BORANG TEMPAHAN DEWAN e-KULIAH DI FAKULTI SAINS PUSAT TEKNOLOGI by gls12416

VIEWS: 0 PAGES: 1

									       BORANG TEMPAHAN DEWAN e-KULIAH DI FAKULTI SAINS
             PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT, UNIVERSITI MALAYA
A. MAKLUMAT PEMOHON

 i. Nama               :
   Gelaran ( Tan Sri /Dato' /Datuk /Datin /Prof. /Prof Madya /Dr. /Encik /Puan /Cik )  *
 ii. Jawatan             :
   ( Dekan /Timb. Dekan /Ketua Jab. /Pensyarah /Peg. Tadbir ) *
iii. Fakulti /Pusat          :                            Jabatan      :
iv. No. Telefon (Pejabat)       :
v. No. Telefon (Bilik)        :
vi. No. Telefon (H/P)         :
vii. E-mail              :                            @um.edu.my atau  :

B. TUJUAN PENGGUNAAN

   Syarahan
   Nama Syarahan          :   Mesyuarat
   Tujuan Mesyuarat         :   Lain-lain
   Nyatakan             :
vi. Bilangan Peserta                  :
vii. Tarikh Penggunaan                 :
viii. Masa                       : Mula                Tamat


C. PENGESAHAN DEKAN / K. JABATAN / PENGARAH                              D. DILULUSKAN OLEH
   Tandatangan                                            Tandatangan   Nama dan cop                                            Nama dan Cop

E. SYARAT PENGUNAAN DEWAN PERSIDANGAN
   Pengguna yang menggunakan dewan persidangan video ini hendaklah menjaga kebersihan dewan, keselamatan
   peralatan ( keselamatan peralatan yang di bawa adalah tanggungjawab pengguna ).

F. KEMUDAHAN LAIN YANG DISEDIAKAN OLEH PTM
   PTM menyediakan kelengkapan asas seperti notebook, mikrofon untuk pensyarah dan pelajar.


  PEGAWAI PTM
 1 Encik Yoo Sang Nge                  yoosn@um.edu.my            03-7967 4211
 2 Encik Mohamad Safwan Jusof              safwan@um.edu.my           03-7967 7153

   NAMA STAF PTM
 1  Mohd Fauzey Mohd Rahim               fauzey@um.edu.my           03-7967 4278
 2  Shafie Abdul Kadir                 sh_fie@um.edu.my           03-7967 6725     Fax :  03-7967 7152
 3  Adi Sarman Abu Seman                adisarman@um.edu.my          03-7967 6725
 4  Razemi Ibrahim                   razemi@um.edu.my           03-7967 4278

   * -- Potong yang tidak berkenaan.

   Tempahan hendaklah di buat selewat-lewatnya 7 hari bekerja sebelum tarikh penggunaan dewan

								
To top