Ontwikkeling van JavaJ2EE Web Applicaties by bzs12927

VIEWS: 0 PAGES: 38

									
             Ontwikkeling van
           Java/J2EE Web Applicaties
                  Lucas Jellema (AMIS)


                 Zorg en Zekerheid

                Woensdag 23 maart 2005
                                                    
                                                        1
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                             Agenda

      Uitdagingen rondom Java/J2EE
      Overwegingen bij keuze van tools en technologie
      Introductie Oracle Application Development
      Framework (ADF)
      Introductie JHeadstart als generator
      Demonstratie mijn.zorgenzekerheid.nl
      Discussie
                                                    
                                                        2
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
            Uitdagingen rondom J2EE Applicaties

      Standaarden en open source
      Keuzevrijheid
        MVC-implementaties, Tools, Frameworks
      Complexiteit
      Voortdurende ontwikkelingen
      Productiviteit
        Voor ontwikkelaars
        Voor eindgebruikers
      Integratie met bestaande (backoffice) systemen
      Migratie van bestaande kennis, licenties
                                                    
                                                        3
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                          Is Open Source goed of slecht?

      Er zijn aanhangers van beide standpunten
        Maar de vraag is niet van toepassing
      Open source:
         Bevlogen ontwikkelaars
         Hoge kwaliteit software
         Lage kosten
         Bron Code beschikbaar
      Maar ook:
        Dump van commerciële partij
        Stabiliteit matig
        Politieke speelbal
                                                    
                                                        4
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                         Keuze-criteria voor
                 architectuur, technologie en tools
      Complexiteit en “Leercurve” of toegankelijkheid
      Beschikbaarheid van middelen
        Cursussen, Boeken, voorbeeldcode, libraries
        Ontwikkelaars met kennis en ervaring
      Productiviteit
        Tools, IDE, Visueel en Declaratief Ontwikkelen, Generatie
        Libraries en herbruikbare componenten
        Pragmatisch vs. Zuiver
      Niet gaan bouwen wat niet applicatie- of organisatie-
      specifiek is
      Stabiliteit/volwassenheid
        Heeft de software zich bewezen? Bestaat de software al?
      Onderhoudbaarheid
        Kunnen we met de technologie tot een goed onderhoudbare
        applicatie komen – voor onszelf en eventueel derde partijen
                                                    
                                                        5
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                         Keuze-criteria voor
                 architectuur, technologie en tools
      Licentie Kosten
      Leverancier-specifiek (vs. Open, Standaard)
      Toekomstbestendigheid
        Hoe is de acceptatie in de markt?
        Wat voor partij zit er achter:
          •  Grote open source beweging
          •  Commerciële organisatie
        Hoe stabiel is die partij en/of hoe belangrijk is de software voor
        die organisatie?
      Uitwisselbaarheid (“loosely coupled”) van componenten
      Goed genoeg mits schaalbaar
      Wat willen we eigenlijk gaan ontwikkelen?
        Past de technologie bij het type applicatie?
        Past de technologie bij de overige infrastructuur
        Kan de technologie meegroeien met de wensen van de
        organisatie?
                                                    
                                                        6
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                               Java/J2EE Web Applicaties

                                                    
                                                        7
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  Model View Controller

                                                    
                                                        8
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                              Model

      Alles gebaseerd op JDBC (Java Database
      Connectivity)
      Implementaties:
         Oracle ADF Business Components (voorheen BC4J)
         (Oracle) Toplink
         Apache OJB, Hibernate, Ibatis, Castor, JDO, EJB 3.0
         Zelf bouwen

      (nog) Geen standaard
         JDO (Java Data Objects) komt er aan             Controller
      Onderliggend allemaal gebaseerd op JDBC                        View
      De persistency laag of OO/R mapping kan
      “gewrapped” worden in Enterprise Java Beans              Model
                                                    
                                                        9
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  Demo: Model in concreto

                                                    
                                                        10
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                               View

      Implementaties
         Servlet
         JSP (Java Server Pages)
         JSF (Java Server Faces)
         ADF UIX (Oracle User Interface XML)
          •  Op basis van Oracle Browser Look and Feel Guidelines
          •  Evolueert naar Java Server Faces (JSF)
        XML/XSLT

      JSP geeft grootste flexibiliteit in layout
      UIX/JSF gericht op applicaties met veel              Controller     View
      data manipulatie
         OLTP/Administratieve applicaties
                                           Model
      Genereren allemaal HTML uitvoer
                                                    
                                                        11
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                          Controller

      Apache Struts
                                    Controller
                                                 View

                                           Model
                                                    
                                                        12
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                 AMIS hanteert twee technology stacks

     Oracle stack                     Open Source Stack
      JDeveloper                      Eclipse
      Model: ADF BC en                   Model: Hibernate
      Toplink                        View: JSP, JSF
      View: JSP, JSF en UIX                 Controller: Struts
      (ADF Faces)                      Tomcat
        Eventueel rich Client
        (Swing)
      Controller: Struts
      JHeadstart
      OC4J (9iAS/10gAS)
                                                    
                                                        13
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                          Overige tools en technologieën

      XML
        XSL-T, XSL-FO, XSD
        WebServices
      JavaScript
      HTML
      Cascading Stylesheets
      JUnit
      Ant
      Log4J
      CVS
                                                    
                                                        14
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                  Kennis en vaardigheden voor J2EE
                       Applicatie Ontwikkeling

     Voorbeeld studieschema voor functioneel ontwerpers en ontwikkelaars:

                  OO theorie (basis)

                       Java Programmeren
        UML
                                          Niet noodzakelijkerwijs
     (Class, Activity
                Servlet
                                          iedereen (initieel) alles;
     , Collaboration
      , Sequence)               Servlet       JDBC    specialisatie en
                 JSP                        rolverdeling is heel goed in
                                          project-aanpak op te
                           JSP
                 Struts
     HTML Design                                nemen.
                                    ADF BC
                (D)HTML
                          Struts
                JavaScript
                                          Naast ontwerp- en
                 CSS                        ontwikkel-vaardigheden
               UIX (JSF…)                      zijn er ook eisen ten
                                          aanzien van administratie
                                          (Applicatie Server),
     Functioneel    Ontwikkelaar:   Ontwikkelaar:    Ontwikkelaar:
     Ontwerper     View        Controller     Model      beveiliging, tuning, grafisch
                                          ontwerp en testen.
                                                       
                                                           15
                Introductie Java/J2EE Web applicaties
            Hoe verloopt een Java/J2EE Web Applicatie
                        ontwikkel-traject?

      Ontwerp van functies
        Schermen, prototypes, mockups
        Batch operaties en WebServices
      Model
         OO en Relationeel
         Implementatie database
         Constructie van Business Services
         Implementeer Business Rules
      Ontwerp de applicatiestructuur
        Schermen en Controller-logica
                                                    
                                                        16
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
            Hoe verloopt een Java/J2EE Web Applicatie
                        ontwikkel-traject?

      Implementatie van de applicatie
        Bouw van de schermen
        Bouw van batch-fucties en web-services
        Bouw van controller-acties
      Afwerking
        Definitieve Look & Feel
        Vertaling schermteksten voor meertaligheid
        Oplevering on line help systeem
      Testen
                                                    
                                                        17
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
              Uitdagingen met Java/J2EE Ontwikkeling

      Complexiteit
      Productiviteit
      Toegankelijkheid/Leercurve
      Herbruikbaarheid van componenten
                                                    
                                                        18
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                    ADF Architectuur

                                                    
                                                        19
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                          Betekenis van ADF voor Oracle

      Oracle Applications (incl PeopleSoft) gaat
      stabiliseren op de ADF stack
         ADF BC
         ADF Binding Framework
         Struts
         UIX en ADF Faces
          •  Wellicht ook wat JSP
                                                    
                                                        20
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                             Wat biedt ADF nou eigenlijk?

      Binding tussen Model en View/Controller
        Eenvoudige registratie van Business Services
          •  ADF BC, TopLink, WebService, Beans
        Uniforme „interface‟ van Data Controls
          •  Applicatie praat altijd in termen van DataControl zonder de
            implementatie te hoeven kennen
          •  Model en Data Controls zijn te gebruiken door Web applicatie en
            ook door Java Client
        Eenvoudige koppeling tussen Model en View Pagina‟s
          •  Drag en Drop (als)
        Visueel ontwikkelen door integratie in User Interface
        Runtime library
          •  Die wijzigingen van de user verwerkt in het Model (en
            achterliggende data store)
          •  Die data uit het Model beschikbaar maakt voor de View en
            Controller
                                                    
                                                        21
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                          Demo ADF

      Registreren Model
        Gebeurt automatisch met ADF Business Components
      Creëer DataPages
      Bind DataControls aan DataPages
        Door klikken en slepen
      Verfraai de layout van de pagina
      Run de applicatie
                                                    
                                                        22
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                    Enter: JHeadstart

      JHeadstart complementeert ADF zoals Oracle
      Designer het complement is voor Oracle Forms
         Declaratief specificeren van de modules
         Hergebruik van definities
         Generatie van pagina‟s, UI Models, Resource Bundles
         Runtime ondersteuning
          •  voor complexe pagina-constructies middels generieke ADF
            extensie
          •  Server side templates – JSP includes of UIT-files
          •  Client side libraries en widgets – LOV en Calendar, JS
        Migratie van Designer/Forms applicaties naar
        Java/J2EE
          •  Als Open Zorg naar Java technologie gaat…
                                                    
                                                        23
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
             Demonstratie Applicatie Ontwikkeling met
                        ADF en JHeadstart

                                                    
                                                        24
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
             Demonstratie Applicatie Ontwikkeling met
                        ADF en JHeadstart

                                                    
                                                        25
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
             Demonstratie Applicatie Ontwikkeling met
                        ADF en JHeadstart

      Stap 1:
        Implementeer het Model
      Stap 2:
        Genereer een „first cut applicatie‟
      Stap 3
        Verfijn de applicatie op declaratieve wijze
      Stap 4
        Waar nodig, doe handmatige, post-generatie aanpassingen
      Stap 5
        Doe onderhoud
          •  Vervangen technologie componenten
          •  Wijzigen Model
          •  Realiseren van nieuwe schermen of aanpassingen op schermen
                                                    
                                                        26
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  UIX als View Technologie

      Gebaseerd op (Oracle) Browser Look & Feel Guidelines
      Zeer zwaar gebruikt door Oracle zelf
        Al sinds 2000
      Evolueert naar Java Server Faces
      Zeer rijke User Interface (voor HTML begrippen)
        Partial Page Rendering
        Table Detail Disclosure, Shuttle, Tree, LOV Validation, Image
        Generation, Geavanceerde stylesheets, Total/Summary Columns
      Nadeel: UIX is heel specifiek van Oracle
        De opvolger: ADF Faces wordt waarschijnlijk meer “mainstream”
      JHeadstart ondersteunt UIX en JSP beide
        Met iets meer features voor UIX
                                                    
                                                        27
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                          Conclusies

      Java/J2EE biedt veel mogelijkheden en uitdagingen
      Keuze van Technologie, tools en frameworks is in hoge
      mate bepalend voor succes
        Productiviteit, time-to-market, onderhoudbaarheid,
        schaalbaarheid en toekomst-bestendigheid
      Keuze moet passen bij de organisatie
        Bestaande kennis, infrastructuur, plannen, profilering
      Oracle biedt met ADF een Java/J2EE ontwikkel-platform
      met hoge productiviteit
        Ondersteuning voor Web en Java Client
        Ondersteuning voor diverse Business Services en View
        implementaties
        ADF is strategisch voor Oracle zelf
      JHeadstart complementeert ADF met generatie
                                                    
                                                        28
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  mijn.zorgenzekerheid.nl

                                                    
                                                        29
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  mijn.zorgenzekerheid.nl

                                                    
                                                        30
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  mijn.zorgenzekerheid.nl

                                                    
                                                        31
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  mijn.zorgenzekerheid.nl

                                                    
                                                        32
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  mijn.zorgenzekerheid.nl

                                                    
                                                        33
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  mijn.zorgenzekerheid.nl

                                                    
                                                        34
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  mijn.zorgenzekerheid.nl

                                                    
                                                        35
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  mijn.zorgenzekerheid.nl

                                                    
                                                        36
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                  mijn.zorgenzekerheid.nl

                                                    
                                                        37
              Introductie Java/J2EE Web applicaties
                                          Discussie

                                                    
                                                        38
              Introductie Java/J2EE Web applicaties

								
To top