Carl Orff: Falsafah Dan Sejarah

Document Sample
Carl Orff: Falsafah Dan Sejarah Powered By Docstoc
					                               http://mzu3111.blogspot.com


                 Carl Orff : Sejarah dan Falsafah       Sejarah         M   enyanyi, menyebut, menari, dan bermain sebenarnya merupakan aktiviti

      di dalam elemen pendidikan muzik. Improvisasi dan mencipta sesuatu bentuk yang

      baru dalam setiap apa yang disebut di awal tadi merupakan pembelajaran yang

      menggunakan pendekatan yang aktif di dalam pendidikan muzik seperti mana yang

      telah diutarakan oleh Orff Schulwerk. Dalam ertikata yang lain ia adalah sebahagian

      daripada tingkah laku semulajadi kanak-kanak iaitu ‘bermain’.         Beliau dilahirkan pada tahun 1895 di Munich. Memulakan pembelajaran

      muzik dengan piano dan ketika itu berumur 5 tahun di bawah pengawasan ibunya.

      Sangat berminat dengan kemahiran berbahasa dan sastera. Beliau

      menerima latihan pendidikan muzik secara formal di Akademie

      der Tonkunst yang terletak di Munich. Dari tahun1915 ke 1917,

      Orff menjadi Pengarah Muzik di Munich Kammerspiele dan pengalaman yang

      padanya memeberi kesan terhadap kerjanya. Orang yang banyak mempengaruhi

      kerjaya beliau ialah mentor dan rakannya iaitu Curt Sachs. Beliau banyak belajar dan               an
      mengkaji muzik zaman Renaissance dan awal Barroque khususnya composer Claudio

      Monteverdi.

           c   a
         ba
         Selepas perang, beliau memegang beberapa jawatan dalam opera Mannheim     P em
      dan Darmstdt sebelum kembali ke Munich untuk melanjutkan pengajiannya dalam

      Pendidikan Muzik. Mulai 1925 sehingga akhir hayatnya, beliau menjadi pengasas dan
   k
 n tu                            Carl Orff: Sejarah Dan Falsafah

U
                                http://mzu3111.blogspot.com


      Ketua Jabatan Gunther School. Untuk gimnastik, tarian dan muzikdi Munich. Di

      sinilah beliau membina teori-teori Pendidikan Muziknya. Dalam tahun 1937 karya

      beliau yang bertajuk. Carmina Burana dipersembahkan di Frankfurt, German. Dengan

      kejayaan Carmina Burana, Orff memansuhkan semua karya-karya beliau yang kecuali

      Catulli Carmina dan Entrata yang digubah semula.       Falsafah

         Orff sangat menyanjungi komposer Moteverdi. Kebanyakan karya Orff adalah

      berdasarkan sumber-sumber lama seperti cerita-cerita dongeng dan lagenda. Beliau

      tidak memandang sumber-sumber tersebut sebagai lama kerana boleh digunakan

      semula. Sumber-sumber lama yang telah kehilangan elemen masa masih mempunyai

      spiritual power. Minat utama Orff ialah dalam ekspresi reality spiritual.         Karya-karya Orff dalam Pendidikan muzik adalah mengkagumkan. Pada awal

      1920an, beliau telah bekerjasama dengan Mary Wigman, bekas pelajar Emile Jaques-

      Dalcroze, satu lagi nama berpengaruh dalam Pendidikan Muzik. Apatah lagi

      pendekatan Orff adalah serupa dengan Dalcroze kecuali Orff menggunakan alat

      perkusi sebagai focus dalam Pendidikan Muzik. Pada tahun 1924 Orff dan Dorothee

      Gunther telah bergabung untuk menubuhkan Gunther School. Fokus sekolah ini ialah

      koordinasi pengajaran gimnastik, tarian dan muzik.


              a an
           c
         Orff percaya bahawa muzik pergerakan dan pertuturan bukanlah entity yang

          ba
      berasingan tetapi satu bentuk gabungan yang disebut muzik elemental. Muzik     P em
      elemental menurut Orff ialah muzik pergeran dan pertuturan yang dihasilkan oleh

      kanak-kanak yang tidak memerlukan latihan khas tetapi berlaku secara spontan. Hasil
   k
 n tu                              Carl Orff: Sejarah Dan Falsafah

U
                                http://mzu3111.blogspot.com


      dalam keadah Orff ilah kepercayaan bahawa muzik wujud dalam setiap individu, dan

      kanak-kanak menggunakan irama dan pergerakan yang natural untuk menghasilkan

      muzik. Kaedah Orff yang unik ini telah digunakan oleh Kementerian Kebudayaan

      Jerman untuk sekolah-sekolah elementari di Berlin.         Apabila kanak-kanak belajar menggunakan suara mereka sebagai alat muzik,

      memasuki satu lagi kaedah terancang Orff. Ia melibatkan satu langkah spesifik

      tentang pembelajaran solfage (solfa). Jeda pertama yang diajar ialah jeda minor ke 3

      menurun so-mi, diikuti dengan ton-ton berikut secara berurutan : la – re – do untuk

      melengkapkan sebuah skel pentatonic dan akhir sekali fa dan ti. Orff menggunakan

      skel pentatonic kerana Orff percaya skel ini adalah tonaliti semulajadi kanak-kanak.

      Ianya bertepatan dengan kepercayaan Orff bahawa muzik wujud di dalam setiap

      individu dan mod pentatonic berkait rapat dengan perkembangan muzikal kanak-

      kanak. Penggunaan skel pentatonik juga memberi keyakinan kepada kanak-kanak.         Pendekatan Orff bermula dengan pendapat bahawa muzik patut dipeelajari

      oleh kanak-kanak seperti mana mereka belajar bahasa (Suzuki – “Mother Tongue

      Approach”). Kanak-kanak belajar bahasa dengan mendengar dan mengajuk

      seterusnya menterjemah symbol-simbol sebagai bentuk bertulis bahasa itu. Oleh yang

      demikian, kanak-kanak harus belajar muzik dengan cara yang sama. Pada peringkat

              an
      awal, umur kanak-kanak didedahkan kepada muzik untuk belajar menyanyi dan
             a
           c
      memainkan alat perkusi. Kemudian di dalam perkembangan muzikal kanak-kanak itu

         ba
      belajar menterjemahkan simbol-simbol notasi sebagai muzik. Muzik yang dipelajari     P em
      pada peringkat umur ini adalah melodi mudah yang melibatkan banyak pergerakan.   k
 n tu                            Carl Orff: Sejarah Dan Falsafah

U
                                http://mzu3111.blogspot.com


         Orff percaya irama adalah bahagian yang paling penting di dalam muzik

      kerana irama mengikat pergerakan, pertuturan dan muzik untuk membentuk apa yang

      Orff namakan sebagai Muzik Elemental. Pendekatan ini digunakan oleh Orff kerana

      beliau percaya kanak-kanak perlu merasai dan bergerak dengan muzik sebelum

      mereka diminta untuk membina konsep tentangnya.         Pertuturan adalah salah satu elemen utama dalam pendekatan Orff bukan

      sahaja kerana pertuturan itu satu aksi berirama malah Orff adalah satu-satunya ahli

      falsafah Pendidikan Muzik yang menggunakan pertuturan dengan cara ini. Pandangan

      Orff ialah transisi kepada pertuturan kepada aktiviti berirama dan kemudiannya

      kepada lagu/nyanyian adalah suatu perkembangan yang sangat semulajadi kepada

      kanak-kanak. Oleh itu kanak-kanak bermula dari pertuturan kepada ‘irama badan’

      seperti tepukan atau ‘tapping’dan kemudiannya kepada permainan sesuatu alat muzik.         Menurut falsafah Orff, selepas kanak-kanak membina kemahiran dengan satu

      alat muzik, konsep seperti meter, tekanan, dan anarkursis diperkenalkan dalam corak

      pertuturan, diperkukuhkan dalam aktiviti lain dan dipelajari serta dikaji dalam konteks

      muzikal. Satu contoh spesifik ialah pengajaran bentuk Canon. Pendekatan Orff

      terhadap Pendidikan Muzik mencatatkan bahawa pertuturan, chant dan lagu menjurus

      kea rah yang sama iaitu satu kesinambungan. Pengalaman kanak-kanak dengan

                an
      nyanyianbermula dengan pertuturan. Ini bermakna melodi adalah satu hasilan
               a
           c
      daripada irama.

         ba
     P em  Bahagian terakhir dalam Muzik Elemental Orff ialah pergerakan elemental.

      Seperti yang disebutkan terdahulu, perkataan elemental dalam konteks ini merujuk
   k
 n tu                             Carl Orff: Sejarah Dan Falsafah

U
                               http://mzu3111.blogspot.com


      kepada sejenis perlakuan dan di dalam kes ini ialah pergerakan di mana kanak-kanak

      mengambil bahagian tanpa latihan awal atau arahan. Mengikut Orff, aktiviti jenis ini

      memberi peluang kepada kanak-kanak menjadi lebih ekspresif. Kanak-kanak lebih

      mudah meluahkan pemikiran dan perasaan mereka melalui pergerakan dan lukisan

      daripada perkataan.         Membenarkan kanak-kanak meluahkan persaan mereka dengan cara ini dapat

      membenarkan mereka menggunakan imaginasi kerana kita sebagai orang dewasa

      sering terlupa bahawa kanak-kanak mempunyai imaginasi yang cergas. Selepas

      memerhatikan pergerakan-pergerakan ini, guru akan mengaitkan dengan muzik yang

      berkenaan. Aktiviti-aktiviti yang sering dilakukan untuk meluahkan perasaan ialah

      berjalan “tip-hoe”, melompat untuk membayangkan halangan, berpusing-pusing

      untuk membayangkan ‘pening’.       Matlamat

         Matlamat akhir kaedah Orff ialah untuk melahirkan kreativiti muzikal kanak-

      kanak. Apabila pendidikan muzik secara tradisi mengatakan kanak-kanak mesti

      belajar membaca notasi untuk menjadi pemuzik yang boleh berdikari. Kaedah Orff

      memfokus ke arah perkembangan kreatif dan ekspresif
              an
         Alat-alat muzik yang digunakan dengan kaedah Orff secara langsung
             a
           c
      membezakannya dengan kaedah-kaedah lain. Orff menggunakan Zailofon dan

         ba
      pelbagai metalofon yang mempunyai bar yang mudah alih. Ini membenarkan guru     P em
      menukar bar untuk mod-mod tertentu untuk mengelakkan kekeliruan dikalangan   k
 n tu                            Carl Orff: Sejarah Dan Falsafah

U
                              http://mzu3111.blogspot.com


      kanak-kanak. Alat-alat muzik Orff adalah hasil padanan daripada alat-alat muzik

      gamelan Indonesia.       Penutup

         Dalam bidang Pendidikan Muzik, Carl Orff adalah seorang yang memberi

      pengaruh dan kesan yang besar. Beliau memperkenalkan kepada kita bahawa untuk

      mengajar muzik kepada kanak-kanak kita perlu kembali kepada asas atau elemen

      pertuturan, pergerakan dan nyanyian.         Beliau juga telah mengingatkan kita betapa kita perlu mengharapkan kanak-

      kanak mempelajari muzik dengan mudah dengan cara yang berlainan melalui kaedah

      tradisi daripada cara semulajadi mereka.
              a an
           c
         ba
     P em
   k
 n tu                           Carl Orff: Sejarah Dan Falsafah

U
                               http://mzu3111.blogspot.com


                       BIBLIOGRAFI      Deal, J. & Taylor, J. (1997). Technology Standard for College Music Degrees, Music

         Educators Journal. July 97, Vol.84 Issue 1, p17.

      Dunnigan, P. (1993). The Computer in Istrumental Music, Music Educators Journal.

         80(11):32-37

      Glass, J.S. (1986). The effects of a microcomputer-assisted tuning program on junior

         high school students pitch discrimination and pitch maching abilities.

         Unpublished doctoral dissertation, University of Miami, Coral Gables.

      Grijalava, F.J. (1986). Factors influencing computer use by music educators in

         California independent elementary and secondary schools. Unpublished

         doctoral dissertation, University of San Francisco, San Francisco.

      Hanheide, S (1994). Opportunities and Limits of Computer-Assisted Music

         Instruction. Report on a Podium Discussion on the incorporation of learning

         programs in Music Education. University Osnabruck, German.RILM 367-370

      Pembrook, R.G. (1986). Some implication of students’ attitudes toward a Computer-

         based melodic dictation program. Journal of Research in Music Education,

         34(2), 121-133.
             a an
           c
         ba
     P em
   k
 n tu                             Carl Orff: Sejarah Dan Falsafah

U

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:6783
posted:2/4/2010
language:Malay
pages:7