delphi – Application development for Win32 by ojp13483

VIEWS: 17 PAGES: 1

									delphi – Application development for Win32

MÅL                   SYLLABUS                     THIS COURSE IS TAUgHT IN ENgLISH
Efter denna kurs ska du kunna      Introduction              Database Development
bygga Win32-applikationer även     • ALM                  • Database Applications Overview
kallade "VCL Forms Applications"                        • BDS Database Architecture
                    Application requirements
med Delphi. Du ska kunna använda                        • Database Access Technologies
de olika verktygen i IDE:n för att få  • Prototype
                    • Prototyping the Application      • dbExpress
en produktiv utvecklingsmiljö. Du
lär dig arbeta med de senaste      • Application Forms           • TClientDataset
funktionerna som Unit-testning,     • User Info               • Example
Refactoring och nyheterna i       • Configuring the project        Deploying
Delphi-språket. Förutom att du lär                       • Application files
                    Object-Oriented Programming
dig att programmera med senaste
                    • Classes vs. Objects          • Database Applications
version av Delphi kommer du att
                    • Class Scoping             • Using Packages
kunna hantera Delphi-projekt, inte-
gration med StarTeam, använda      • Polymorphism             Model-View-Controller
XML, TClientDataset, dbExpress     • Typecasting Objects          Introduction to XML
och DataSnap, IntraWeb, VCL Web     • Class Methods             • XML Overview
Services, bygga rapporter och pro-   • Class Helpers             • XSL
grammera multitrådning.         • Sealed Classes            • XML Parsers
                    • Advanced Concepts           • XML and VCL Components
FÖRKUNSKAPER
Erfarenhet av programmering.      Business Logic and Graphical User    Introduction to IntraWeb
                    Interface (GUI)             • Overview
KURSLÄRARE               • Business Rules vs. Business Logics  • IntraWeb Components
Kursläraren kommer från Dunstan     • What is Interface Code?        • IntraWeb Server Controller
Thomas Holdings Ltd i England.     UML (Unified Modelling Language)    • Database development on the Web
Läraren är Senior Consultant och    • Introduction             • Frame usage
har teoretisk och praktisk erfaren-   • Together
het av systemering, modellering                         Introduction to Rave Reports
                    • Examples               • Rave Reports Components
och programutveckling. Läs mer på
www.dthomas.co.uk/dtalm.        The Singleton Design Patterns      • The Rave Visual Designer
                    Basic Interface Elements        • Changing Report Fields Manually
KURSLÄNgd                • VCL Architecture           • Generating the Reports under Delphi
5 dagar.                • Developing the user interface     • Further the Rave Designer
                    Visual Form Designer and Code Editor  Introduction to DataSnap
                    • Introduction
                    • Visual Form Designer
                    • Creating Interfaces
                    • Code Editor
                    • Two-way Tool
                    Interface Components
                    • Form Hierarchy
                    • TAbstract Form
                    • Creating the Interface
                    Objects Lifetime
                    Exception Handling
                    • Introduction
                    • What is an Exception?
                    • Protected Blocks
                    • Handling Exceptions
                    • Raising and Re-Raising Exceptions
                    Debugger
                    • Introduction
                    • Controlling Program Execution
                    • Analyzing Data at Runtime
                    • Controlling Debug Flow
                      Klicka här för datum, priser och bokning

								
To top