Prevodioci i interpretatori - Februar 2005. 1. Napraviti perl by ojp13483

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                Prevodioci i interpretatori - Februar 2005.

                           c                             s
1. Napraviti perl skript koji na osnovu c datoteke ˇije je ime navedeno kao prvi argument komandne linije generiˇe
               z                 c
  html datoteku koja sadrˇi sintaksno obojen c kod. Razliˇitim bojama predstaviti brojevne konstante, kljuˇnec
   c
  reˇi, pretprocesorske direktive, identifikatore, komentare i stringove.

    s                        c  c
2. Definiˇimo jezik za opisivanje skupova brojeva na slede´i naˇin:

                    s                     c
   • Skupovi brojeva se opisuju tako ˇto se njihovi elementi navode izmedju vitiˇastih zagrada. Npr. {2,2.3,3.14}
   • Nad skupovima su definisane elementarne operacije uniranja (+), presecanja (*), razlike skupova (\),
       c                              c           s
    simetriˇne razlike skupova (-). Pri tom, operacije razlike i simetriˇne razlike imaju najviˇi prioritet, za
    c
    ˇim sledi presek, a zatim unija.
                                   s
   • Takodje, definisana je i operacije dodavanja broja skupu tako ˇto se broj doda svakom elementu skupa
                             s    z                     s
    (Npr. {1, 2, 3} + 1 = {2, 3, 4}). Analogno se definiˇe i mnoˇenje skupa brojem. Ove operacije imaju viˇi
                     c
    prioritet nego one iz prethodne taˇke.
                Prevodioci i interpretatori - Februar 2005.

                           c                             s
1. Napraviti perl skript koji na osnovu c datoteke ˇije je ime navedeno kao prvi argument komandne linije generiˇe
               z                 c
  html datoteku koja sadrˇi sintaksno obojen c kod. Razliˇitim bojama predstaviti brojevne konstante, kljuˇnec
   c
  reˇi, pretprocesorske direktive, identifikatore, komentare i stringove.

    s                        c  c
2. Definiˇimo jezik za opisivanje skupova brojeva na slede´i naˇin:

                    s                     c
   • Skupovi brojeva se opisuju tako ˇto se njihovi elementi navode izmedju vitiˇastih zagrada. Npr. {2,2.3,3.14}
   • Nad skupovima su definisane elementarne operacije uniranja (+), presecanja (*), razlike skupova (\),
       c                              c           s
    simetriˇne razlike skupova (-). Pri tom, operacije razlike i simetriˇne razlike imaju najviˇi prioritet, za
    c
    ˇim sledi presek, a zatim unija.
                                   s
   • Takodje, definisana je i operacije dodavanja broja skupu tako ˇto se broj doda svakom elementu skupa
                             s    z                     s
    (Npr. {1, 2, 3} + 1 = {2, 3, 4}). Analogno se definiˇe i mnoˇenje skupa brojem. Ove operacije imaju viˇi
                     c
    prioritet nego one iz prethodne taˇke.
                Prevodioci i interpretatori - Februar 2005.

                           c                             s
1. Napraviti perl skript koji na osnovu c datoteke ˇije je ime navedeno kao prvi argument komandne linije generiˇe
               z                 c
  html datoteku koja sadrˇi sintaksno obojen c kod. Razliˇitim bojama predstaviti brojevne konstante, kljuˇnec
   c
  reˇi, pretprocesorske direktive, identifikatore, komentare i stringove.

    s                        c  c
2. Definiˇimo jezik za opisivanje skupova brojeva na slede´i naˇin:

                    s                     c
   • Skupovi brojeva se opisuju tako ˇto se njihovi elementi navode izmedju vitiˇastih zagrada. Npr. {2,2.3,3.14}
   • Nad skupovima su definisane elementarne operacije uniranja (+), presecanja (*), razlike skupova (\),
       c                              c           s
    simetriˇne razlike skupova (-). Pri tom, operacije razlike i simetriˇne razlike imaju najviˇi prioritet, za
    c
    ˇim sledi presek, a zatim unija.
                                   s
   • Takodje, definisana je i operacije dodavanja broja skupu tako ˇto se broj doda svakom elementu skupa
                             s    z                     s
    (Npr. {1, 2, 3} + 1 = {2, 3, 4}). Analogno se definiˇe i mnoˇenje skupa brojem. Ove operacije imaju viˇi
                     c
    prioritet nego one iz prethodne taˇke.
         z
  • Datoteka sadrˇi niz izraza oblika

      promenjiva=izraz;

     c            sc
   pri ˇemu se izrazi grade koriˇ´enjem gore navedenih operacija.
   Npr.

   prazan_skup={};
   skupcic={1,2,3};
   a=2;
   skup=(skupcic/{1})-(2*a-1)*{1,2,3};

            z                     c
   Tip promenjive, moˇe da bude ili skupovni ili brojevni, pri ˇemu se on odredjuje na osnovu tipa vrednosti izraza.

                     c
   Napisati program koji za datoteku ˇije se ime prosledjuje kao argument komandne linije ispisuje vrednosti svih
                                  z
skupovnih promenjivih, uredjenih po kardinalnosti skupova koje sadrˇe.
         z
  • Datoteka sadrˇi niz izraza oblika

      promenjiva=izraz;

     c            sc
   pri ˇemu se izrazi grade koriˇ´enjem gore navedenih operacija.
   Npr.

   prazan_skup={}; skupcic={1,2,3}; a=2;
   skup=(skupcic/{1})-(2*a-1)*{1,2,3};

            z                     c
   Tip promenjive, moˇe da bude ili skupovni ili brojevni, pri ˇemu se on odredjuje na osnovu tipa vrednosti izraza.

                     c
   Napisati program koji za datoteku ˇije se ime prosledjuje kao argument komandne linije ispisuje vrednosti svih
                                  z
skupovnih promenjivih, uredjenih po kardinalnosti skupova koje sadrˇe.
         z
  • Datoteka sadrˇi niz izraza oblika

      promenjiva=izraz;

     c            sc
   pri ˇemu se izrazi grade koriˇ´enjem gore navedenih operacija.
   Npr.

   prazan_skup={}; skupcic={1,2,3}; a=2;
   skup=(skupcic/{1})-(2*a-1)*{1,2,3};

            z                     c
   Tip promenjive, moˇe da bude ili skupovni ili brojevni, pri ˇemu se on odredjuje na osnovu tipa vrednosti izraza.

                     c
   Napisati program koji za datoteku ˇije se ime prosledjuje kao argument komandne linije ispisuje vrednosti svih
                                  z
skupovnih promenjivih, uredjenih po kardinalnosti skupova koje sadrˇe.

								
To top