P.E.R.L by hcw25539

VIEWS: 175 PAGES: 30

									P.E.R.L.
Pathologically Eclectic Rubbish Lister
  “I don't know if it's what you want, but it's what you get. :-) “
                             Larry Wall
          Piotr Grzybowski
o czym bedzie?


historia, ludzie i ich pomysly
jezyki skryptowe cele i przyczyny
przyklad: perl
perl api
perl source
“i still say awk { print($1); } a lot”
Alfred A ho
       Hall Of Fame
                   Larry Wall
         Peter W einberger

          AWK         PERL
Brian Kernighan
    Hall Of Fame


Guido van Rossum   Yukihiro Matsumoto
python        ruby
    Jim Hugunin
    jython        Spock
Antologia jezykow dynamicznych

     awk
     perl
     python/jython
     ruby
     parrot (VM)
 Troche dat

1977 awk
1987 perl 1.000
1991 python
1993 ruby
1997 jython
2001 parrot
 Jezyki skryptowe::cele
“Although the Perl Slogan is There's More Than One Way to Do It,
          I hesitate to make 10 ways to do something. :-)“
                            Larry Wall
szybkie operacje – zoptymalizowany kod

krotkie kody, przejzysta skladnia – od ideii do realizacji

przenosnosc – nowe systemy, nowe problemy

skalowalnosc – nowe uzadzenia, nowe wyzwania
 Jezyki skryptowe::dlaczego?
 ”A truly great computer programmer is lazy, impatient and full of
                             hubris”
                           Larry Wall
 Przyklad: zamiana slow miejscami
 perl:
#perl -e '$_=$ARGV[0]; s/(\w+) (\w+)/$2 $1/; print;' "acha tak"

 bash:
#w=”acha tak”;
echo `echo $w | cut -f2 -d ' '` `echo $w | cut -f1 -d' '`

 c/c++/java:
/* wiecej niz 1 linijka .. + kompilacja,

 ilosc operacji: WIECEJ niz jedna */
Przyklad::Perl


●  przykladowe kody
●  skladnia
●  kontekst
●  funkcje
●  wyrazenia regularne
         Przyklad::Perl::
          HelloWorld
 z dowolnego shella:
#perl -e 'printf(“\nHello World!!\n”);'


 inaczej, uruchomiony z pliku:
#!/usr/bin/perl
printf(“\nHello World\n”);

 prawa wykonania:
#chmod 755 ./helloworld


 uruchomienie:
#./helloworld
         Przyklad::Perl::
         dodajKolumny
 Parametry: ilosc kolumn, operacja.
#echo -ne “1 3\n8 -6\n” | ./malipulate_columns 2 +
 ma wypisac:   4
         2

#!usr/bin/perl
my $columncount=$ARGV[0];
my $columnoperation=$ARGV[1];
$i=0;
while(<STDIN>) {
 my @coldata=split(/ /);
 if ($#coldata>$columncount) { printf(“line %d too
much\n”,$i); }
 if ($columnoperation eq '+') {
  print(($coldata[0]+$coldata[1]) . “\n”);
 }
 $i++;
};
        Przyklad::Perl::
        zamienSlowo
Parametry: string, slowo do zamiany, na co zamienic:

  #!usr/bin/perl
  @word=split(//,$ARGV[1]);
  $changeto=$ARGV[2];
  my @data=split(//,$ARGV[0]);
  for($j=0;$j<=$#data;$j++) {
  for($k=0;$k<=$#word;$k++) {
   if ($data[$j]!=$word[$k]) {
    $notfound=1; break;
   };
  };
  #jesli !$notfound to zamiana.. itd..
  };
       Przyklad::Perl::
        zamienSlowo
Parametry: slowo do zamiany, na co zamienic.
oczywiscie mozna tez tak:
 #!usr/bin/perl
 $ARGV[0]=~s/ $ARGV[1] / $ARGV[2] /;
 print($ARGV[0]);
          Przyklad::Perl::
            skladnia
poza definicja, deklaracja i uzyciem zmiennych
kazdy kod prawidlowy skladniowo w c jest
prawidlowy skladniowo w perlu (*)
 if ($i>10||$string eq “hej”) {
  for($i=0;$i<$count;$i++) {
  }
 }
 while(1) {
  my $variable;
  my @array;
  my %hash;
 }
(*) nie prawda dla deklaracji/definicji funkcji, dyrektyw preprocesora
i switch
          Przyklad::Perl::
           kontekst
Zmienne sa deklarowane jako skalary, tablice lub
hashe, ale skad wiadomo co zwraca np. split?

  # z kontekstu!
  $i=10; # scalar context
  @array=[“acha”,”achaaa”]; # array context
  $values=split(//,$string); # scalar context
  @array=split(/[a-z]/,$anotherstirng); # array context
Odwolanie do elementu tablicy to jaki kontekst?
Co zwroci split(/ /,$string);?
          Przyklad::Perl::
            funkcje
perl jest jezykiem w ktorym definiuje sie funckje:

  sub getwords {
  my @params=@_;
  if ($#params<0||length($params[0])<=0) {
   return “”;
  }
  my @table=split(/[^a-zA-Z0-9]/,$params[0]);
  return \@table;
  };
Jak wywolac getwords?
Co to znaczy: $w=getwords(“hej hej hejehej hejhej”);?
     Regular Expressions

zalety:
 sa przenosne
 sa szybkie
 sa uniwerslane
 sa tutaj od bardzo dawna
 sa tutaj zeby pozostac
 nie sposob ich nie uwielbiac


wiecej zalet?
      Regular Expressions

przyklady:
 lista znakow:
  /[a-z]tak/

  pasuje do: “fdsafdsafdstak”,”ttak”
 znak poczatku lini:
  /^0\.4/
  pasuje do: “0.4” i wszsytkiego co zaczyna sie na “0.4”
 znak '+': dopasuj jeden lub wiecej razy:
  /tak [A-Zbga]+ no/
 znak '*': dopasuj zero lub wiecej razy:
  /^[a]+? .*/
      Regular Expressions::
        podsumowanie
znaki specjalne:
 dowolny znak:
  /./
 znak poczatku lini:
  /^/
 znak konca lini:
  /$/
 kontrola ilosci dopasowan:
  *    Match 0 or more times
  +    Match 1 or more times
  ?    Match 1 or 0 times
  {n}   Match exactly n times
  {n,}   Match at least n times
  {n,m}  Match at least n but not more than m times
     Regular Expressions::
       podsumowanie
znaki specjalne:
 lista znakow:
  /[a-zA-Z0-9\x033@!]/

 zaprzeczenie listy:
  /[^ K\-\.]/

 escape character: ”\”:
  /[\$\-\.\\]/
      Regular Expressions::
      operators&modifiers
operacja:
 s jak search:
  s/$pattent/$replacement/
 m jak match:
  m//
  #lub
  //
modyfikatory:
 i m s x:
  s/$pattent/$replacement/i
  s/$pattent/$replacement/m
  s/$pattent/$replacement/s
  s/$pattent/$replacement/x
    Regular Expressions::
   grouping vs backreference
przyklad, zamien slowa miejscami.
 lancuch:
   $string=”pierwszeslowo drugieslowo”;
 dopasuj niespacje:
   /[^ ]/
 slowo: string bez spacji (zbior niespacji):
   /[^ ]+/
 dwa slowa (lancuchy odzielone spacja):
   /[^ ]+ [^ ]+/
 jak dostac sie do kawalka wzorca (pattern'u)?:
   #grouping
   s/(a+) (b+)/$1/
    Regular Expressions::
   grouping vs backreference
przyklad, zamien slowa miejscami.
 lancuch:
   $string=”pierwszeslowo drugieslowo”;

 poszukiwane wyrazenie regularne:
   s/([^ ]+) ([^ ]+)/$2 $1/

 kod w perlu:
   $string=”pierwszeslowo drugieslowo”;
   $string=~s/([^ ]+) ([^ ]+)/$2 $1/;
   print($string);
    Regular Expressions::
   grouping vs backreference
przyklad, zamien slowa i wstaw pierwsze.
 lancuch:
   $string=”pierwszeslowo pierwszeslowo drugieslowo”;

 poszukiwane wyrazenie regularne:
   /([^ ]+) \1 ([^ ]+)/$2 $1 $1/

 kod w perlu:
   $string=”pierwszeslowo pierwszeslowo drugieslowo”;
   if ($string=~s/([^ ]+) \1 ([^ ]+)) {
   printf(“%s %s %s”,$2,$1,$1);
   }
      Regular Expressions::
          greed
znaki '*' i '?' i kontrola ilosci dopasowan:
  jak wyciagnac pierwsze 'a' z lancucha:
   $string=”|a|b|c|d|e|f|”;
  nasuwa sie:
   /^\|(.*)\|.*/
  a rozwiazanie brzmi:
   /^\|(.*?)\|.*/
      Regular Expressions::
        podsumowanie
przyklad: prosty xml:
  wyciagnij dane pierwszego taga “row”:
    $string=”<tab> <row> rowdata0 </row>
         <row> rowdata1 </row> </tab>”;
  nasuwa sie:
    s/<row>(.*)</row>/$1/
Jak wyciagnac rowdata0?
Jak wyglada kod w perlu do wyciagniecia rowdata0 i rowdata1?
     Przyklady z zycia (1/4)

/var/spool/mail:
 czyj inbox zajmuje najwiecej miejsca?:
  #ls -al /var/spool/mail
  total 1452784
  -rw-------   1 user0 mail  319718 Mar  4 15:43 user0
  -rw-------   1 user1 mail 4027259 Mar  6 15:30 user1
  .
  .

 cel: segregacja wzgledem rozmiaru:
  user1 3.84Mb
  user0 0.30Mb
  .
  .
      Przyklady z zycia (2/4)

$apacheroot/logs/access_log:
 kto sciaga movies.dvdrip.avi?
  #cat $apacheroot/logs/access_log
  64.233.187.99 - - [08/Feb/2006:02:22:30 +0100] "GET
  /movies.dvdrip.avi HTTP/1.1" 200 216
  72.14.207.99 - - [08/Feb/2006:02:22:30 +0100] "GET
  /img/img0.gif HTTP/1.1" 200 216
  .
  .
 cel: kto i kiedy?
  64.233.187.99 08/Feb/2006:02:22:30
  64.233.167.99 09/Feb/2006:03:22:12
  .
  .
      Przyklady z zycia (3/4)

$apacheroot/logs/access_log:
 ilosc odwolan (wizyt)?
  #cat $apacheroot/logs/access_log
  64.233.187.99 - - [08/Feb/2006:02:22:30 +0100] "GET
  /movies.dvdrip.avi HTTP/1.1" 200 216
  72.14.207.99 - - [08/Feb/2006:02:22:30 +0100] "GET
  /img/img0.gif HTTP/1.1" 200 216
  .
  .
 cel: kto i ilerazy?
  64.233.187.99 x432
  72.14.207.99 x32
  .
  .
      Przyklady z zycia (4/4)

'root from':
  kto loguje sie na roota:
  #cat $sshlog | grep 'root from'
  Mar  4 16:04:27 host sshd[14423]: error: Couldn't
  authenticate root from 64.233.161.99
  .
  .

  cel: skad i ile razy:
  64.233.161.99 x4
  64.233.161.147 x2
  .
  .

								
To top