Offentlig journal for Froland kommune - DOC by termo

VIEWS: 0 PAGES: 8

									Offentlig journal for Froland kommune
Seleksjon: Journalenhet:PM, Journaldato:16.07.2006 - 30.07.2006
Gnr. 18 Bnr. 376 og 377 - Langedal 11 og 13 - rammetillatelse.Innhold

Rammetillatelse Langedal 11 gnr 18 bnr 376 Sakstittel

UDok.type 05/1079-2    Sak- og doknr.     70/06      Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  09.01.2006
Dok. dato AREAL1/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 18/376  Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Ark AS                                             3495/05
Gnr. 75 Bnr. 33 - Vågsdalsfjorden hytteområde - gravetillatelse.Innhold

Gnr 75 Sakstittel

UDok.type 05/555-5    Sak- og doknr.     1337/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  15.05.2006
Dok. dato AREAL1/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 75/    Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Arild Hagen                                           3028/05
Ang.hyttetomt nr.141 i Vågsdalsfjorden hytteområde. Innhold

Gnr 75 Sakstittel

UDok.type 05/555-2    Sak- og doknr.     1805/05     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  14.06.2005
Dok. dato AREAL1/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 75/    Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (AREAL1)
Mottaker     Arild Hagen                                           1790/05
Gnr. 75 Bnr. 33 - Vågsdalsfjorden - tillatelse til tiltak.Innhold

Gnr 75 Sakstittel

UDok.type 05/555-7    Sak- og doknr.     2044/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  11.07.2006
Dok. dato AREAL1/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 75/    Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Høvåg Ingeniør og Tegnekontor                                  1919/06
Gnr. 18 Bnr. 460 - Oselia 4 - tilkoblingstillatelse.Innhold

Gnr 18 bnr 460 Oselia 4  Sakstittel


UDok.type 05/158-5    Sak- og doknr.     2077/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  14.07.2006
Dok. dato AREAL1/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 18/460  Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     B.Bringsverd                                          505/05




                                Side 1 av 8
Gnr. 18 Bnr. 460 - Oselia 4 - ferdigattest.Innhold

Gnr 18 bnr 460 Oselia 4   Sakstittel


UDok.type 05/158-6    Sak- og doknr.     2078/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  14.07.2006
Dok. dato AREAL1/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 18/460  Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Asdal bygg                                            2727/05
Gnr. 18 Bnr. 425 - Kobbervegen 16 - tilkoblingstillatelse.Innhold

Gnr 18 bnr 425 Sakstittel

UDok.type 05/664-4    Sak- og doknr.     2080/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  14.07.2006
Dok. dato AREAL1/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 18/425  Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Knut Oveland                                           702/06
Gnr. 18 Bnr. 376 - Langedal 11 - igangsettingstillatelse.Innhold

Rammetillatelse Langedal 11 gnr 18 bnr 376 Sakstittel

UDok.type 05/1079-7    Sak- og doknr.     2108/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  18.07.2006
Dok. dato AREAL1/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 18/376  Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Byggplan A/S                                           2014/06
Gnr. 18 Bnr. 377 - Langedal 13 -igangsettingstillatelse.Innhold

Rammetillatelse Langedal 11 gnr 18 bnr 376 Sakstittel

UDok.type 05/1079-8    Sak- og doknr.     2114/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  18.07.2006
Dok. dato AREAL1/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 18/376  Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Byggplan A/S                                           2015/06
Gnr. 14 Bnr. 144 - Meisevegen 12 - endring av tillatelse.Innhold

Gnr 14 bnr 144 Meiseveien 12     Sakstittel


UDok.type 05/951-4    Sak- og doknr.     2149/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  24.07.2006
Dok. dato AREAL1/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 14/144  Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Froland Byggeservice A/S                                     1829/06




                                Side 2 av 8
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Innhold

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Sakstittel

UDok.type 06/706-2   Sak- og doknr. 2136/06     Løpenummer 21.07.2006                 Journaldato   20.07.2006
Dok. dato EIENDOM1/MAS/Mangår Aslaksen Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


PFTilg.kode Forvaltn.l.§13,1.ledd nr.1,jfr.off.l.§5a           Hjemmel     Off. vurdert   Emnekode 223  Klassering

Avs./mottaker  Navn                           Avskrivingdato Avskrivingsmåte          Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Eva Langemyr (EIENDOM1)
Mottaker     *****                                                   2113/06
Gnr. 24 Bnr. 9 - Kleivene - nybygg bolig.Innhold

Gnr 24 bnr 9 Sakstittel

UDok.type 06/284-2    Sak- og doknr.         836/06      Løpenummer    27.07.2006    Journaldato   27.03.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak             Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                            Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 24/9     Klassering

Avs./mottaker  Navn                           Avskrivingdato Avskrivingsmåte          Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Froland Byggeservice A/S
Gnr. 52 Bnr. 10 - Jomås - rammetillatelse for mobilmast med utstyrshytte.             Innhold


Gnr 51 bnr 10Sakstittel

UDok.type 06/265-3    Sak- og doknr.         947/06     Løpenummer 27.07.2006        Journaldato   04.04.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak             Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                            Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 52/10    Klassering

Avs./mottaker  Navn                           Avskrivingdato Avskrivingsmåte          Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Telenor Network                                              931/06
Søknad om utslipp.Innhold

Gnr 24 bnr 9 Sakstittel

UDok.type 06/284-4    Sak- og doknr.         948/06     Løpenummer 27.07.2006        Journaldato   05.04.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak             Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                            Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 24/9     Klassering

Avs./mottaker  Navn                           Avskrivingdato Avskrivingsmåte          Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Kåre Treldal (PNN)
Mottaker     harald Lillestø                                              895/06
Søknad om utslipp - Gnr 24 bnr 9 - Reiersøl. Innhold

Gnr 24 bnr 9 Sakstittel

UDok.type 06/284-5    Sak- og doknr.         1665/06     Løpenummer    27.07.2006    Journaldato   14.06.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak             Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                            Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 24/9     Klassering

Avs./mottaker  Navn                           Avskrivingdato Avskrivingsmåte          Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Kåre Treldal (PNN)
Mottaker     Harald Lillestø




                                    Side 3 av 8
Søknad om utslippstillatelseInnhold

Gnr 82 bnr 22 festetomt 190   Sakstittel


UDok.type 06/473-3    Sak- og doknr.      1921/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  03.07.2006
Dok. dato PNN/KTR/Kåre Treldal           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 82/22/190       Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Kåre Treldal (PNN)
Mottaker     Arild Rydningen                                          1841/06
Søknad om nytt utslipp - gnr 24 bnr 9 ReiersølInnhold

Gnr 24 bnr 9 Sakstittel

UDok.type 06/284-8    Sak- og doknr.      1923/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  03.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 24/9   Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Kåre Treldal (PNN)
Mottaker     Harald Lillestø                                          1910/06
Gnr. 24 Bnr. 9 - Reiersøl - tillatelse til tiltak.Innhold

Gnr 24 bnr 9 Sakstittel

UDok.type 06/284-9    Sak- og doknr.      1974/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  05.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 24/9   Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Harald Lillestø                                          819/06
         Harald Lillestø

Gnr. 52 Bnr. 10 - Jomås - igangsettingstillatelse.Innhold

Gnr 51 bnr 10Sakstittel

UDok.type 06/265-5    Sak- og doknr.      1984/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  06.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 52/10   Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Telenor Networks                                          1916/06
Gnr. 14 Bnr. 100 - Kvennbekken 5 - tillatelse til tiltak.Innhold

Gnr. 14 Bnr. 100 - Kvennbekken 5 - Søknad om tillatelse til tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/641-2    Sak- og doknr.      1991/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  06.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 14/100  Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     LillesandHus AS                                          1911/06




                                 Side 4 av 8
Gnr. 35 Bnr. 7 - Lindstøl - tillatelse til tiltak. Innhold

Gnr. 35 Bnr. 7 - Lindstøl - søknad om tillatelse til tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/677-2    Sak- og doknr.      2008/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  07.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 35/07   Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Hellvik Hus Søgne AS avd. Arendal                                 2004/06
Gnr. 19 Bnr. 4 - Tveitstranda - oppføring av jaktbu.Innhold

Gnr. 19 Bnr. 4 - Tveitstranda - melding om tiltak.Sakstittel

SDok.type 06/537-2    Sak- og doknr.      2023/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  11.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 19/4   Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Gnr. 2 Bnr. 203 - Dølavegen 9 - melding om tiltak.Innhold

Gnr. 2 Bnr. 203 - Dølavegen 9 - melding om tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/675-2    Sak- og doknr.      2041/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  11.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 02/203  Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Bjørn Rune Løvlie                                         2002/06
Gnr. 75 Bnr. 34 - Vågsdalfjorden hytteområde - søknad om tillatelse til tiltak.Innhold

Gnr. 75 Bnr. 34 - Vågsdalsfjorden hytteområde - søknad om tillatelse til tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/535-5    Sak- og doknr.      2064/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  12.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 75/34   Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     AS Tømmerbygg                                           1606/06
Gnr. 1 Bnr. 1 - Hurvedal - melding om tiltak.Innhold

Gnr. 1 Bnr. 1 - Hurvedal - melding om tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/619-2    Sak- og doknr.      2066/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  13.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 01/01   Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Nils Gunnar Lyngroth                                        1847/06




                                 Side 5 av 8
Gnr. 2 Bnr. 171 - Doktorstubben 12 - melding om tiltak.Innhold

Gnr. 2 Bnr. 171 - Doktorstubben 12 - melding om tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/684-2    Sak- og doknr.    2070/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  13.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak         Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                       Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 02/171  Klassering

Avs./mottaker  Navn                      Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Harald Gundersen                                        2027/06
Gnr. 16 Bnr. 79 - Libru - melding om tiltak.Innhold

Gnr. 16 Bnr. 79 - Libru - melding om tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/685-2    Sak- og doknr.    2074/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  13.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak         Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                       Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 16/79   Klassering

Avs./mottaker  Navn                      Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Kjell H. Jacobsen                                       2028/06
Gnr. 18 Bnr. 479 - Skarkollheia 10 - søknad om sanitærabonnement.Innhold

Skarkollheia 10 - gnr. 18 bnr. 479Sakstittel

UDok.type 06/504-4    Sak- og doknr.    2079/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  14.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak         Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                       Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 18/479  Klassering

Avs./mottaker  Navn                      Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Knut Oveland A/S                                        1898/06
Gnr. 13 Bnr. 97 - Langåsen 6 - tilkoblingstillatelse.Innhold

Gnr 13 bnr 97Sakstittel

UDok.type 06/439-4    Sak- og doknr.    2092/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  17.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak         Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                       Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 13/97   Klassering

Avs./mottaker  Navn                      Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Centrum VVS AS                                         2091/06
Gnr. 20 Bnr. 146 - Kleivene - tilkoblingstillatelse for vann.Innhold

Søknad om sanitærabonnement 20/146 Sakstittel

UDok.type 06/563-2    Sak- og doknr.    2093/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  17.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak         Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                       Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 20/146  Klassering

Avs./mottaker  Navn                      Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Olav Liane                                           1663/06




                               Side 6 av 8
Gnr. 4 Bnr. 32 - Hurv - melding om tiltak.Innhold

Gnr. 4 Bnr. 32 - Hurv - melding om tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/696-2    Sak- og doknr.      2105/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  18.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 04/32   Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Morten Skaarstad                                          2073/06
Gnr. 20 Bnr. 90 - Eikely - tillatelse til tiltak.Innhold

Gnr. 20 Bnr. 90 - Eikely - søknad om tillatelse til tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/606-3    Sak- og doknr.      2129/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  20.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 20/90   Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Froland Byggeservice A/S                                      1798/06
Gnr. 19 Bnr. 4 - Tveitstranda - melding om tiltak.Innhold

Gnr. 19 Bnr. 4 - Tveitstranda - melding om tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/537-3    Sak- og doknr.      2134/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  20.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 19/4   Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Olav Jensen                                            1608/06
Gnr. 14 Bnr. 127 - Duevegen 10 - tillatelse til tiltak.Innhold

Gnr. 14 Bnr. 127- Duevegen 10 - søknad om tillatelse til tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/667-2    Sak- og doknr.      2151/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato  24.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 14/127  Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Henning Taule                                           1981/06
Gnr. 82 Bnr. 22 Fnr. 158 - Førevann - søknader om ansvarsrett.         Innhold


Gnr. 82 Bnr. 22 Fnr. 158 - Førevann - søknad om tillatelse til tiltak.Sakstittel

UDok.type 06/643-4    Sak- og doknr.      2172/06     Løpenummer    27.07.2006   Journaldato  27.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak           Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                         Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 82/22/158       Klassering

Avs./mottaker  Navn                        Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Solhytten A/S                                           2171/06




                                 Side 7 av 8
Gnr. 53 Bnr. 10 - Løvjomås - avkjørsel fr fylkesveg 159.Innhold

Gnr. 53 bnr. 10 Sakstittel

UDok.type 06/550-5    Sak- og doknr.     2177/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato   27.07.2006
Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak          Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 53/10    Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte          Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Svein Lauvrak (PNN)
Mottaker     Statens vegvesen, Region sør
Innvilgelse av permisjon for skoleåret 20006- 07Innhold

***** ***** - ***** ***** ***** *****Sakstittel

UDok.type 04/655-6    Sak- og doknr.     1995/06     Løpenummer    21.07.2006   Journaldato   06.07.2006
Dok. dato RÅD/JKM/Jens Kr. Morken         Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


PFTilg.kode Forvaltn.l.§13,1.ledd nr.1,jfr.off.l.§5a        Hjemmel     Off. vurdert  Emnekode 411   Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte          Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Randolph Christian Endresen (RÅD)
Mottaker     *****
Skoleskyss - 2006/07 - søknad om spesialskyss ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Innhold

Skoleskyss - 2006Sakstittel

UDok.type 06/673-2    Sak- og doknr.      2115/06     Løpenummer 24.07.2006       Journaldato   18.07.2006
Dok. dato RÅD/RKT/Rune Kvikshaug Taule      Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


PFTilg.kode Forvaltn.l.§13,1.ledd nr.1,jfr.off.l.§5a        Hjemmel     Off. vurdert  Emnekode N06   Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte          Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Rune Kvikshaug Taule (RÅD)
Mottaker     *****                                               1999/06
Svar. henvendlese fra folkeaksjonen mot storflyplass Innhold

GULLKNAPP FLYPLASS 2006Sakstittel

UDok.type 06/139-9    Sak- og doknr.     2174/06     Løpenummer 27.07.2006       Journaldato   26.07.2006
Dok. dato RÅD/JKM/Jens Kr. Morken         Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                        Off. vurdert   Emnekode N40  Klassering

Avs./mottaker  Navn                       Avskrivingdato Avskrivingsmåte          Avskriver/besvarer lnr.
Avsender  Jens Kr. Morken (RÅD)
Mottaker  Folkeaksjonen mot storflyplas på
      Gullknapp
Kopimottak Egil Sundheim (PNN)
Kopimottak Jens Kr. Morken (RÅD)




                                Side 8 av 8

								
To top