIDAK TERHINGGA KEPADA:-

Tuan Haji Zainal Abidin bin Othman
Encik Razali bin Tamin
Encik Azlan bin Ariffin
Encik Habibullah bin Ab.Rahim
YM Tengku Ahmad Nasruddin bin Tg.Abdul Jalil
Tuan Haji Nordin bin Ibrahim
Encik Muhammad bin Md.Nor
Encik Mohd Aznan bin
Encik Amirin bin Che Husin
Encik Abdullah bin Abdul Hamid
Tuan Haji Rahmat bin Abu Bakar
Puan Shariffah Kathijah bt Syed Harun
Cik Raja Sabarina binti Raja Abdul Samad
Cik Nor Safinas binti Abu Bakar
Encik Wan Roslan

MECD
MARA
KERAJAAN MALAYSIA
dan Mereka yang terlibat dalam menjayakan kursus ini.

								
To top