Pascal föddes i Clermont-Ferrand, Frankrike den 19 Juni 1623 by hcw25539

VIEWS: 14 PAGES: 2

									Blaise Pascal


Pascal föddes i Clermont-Ferrand, Frankrike den 19 Juni 1623. Åkte till Rouen med sin syster
och bodde där under 1940 talet.
1650 flyttade han till Paris och 1654 drog han sig till baka till ett Janesistiskt Kloster i Port-
Royal vid Versailles under en Religiös kris som han hade.
19 augusti 1962 dog han i Paris.
Det upptäcktes i unga år att han hade en vetenskaplig talang och under sina levnadsår så kom
han fram till mycket.

Han tillvärkade den första räknemaskinen
Han framställde satsen om en inskriven sexhörning
Han skapade Pascals Triangel
Han skapade enheten Pascal
Han skapade Pascals Princip
Han lade tillsammans med Fermat grunden till sannolikhetsteorinPascals Princip
taget ur NE
"Innebär att tryck som utövas i någon del av en vätska i vila överförs utan förlust till alla delar
av vätskan..."
Detta är principen som används bl.a i hydraulik
Pascals Triangel
Varje tal i triangeln, utom de yttersta, blir summan av de båda närmsta talen i raden ovanför.
Det är en triangelformad uppsättning av Binomialkoefficienterna.
Pascal
(Pa) är SI-enheten för tryck. beräknas som N/m^2.
En av de många enheter för tryck

								
To top