Groene Laser by hcj

VIEWS: 81 PAGES: 1

									             Groene Laser
         -------------------------------
Deze lasers projecteren een duidelijk zichtbare groene stip, die kilometers ver reikt. Het vermogen is hoger dan
van de meeste rode lasers. Daarom zijn deze groene lasers niet te vergelijken met de gangbare rode
laserpointers zoals die meestal bij presentaties worden gebruikt.

                      Daarnaast is het menselijk oog veel gevoeliger voor de kleur groen
                      dan voor rood, zoals deze grafiek laat zien. Daardoor wordt het
                      groene licht als veel intenser waargenomen. Samen met het
                      grotere vermogen levert dit een extreem felle lichtstraal op, die
                      ook zonder rook zichtbaar is. In de lucht bevindt zich meestal
                      voldoende verontreiniging of nevel om de straal zichtbaar te
                      maken. Onze pointers –zeker de 50 mW groene- produceren echter
                      ook onder een schone en donkere hemel nog een goed zichtbare
                      straal!


                      Het kristal in de laser heeft een optimale ‘bedrijfstemperatuur’.
                      Deze wordt meestal bereikt na enkele seconden brandtijd. Bij
                      inschakelen is de lichtopbrengst soms minimaal. Dit verschijnsel is
                      normaal en het verdwijnt na enkele seconden. De tijd die het
                      kristal nodig heeft om optimaal te werken varieert per laser.

Gebruik herlaadbare AAA-cellen. Dit scheelt een hoop geld aan batterijen! Zodra de lichtopbrengst minder
wordt, verwissel dan de accu’s. Dit zal weer een felle straal opleveren. De felheid van de straal is ook
afhankelijk van de gebruiks-/omgevingstemperatuur. Batterijen presteren zoals bekend bij koude snel minder,
of ze raken zelfs helemaal uitgeput. Bewaar de laserpointer en eventuele reserve batterijen, dan ook altijd
op/aan het lichaam in een warme jaszak/binnenzak.

De brandduur van de laserpointer is theoretisch maximaal 2 tot 3 minuten aaneengesloten. Bij langer continue
gebruik kan de diode oververhit raken. Vanuit veiligheidsoverwegingen adviseren wij om niet langer dan enkele
tientallen seconden de laser ingeschakeld te laten en voldoende af te laten koelen.

WAARSCHUWING + DISCLAIMER

De laser is enkel bedoeld voor professioneel gebruik in de astronomie (het aanwijzen van sterren en
sterrenbeelden e.d.).
Schijn nooit naar mens en dier, zowel direct als indirect. Let op dat je niet op glimmende,
spiegelende oppervlakken of objecten schijnt. Ook reflectie kan schadelijk zijn voor het oog.
Gebruik de laser alleen in veilige omgeving waarbij er geen gevaarlijke afleidende situaties kunnen
ontstaan (dus niet in het verkeer). Buiten het bereik van kinderen houden! Groene laserpointers
bevatten onderdelen die gevoelig zijn voor hitte, schokken en stoten.
Schijn nooit op vliegtuigen!
Probeer de laserpointer niet uit elkaar te halen. In de laserpointer zitten geen onderdelen die
kunnen worden vervangen of gerepareerd.
Pas op: het niet volgen van de gebruiksaanwijzing en de daarin aangegeven bediening of het
uitvoeren van modificaties in wat voor vorm dan ook, kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke
(onzichtbare!) straling.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het naleven van bovengenoemde aanwijzingen.

De lasers worden door ons persoonlijk gecontroleerd voor het verzenden en dus in goede staat en goed
werkend geleverd. E e worden in beproefde luchtkussenenveloppe geleverd, hetgeen gebleken is dat zij bij
aankomst onbeschadigd afgeleverd worden. Indien er desondanks bij ontvangst mechanische defecten of
fabricagefouten zouden zijn, geldt onvoorwaardelijke omruilgarantie of geld terug; onder de leveringscondities
valt echter níet een eventuele tegenvallende verwachting ten aanzien van prestatie of anderszins, evenmin
schade of defect ontstaan door ondeskundig gebruik of zelfstandige reparatie of ontmanteling e.d.

We vinden het in het kader van fair play belangrijk om hier op te wijzen, zo worden teleurstellingen en
misverstanden voorkomen.

								
To top