Offentlig journal for Froland kommune - DOC - DOC by termo

VIEWS: 205 PAGES: 7

									Offentlig journal for Froland kommune
Seleksjon: Journalenhet:PM, Journaldato:01.09.2006 - 06.09.2006
Planjustering Vassfossen Kraftverk - NVEs godkjenningInnhold

Risdal Energi - søknad om konsesjon for Vassfossen kraftverkSakstittel

 IDok.type 04/92-11    Sak- og doknr.  2456/06     Løpenummer 01.09.2006    Journaldato  24.08.2006
 Dok. dato AREAL1/RS/Robert Svendsen    Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                   Off. vurdert  Emnekode S11   Klassering

Avs./mottaker  Navn                  Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     NVE
Søknad om fartsdump HauglandsheiaInnhold

Søknad om fartsdumpSakstittel

 IDok.type 06/802-1   Sak- og doknr. 2450/06     Løpenummer 01.09.2006      Journaldato  17.08.2006
 Dok. dato EIENDOM1/MAS/Mangår Aslaksen Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                   Off. vurdert  Emnekode L02   Klassering

Avs./mottaker  Navn                  Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Salve Kallevig m.fl
Søknad om kommunal veg Innhold

Søknad om kommunal veg Sakstittel

 IDok.type 06/805-1   Sak- og doknr. 2455/06     Løpenummer 01.09.2006      Journaldato  29.08.2006
 Dok. dato EIENDOM1/MAS/Mangår Aslaksen Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                   Off. vurdert  Emnekode L10   Klassering

Avs./mottaker  Navn                  Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Odd Vatne
Søknad om tomt på HeståsenInnhold

Søknad om tomt på HeståsenSakstittel

 IDok.type 06/646-18   Sak- og doknr. 2489/06     Løpenummer 05.09.2006      Journaldato  30.08.2006
 Dok. dato EIENDOM1/MAS/Mangår Aslaksen Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                   Off. vurdert  Emnekode L83   Klassering

Avs./mottaker  Navn                  Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Torhild Elisabeth Olsen
Analyserapport - renseanleggInnhold

Analyserapport - renseanleggSakstittel

 IDok.type 06/117-10   Sak- og doknr. 2490/06     Løpenummer 05.09.2006      Journaldato  31.08.2006
 Dok. dato EIENDOM1/MAS/Mangår Aslaksen Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                   Off. vurdert  Emnekode M40   Klassering

Avs./mottaker  Navn                  Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     AnalyCen avd. Arendal
                           Side 1 av 6
OoppsigelseInnhold

OoppsigelseSakstittel

 IDok.type 06/816-1   Sak- og doknr. 2491/06     Løpenummer 05.09.2006           Journaldato  30.08.2006
 Dok. dato EIENDOM1/MAS/Mangår Aslaksen Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                       Off. vurdert   Emnekode 471  Klassering

Avs./mottaker  Navn                      Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Knut Erik Dåbu
Riving av gamle Blakstad bru   Innhold


Blakstad bru m/veg Sakstittel

 IDok.type 05/778-2    Sak- og doknr.    2503/06     Løpenummer 06.09.2006       Journaldato  05.09.2006
 Dok. dato EIENDOM1/REF/Reidar Froland     Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                       Off. vurdert   Emnekode Q31  Klassering

Avs./mottaker  Navn                      Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Statens vegvesen, Region sør
Søknad om kulturstipend 2006Innhold

Søknad om kulturstipend 2006Sakstittel

 IDok.type 06/472-4    Sak- og doknr.    2454/06     Løpenummer 01.09.2006       Journaldato  17.07.2006
 Dok. dato K&B/TOM/Tom Christiansen       Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                       Off. vurdert   Emnekode 223  Klassering

Avs./mottaker  Navn                      Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Pepperkakelandet
Forretningsbygg og boliger i Osedalen - klage på rammetillatelseInnhold

Forretningsbygg og boliger i OsedalenSakstittel

 IDok.type 06/801-1     Sak- og doknr.   2449/06     Løpenummer 01.09.2006       Journaldato  28.08.2006
 Dok. dato PNN/EGIL/Egil Sundheim        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                       Off. vurdert   Emnekode L82  Klassering

Avs./mottaker  Navn                      Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Arilds Motorsenter AS
Avsender     Frolands Staua
Avsender     Liens konditori
Avsender     Røysland AS
Avsender     Solbergbygget
Søknad om rekvisisjon av kartforretningInnhold

Gnr 75 bnr 29 Sakstittel

 IDok.type 06/411-3    Sak- og doknr.    2471/06     Løpenummer    04.09.2006   Journaldato  30.08.2006
 Dok. dato PNN/KTR/Kåre Treldal         Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                       Off. vurdert   Gårds- og bruksnumme 75/29   Klassering

Avs./mottaker  Navn                      Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Øystein Holte
                               Side 2 av 6
Søknad om bygging av landbruksvegInnhold

Søknad om bygging av landbruksvegSakstittel

 IDok.type 06/812-1    Sak- og doknr.   2478/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  31.08.2006
 Dok. dato PNN/MFO/Morten Foss        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode V83   Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Hans Kr. Daland
Endring av reguleringsplan for Gullknapp flyplass - offentlig ettersyn   Innhold


Gullknapp flyplass - Påbegynt planarbeid Sakstittel

 IDok.type 06/148-22    Sak- og doknr.   2479/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  29.08.2006
 Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak       Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode L12   Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Fylkesmannen i Aust-Agder
Reguleringsplan Gullknapp flyplass - offentlig ettersyn  Innhold


Gullknapp flyplass - Påbegynt planarbeid Sakstittel

 IDok.type 06/148-23    Sak- og doknr.   2485/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  31.08.2006
 Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak       Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode L12   Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Aust-Agder Fylkeskommune, Arealplan
Søknad om Smilmidler 2006 - gnr. 37 bnr. 2Innhold

Smilmidler 2006 - gnr. 37 bnr. 2Sakstittel

 IDok.type 06/815-1     Sak- og doknr.  2486/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  29.08.2006
 Dok. dato PNN/SOM/Solfrid Mygland      Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Gårds- og bruksnumme 37/2    Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Østein Risdal
Tilsagn om BU-midler til prosjektet "Økt bosetting i Mykland" Innhold

Økt bosetting i MyklandSakstittel

 IDok.type 06/485-3     Sak- og doknr.  2487/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  01.09.2006
 Dok. dato PNN/SOM/Solfrid Mygland      Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode V69   Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Fylkesmannen i Aust-Agder,
         Landbruksavdelingen

Søknad om endring av tillatelse GSM-R Sørlandsbanen Gnr 43 bnr 1Innhold

GSM-R Sørlandsbanen Gnr 43 bnr 1Sakstittel

 IDok.type 05/1065-3    Sak- og doknr.   2501/06     Løpenummer 06.09.2006    Journaldato  23.08.2006
 Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak       Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Gårds- og bruksnumme 43/1    Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Prosjekt- og teknologiledelse AS
                            Side 3 av 6
Søknad om endring av tillatelse Gnr 44 bnr 2  Innhold


Gnr 44 bnr 2 Sakstittel

 IDok.type 05/847-3     Sak- og doknr.   2502/06     Løpenummer 06.09.2006    Journaldato  23.08.2006
 Dok. dato PNN/EGIL/Egil Sundheim       Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Gårds- og bruksnumme 44/2    Klassering

Avs./mottaker   Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Prosjekt-og teknologiledelse AS
Vedr. fremdrift på Blakstadheia næringsområde - Tomt (D) - Agder Biobrensel AS Innhold

Blakstadheia næringsområde - Tomt (D) - Agder Biobrensel AS Sakstittel

 IDok.type 06/669-8     Sak- og doknr.   2510/06     Løpenummer 06.09.2006    Journaldato  04.09.2006
 Dok. dato PNN/EGIL/Egil Sundheim       Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode 611   Klassering

Avs./mottaker   Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Agder Biobrensel AS
Reguleringsplan for Ravneberget - offentlig ettersynInnhold

Reguleringsplan for RavnebergetSakstittel

 IDok.type 04/973-46    Sak- og doknr.   2511/06     Løpenummer 06.09.2006    Journaldato  25.08.2006
 Dok. dato PNN/SVL/Svein Lauvrak        Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode Hjemmel                      Off. vurdert  Gårds- og bruksnumme L12, Emnekode L12
 Klassering

Avs./mottaker   Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Aust-Agder fylkeskommune,
         Regionalvirksomheten

Skytebane Uvann - sølnad om forhåndsgodkjenning for bygging av ny bane Innhold

Skytebane UvannSakstittel

 IDok.type 06/803-1    Sak- og doknr.    2451/06     Løpenummer 01.09.2006    Journaldato  10.08.2006
 Dok. dato RÅD/TOM/Tom Christiansen      Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode D10   Klassering

Avs./mottaker   Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Froland skytterlag
AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND - SØKNAD OM MIDLER TIL FINANSIERING AV UTVIKLINGS-
Innhold
OG KOMPETANSEPROSJEKTER

AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND - SØKNAD OM MIDLER TIL FINANSIERING AV UTVIKLINGS-
Sakstittel
OG KOMPETANSEPROSJEKTER

 IDok.type 06/811-1    Sak- og doknr.   2477/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  29.08.2006
 Dok. dato RÅD/JKM/Jens Kr. Morken       Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode 223   Klassering

Avs./mottaker   Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Arendal kommune
Side 4 av 6
Vedrørende kommunestyremøte 22.06.06 samt høring av reguleringsplan Innhold

GULLKNAPP FLYPLASS 2006Sakstittel

 IDok.type 06/139-10    Sak- og doknr.   2481/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  07.08.2006
 Dok. dato RÅD/JKM/Jens Kr. Morken      Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode N40   Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Folkeaksjonen mot storflyplas på
         Gullknapp

SkjenkebevillingInnhold

SkjenkebevillingSakstittel

 IDok.type 06/34-15    Sak- og doknr.   2482/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  28.08.2006
 Dok. dato RÅD/SVEIS/Svein Setekleiv     Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode U63   Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Dusty Boots v/Maylin Gabrielsen
AVTALE OM SALG/OVERDRAGELSEInnhold

TRYGDEBOLIGERSakstittel

 IDok.type 05/342-6    Sak- og doknr.   2492/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  29.08.2006
 Dok. dato RÅD/SVEIS/Svein Setekleiv     Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode H46   Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Geir Skjæveland
AVTALE OM SALG/OVERDRAGELSEInnhold

TRYGDEBOLIGERSakstittel

 IDok.type 05/342-7    Sak- og doknr.   2493/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  14.08.2006
 Dok. dato RÅD/SVEIS/Svein Setekleiv     Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode H46   Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Anna Venemyr
AVTALE OM SALG/OVERDRAGELSEInnhold

TRYGDEBOLIGERSakstittel

 IDok.type 05/342-8    Sak- og doknr.   2494/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  26.08.2006
 Dok. dato RÅD/SVEIS/Svein Setekleiv     Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode H46   Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Bodil Tveitdal
AVTALE OM SALG/OVERDRAGELSEInnhold

TRYGDEBOLIGERSakstittel

 IDok.type 05/342-9    Sak- og doknr.   2496/06     Løpenummer 06.09.2006    Journaldato  25.08.2006
 Dok. dato RÅD/SVEIS/Svein Setekleiv     Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                    Off. vurdert  Emnekode H46   Klassering

Avs./mottaker  Navn                   Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Hilda Kristensen
                            Side 5 av 6
NAV - Fastlegeordningen basistilskudd til legeneInnhold

NAV - FastlegeordningenSakstittel

 IDok.type 06/679-2    Sak- og doknr.    2506/06     Løpenummer 06.09.2006    Journaldato  04.09.2006
 Dok. dato RÅD/SVEIS/Svein Setekleiv      Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                     Off. vurdert  Emnekode G21   Klassering

Avs./mottaker  Navn                    Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Helsetjenesteforvaltning Sør
VEDR. ETABLERING AV VINMONOPOL I FROLAND. Innhold

VINMONOPOL I FROLAND.Sakstittel

 IDok.type 06/795-2    Sak- og doknr.    2508/06     Løpenummer 06.09.2006    Journaldato  05.09.2006
 Dok. dato RÅD/SVEIS/Svein Setekleiv      Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                     Off. vurdert  Emnekode U62   Klassering

Avs./mottaker  Navn                    Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     AS Vinmonopolet
ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING - REFUSJONSKRAV GJESTEELEVERInnhold

ELEKTRONISK FAKTURABEHANDLING - REFUSJONSKRAV GJESTEELEVERSakstittel

 IDok.type 06/821-1    Sak- og doknr.    2509/06     Løpenummer 06.09.2006    Journaldato  01.09.2006
 Dok. dato RÅD/RKT/Rune Kvikshaug Taule     Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                     Off. vurdert  Emnekode A05   Klassering

Avs./mottaker  Navn                    Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Oslo kommune, Utdanningsetaten
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "FORELDREBETALING I BARNEHAGE"Innhold

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "FORELDREBETALING I BARNEHAGE"Sakstittel

 IDok.type 06/822-1    Sak- og doknr.    2512/06     Løpenummer 06.09.2006    Journaldato  06.09.2006
 Dok. dato RÅD/JKM/Jens Kr. Morken       Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                     Off. vurdert  Emnekode 231   Klassering

Avs./mottaker  Navn                    Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Kontrollutvalget
Støttesenter for Seksuelle overgrep - Driftstilskudd 2007Innhold

Støttesenter for Seksuelle overgrep - Driftstilskudd 2007Sakstittel

 IDok.type 06/804-1     Sak- og doknr.   2452/06     Løpenummer 01.09.2006    Journaldato  01.08.2006
 Dok. dato SOB/JK/Jarle Knutsen         Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                     Off. vurdert  Emnekode 223   Klassering

Avs./mottaker  Navn                    Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     Støttesenter mot seksuelle ovegrgrep -
         Agder

Innlegg og påstandsskrift til Vederlagsnemnda Innhold

Innlegg til VederlagsnemndaSakstittel

 IDok.type 06/548-2    Sak- og doknr.    2480/06     Løpenummer 05.09.2006    Journaldato  01.09.2006
 Dok. dato ØKO1/OBR/Øystein Bråstad       Saksansvarlig (enhet/initialer/navn)


Tilg.kode  Hjemmel                     Off. vurdert  Emnekode 221   Klassering

Avs./mottaker  Navn                    Avskrivingdato Avskrivingsmåte         Avskriver/besvarer lnr.
Avsender     KS Advokatene
                             Side 6 av 6

								
To top