Bahan Ajar Logaritma by Padiya68

VIEWS: 1,303 PAGES: 40

									BIODATA PENYUSUN
     PADIYA,S.PD
    GURU SMAN 1 RANTAU
    padiya68@yahoo.co.id
    http://www.padiya.net
    http://padiya-web.blogspot.com
 Logaritma adalah operasi
matematika yang merupakan
kebalikan dari eksponen atau
    pemangkatan
 a c=  b  ditulis sebagai alog  b=c
(a disebut basis, b disebut numerus
   dan c disebut pangkat atau
       eksponen)
  Beberapa orang menuliskan
 alog  b = c sebagai logab = c.
     alog  b = c  ac = b
1.  Logaritma hanya didefinisikan untuk a  0
       dan a  1, a disebut basis

 2. Untuk setiap a  0, bilangan berpangkat
ac  0, maka b  0. Karena ruas kiri dan kanan
  ekuivalen, maka disimpulkan bahwa alog b
        terdefinisi jika b  0,
       b disebut numerus
Logaritma alog b dengan basis a = 10,
  cukup ditulis log b, tanpa perlu
      menuliskan basisnya.
  Jadi, jika log b = c, maka 10c = b
Di Indonesia, kebanyakan buku pelajaran
    Matematika menggunakan notasi
    alog   b daripada logab.
   Buku-buku Matematika berbahasa

 Inggris menggunakan notasi  logab
Tentukan nilai-nilai x pada persa-
maan berikut !
1. 2log 32 = x   4. log (-1) = x
2. 3log 27 = x   5. 5log 0 = x

3.log 10.000 = x
1. 2log 32 = x  2x = 32  2x = 25  x = 5
2. 3log 27 = x  3x = 27  3x = 33  x = 3
3. log 10.000 = x  10x = 10.000  10x = 104
          x=4
4. log (-1) = x  10x = -1
         tidak ada nilai x yang memenuhi
5. 5log 0 = x  5x = 0
        tidak ada nilai x yang memenuhi
Ubahlah ke dalam bentuk logaritma !
   4 = 81      3log 81 = 4
1. 3     Jawab :____________
2. 4 3 = 64      4log 64 = 3
       Jawab :____________
     3=x     ½ log x = 3
3. ( ½ )   Jawab :____________
           5log x = ½
4. 5 ½ = x  Jawab :____________
S-1.  alog1 = 0, untuk a  0, a  1
S-2. alog a = 1

S-3. alog ax = x


         y ,y>0,a>0,a1
    a
S-4.   log y
   a
S-5. Jika y = z , maka alog y = alog z, a > 0,
               a  1, y, z > 0
S-6. alog x.y = alog x + alog y, a > 0, a  1
               dan x, y > 0
    x a
S-7. log  log x  log y
   a      a
                  , a > 0, a  1 dan
    y
                   x, y > 0
S-8. alog xn = n. alog x , a > 0, a  1, dan x > 0

        p
S-9. a log x  log x  1      , a > 0, a  1, p > 0
        p
         log a x log a p  1, dan x > 0
S-10. alog x. xlog y = alog y , a > 0, a  1, x, y > 0
S-11. log x  log xn , a > 0, a  1, dan x > 0
    a      an


       1a
S-12. log x 
     an
         log x , a > 0, a  1, dan x > 0
       n
1. Nilai dari 2log (8 x 16) = ….
  Jawab:
  = 2log (8 x 16) (menggunakan sifat 6)
 = 2log 8 + 2log 16
 = 2log 23 + 2log 24
 = 3+4
 = 7
2. Nilai dari 3log (81 : 27) = ….
  Jawab:
  = 3log (81 : 27) (menggunakan sifat 7)
 = 3log 81 - 3log 27
 = 3log 34 - 3log 33
 = 4–3
 = 1
3. Nilai dari 2log 84 = ….
  Jawab:
  = 2log 84 (menggunakan sifat 8)
 = 4 x 2log 23
 =4x3
 = 12
4. Nilai dari 2log 84 = ….
  Jawab:
  = 2log 84
      4
  2 log 8 2
  4 2
   log8
  2
 = 2 x 2log 23
 =2x3
 =6
        Soal - 1
log 3 = 0,477 dan log 2 = 0,301
Nilai log 18 = ….
a. 1,552
b. 1,525
c. 1,255
d. 1,235
e. 1,535
    Pembahasan

log 3 = 0,477 dan log 2 = 0,301
log 18 = log 9 x 2
    = log 9 + log 2
    = log 32 + log 2
   = 2.log 3 + log 2
   = 2 (0,477) + 0,301
   = 0,954 + 0,301
   = 1,255
        Jawaban
log 3 = 0,477 dan log 2 = 0,301
Nilai log 18 = ….
a. 1,552
b. 1,525
c. 1,255      c. 1,255
d. 1,235
e. 1,535
         Soal - 2
log 2 = 0,301 dan log 5 = 0,699
Nilai log 5 + log 8 + log 25 = ….
a. 2
b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
     Pembahasan

log 2 = 0,301 dan log 5 = 0,699
= log 5 + log 8 + log 25
= log 5 + log 23 + log 52
= log 5 + 3.log 2 + 2.log 5
= 0,699 + 3(0,301) + 2(0,699)
= 0,699 + 0,903 + 1,398
= 3,0
         Jawaban
log 2 = 0,301 dan log 5 = 0,699
Nilai log 5 + log 8 + log 25 = ….
a. 2
b. 3
          b. 3
c. 4
d. 5
e. 6
        Soal - 3
Diketahui log 4,72 = 0,674
Nilai dari log 4.720 = ….
a. 1,674
b. 2,674
c. 3,674
d. 4,674
e. 5,674
    Pembahasan
log 4,72 = 0,674
log 4.720 = log (4,72 x 1000)
     = log 4,72 + log 1000
     = log 4,72 + log 103
     = log 4,72 + 3.log 10
     = 0,674 + 3
     = 3,674
        Jawaban
Diketahui log 4,72 = 0,674
Nilai dari log 4.720 = ….
a. 1,674
b. 2,674
c. 3,674       c. 3,674
d. 4,674
e. 5,674
       Soal - 4
Diketahui log 3 = 0,477 dan
log 5 = 0,699. Nilai log 135 = ….
a. 2,778
b. 2,732
c. 2,176
d. 2,130
e. 2,752
    Pembahasan

log 3 = 0,477 dan log 5 = 0,699.
log 135 = log (27 x 5)
    = log 27 + log 5
    = log 33 + log 5
    = 3(0,477) + 0,699
    = 1,431 + 0,699
    = 2,130
      Jawaban
Diketahui log 3 = 0,477 dan
log 5 = 0,699. Nilai log 135 = ….
a. 2,778
b. 2,732
        d. 2,130
c. 2,176
d. 2,130
e. 2,752
       Soal - 5
Diketahui log 3 = a dan log 2 = b.
Maka log 18 = ….
a. 2a – b
b. 2a + b
c. a + 2b
d. a – 2b
e. 2a – 2b
     Pembahasan

Diketahui log 3 = a dan log 2 = b.
log 18 = log (9 x 2)
    = log 9 + log 2
    = log 32 + log 2
    = 2.log 3 + log b
    = 2(a) + b
    = 2a + b
      Jawaban
Diketahui log 3 = a dan log 2 = b.
Maka log 18 = ….
a. 2a – b
b. 2a + b     b. 2a + b
c. a + 2b
d. a – 2b
e. 2a – 2b
      Soal - 6
Diketahui plog 27 = 3x
Maka plog 243 = ….
a. 4x
b. 5x
c. 6x
d. 7x
e. 8x
           Pembahasan
 plog  27 = 3x
     p3x = 27    p3x = 33 (definisi)
  (px)3 = 33     1

    px=3   p  3x
Misal plog 243 = y, maka py = 243
       y
     1

   3   243
     x

   y
   3x  3   5   Jadi plog 243 = y = 5x
   y
    5         y = 5x
   x
      Jawaban
Diketahui plog 27 = 3x
Maka plog 243 = ….
a. 4x
b. 5x      b. 5x
c. 6x
d. 7x
e. 8x
      Soal-7 - 7
Diketahui log 2 = 0,301
Maka log 50 = ….
a. 0,699
b. 1,301
c. 1,699
d. 2,301
e. 2,699
    Pembahasan

log 2 = 0,301
log 50 = log (100 : 2)
    = log 100 – log 2
    = log 102 – log 2
    = 2 – 0,301
    = 1,699
      Jawaban
Diketahui log 2 = 0,301
Maka log 50 = ….
a. 0,699
b. 1,301    c. 1,699
c. 1,699
d. 2,301
e. 2,699

								
To top