MSPD AS PREPARATION METHOD BEFORE HPLC ANALYSIS OF PHENOLICS IN by bloved

VIEWS: 0 PAGES: 1

									    P 48  MSPD AS PREPARATION METHOD BEFORE HPLC ANALYSIS OF
                 PHENOLICS IN TEA SAMPLES


Gabriela Karasová, Eva Brandšteterová, Miroslava Lachová
Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak Technical
University, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia

    MSPD (Matrix Solid Phase Dispersion) was tested as preparation and clean-up method of
samples of fruit-green tea before the HPLC analysis of 5 present phenolic compounds. MSPD is a
sample preparation technique that combines both homogenization and extraction of analyzed
compounds in one step. This assay is using sorbents as in the SPE applications but the original
generic MSPD assay has to be slightly modified according to chemical structures of analytes and
the nature of sample matrices.
    Sample of mixed fruit-green tea was prepared using MSPD with the C 18 chemical bound
sorbent for HPLC analysis of phenolic antioxidants present in tea samples. This fact was confirmed
with the application of LLE and SPE as preparation and cleaning methods presented also at this
conference. Extraction recoveries of all analytes and their yields in tea samples were evaluated.


   POUŽITIE MSPD AKO TECHNIKY NA ÚPRAVU VZORKY ČAJU PRED HPLC
               ANALÝZOU FENOLICKÝCH LÁTOK


Gabriela Karasová, Eva Brandšteterová, Miroslava Lachová
Katedra analytickej chémie, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická
univerzita, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovensko


    Metóda MSPD (Matrix Solid Phase Dispersion) sa testovala na preseparačnú úpravu a
čistenie vzorky ovocno-zeleného čaju pred HPLC analýzou 5 fenolických látok prítomných v tejto
vzorke. MSPD kombinuje homogenizáciu a extrakciu analytov v jednom kroku. Tento postup
používa sorbenty rovnako ako SPE aplikácie ale originálny generický MSPD postup si vyžaduje v
tomto prípade ďalšie jednoduché úpravy.
    Vzorka zmiešaného ovocno-zeleného čaju sa spracovala technikou MSPD s použitím C 18
sorbenta a testovali sa podmienky vymytia kontaminantov a elúcie prítomných fenolických látok.
Výsledky sa porovnali s analýzami využívajúcimi klasickú kvapalinovú extrakciu a SPE metódu na
úpravu vzorky čaju.

								
To top