Esettanulmány J2EEEJB

Document Sample
Esettanulmány J2EEEJB Powered By Docstoc
					Esettanulmány: J2EE/EJB
  Szabó Dániel
         Elöljáró
●  J2EE/EJB és története
●  J2EE architektúra és megvalósítás
●  Enterprise Java Beans komponens orientált
  architektúra és megvalósítás.
●  Példa
●  Performancia
           Technikák:
●  J2EE (Java 2 Enterprise Edition): JSP,Java
  Servlet, EJB...
●  EJB (Enterprise Java Beans):előregyártott vagy
  magunk írta komponensekből összerakni az alkalmazást.
●  CORBA (Common Object Request Broker):
  Objektum menedzser. Híd az alkalmazások közt.
●  RMI (Remote Machine Interface): Sun saját távoli
  objektum hívója. Minden JVM-ben.
●  .NET
     Történeti áttekintés:
●  1970 évek INTERNET
●  1980 igény egyszerű kliens-szerver
  technológiára.
●  1990 OMG: CORBA
●  1990 évek vége java RMI. Harc az e-paicért.
  Internet nem tipikus hálózat
●  Kiszámíthatatlan a forgalom.
●  Extrém ingadozások.
●  Más igények.
●  Pl. vizsgajelentkezés,nagy sportesemény:
  1999: wimbledon: 1 milliárd letöltés
  (420e/nap, 7e/s)
  Web alapú programok igényei
●  Stabilitás: Felkészülés sok lehetőségre.
●  Rendelkezésre állás: 24 órás hozzáférés.
  Ritka leállások.
●  Biztonság: Illetéktelen felhasználók
  kizárása.
●  Használhatóság: más más kontextus.
●  Hatékonyság: Erőforrások kihasználtsága.
●  Egyre növekvő igények. Internet csak bővül
  és bővül!
     EJB – web alkalmazás
●  Komponens alapú arhitektúrát ad Java
  nyelven. Előregyártott elemekből
  alkalmazást.
●  Könnyen használható. Alacsony szint
  kiiktatható. A lényegre lehet koncentrálni.
  Nincs felesleges idő/erőforrás használat.
    EJB és komponenesek
●  Komponensek összehangolása futási időben.
●  Együttműködés: Java API -val.
●  Együttműködés: nem Java applikációkkal
●  Együttműködés: CORBA-val.

●  Lényeg:Együttműködés. Akár különböző
  nyelven írt programok mint komponensek!
      Igények és J2EE
   „Írd megy egyszer, futtasd bárhol!” SUN
            filozófia
●  Hordozhatóság:
●  Kiegyensúlyozottság:
●  Szabványosítás:
●  Átlátszóság:
●  Együttműködés: más komponensek, nyelvek.
●  Kiterjeszhetőség: más technológiákkal.
J2EE multi-
tier
architecture
              Részek:
●  Java Messaging Service (JMS): aszinkron üzenet küldő
●  Java Naming and Directory Interface (JNDI): Referenciákat kezeli
  (kliens szerver) pl JDBC driver helye.
●  Java Transaction Service (JTS):tranzakció kezelés. (trenzakciók véget
  érnek, sikeresek)
●  J2EE Connector Architecture (JCA): Architektúra szabvány leiíró a
  kapcsolatokhoz. Része: Enterprise Resource Planning (ERP) és Customer
  Relationship Management (CRM)
●  Client Access Services COM Bridge: COM és J2EE integráció
●  RMI over IIOP: (Internet Inter-ORB Protocol (IIOP)) CORBA-hoz
  kulcs.
●  Java Database Connectivity (JDBC): Relációs adatbázis csatoló.
       EJB arhitektúra
●  EJB konténer: menedzseli és futatja a
  JB-ket.
       EJB típusok
1.1 EJB:
● Periódus (Session) beans: kapcsolat

 orientált.
  - Alapos (stateful): Megtartunk információt.
 Kliensnek hivatkozása is lehet egy beanre.
  - Hontalan(stateless): Információ vátltás
 után nem tartunk meg információt. Kliensnek
 nincs referenciája beanekre. Gyorsabb és
 hatékonyabb. Nem mindig használható.
        EJB típusok 2.
Entitás (entity) beans: adat orientált.
●  Konténer menedzselt állandó ~(container-managed
  persistence ~): Rácsatlakoznak valami állandó
  adatforrásra pl adatbázis. Az adatforráshoz nem kell
  külön kód.
●  Bean menedzselt állandó ~(bean-managed persistence
  ~): Nem képes bizonyos funkciókra az adatforrás, de ez
  implementálja/szimulálja őket. pl JDBC. Több művelet,
  lassabb. Pl adatbázis műveletek 85% olvasás.
    EJB: követelmények és
      megvalósítás
●  Megbízhatóság: Beépített hiba detektáló és
  listázó.
●  Kiegyensúlyozottság: Implementáció a
  programozótól függ, de adottak egy adott
  bean követelményei.
●  Programozhatóság: Adott az összes java
  eszköz. Széles repertoár.
●  Fejleszthetőség: Elemekből könnyen. Java-
  val együtt fejlődik.
●  Kiterjeszthetőség: Könnyen integrálható és
  integrálhatók más java technológiák a
  szabványnak hála.
    EJB: követelmények és
      megvalósítás2
●  Átlátszóság: Csak a fogadó és a küldő
  interfészek vannak definiálva a a többi
  mellékes.
●  Együttműködés: Más technológiákkal, pl
  CORBA.
●  Hatékonyság: JVM garantálja.
●  Hordozhatóság: Komponens technológia
  miatt.
●  Biztonság: Számos lehetőség a JAVA-ban.
●  Felhasználhatóság: gyakorlatilag bárhol.
       EJB programozása
●  Interfészek: helyi (home),távoli(remote)

public interface BrokerHome extends EJBHome
 {
 /*
  * This method creates the EJB Object.
  *
  * @return The newly created EJB Object.
  */
 Broker create() throws RemoteException, CreateException;
 }
         EJB távoli interfész

public interface Broker extends EJBObject
{
 // Return the newly created account number
 public int newAccount(String sub_name, String sub_address, int
  sub_credit) throws RemoteException, SQLException;
 public QueryResult queryStockValueByID(int stock_id)
  throws RemoteException, SQLException;
 public void buyStock(int sub_accno, int stock_id, int amount)
  throws RemoteException, SQLException, TransDenyException;
 public void sellStock(int sub_accno, int stock_id, int amount)
  throws RemoteException, SQLException, TransDenyException;
 public void updateAccount(int sub_accno, int sub_credit)
  throws RemoteException, SQLException;
 public Vector getHoldingStatement(int sub_accno,int start_
  stock_id) throws RemoteException, SQLException;
}
       példa:EJB kliens kód

Broker broker =null;

//   find the home interface
Object _h = ctx.lookup("EntityStock.BrokerHome");
BrokerHome home = (BrokerHome)
  javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(_h, BrokerHome.class);
//   Use the home interface to create the Broker EJB Object
broker = home.create();
//   execute requests at the broker EJB
broker.updateAccount(accountNo, 200000);
broker.buyStock(accountNo, stockID, 5000);

//  we're finished ...
broker.remove();
      Példa: updateAccount
public void updateAccount(int sub_accno, int sub_credit)
 throws RemoteException
{
 try {
  Account account = accountHome.findByPrimaryKey
   (new AccountPK(sub_accno));
  account.update(sub_credit);
 }
 catch (Exception e) {
  throw new RemoteException(e.toString());
 }
}
       Példa: Account bean
public interface AccountHome extends EJBHome
{
 /*
 * This method creates the EJB Object.
 *
 * @param sub_name The name of the subscriber
 * @param sub_address The address of the subscriber
 * @param sub_credit The initial credit of the subscriber
 *
 * @return The newly created EJB Object.
 */
 public Account create(String sub_name, String sub_address,
  int sub_credit) throws CreateException, RemoteException;
 /*
 * Finds an Account by its primary Key (Account ID)
 */
 public Account findByPrimaryKey(AccountPK key)
  throws FinderException,RemoteException;
}
     Account bean folytatás
public interface Account extends EJBObject
{
 public void update(int amount) throws RemoteException;
 public void deposit(int amount) throws RemoteException;
 public int withdraw(int amount) throws AccountException,
   RemoteException;
 // Getter/setter methods on Entity Bean fields
 public int getCredit() throws RemoteException;
 public String getSubName() throws RemoteException;
 public void setSubName(String name) throws RemoteException;
}
public class AccountBean implements EntityBean
{
 // Container-managed state fields
 public int sub_accno;
 public String sub_name;
 public String sub_address;
 public int sub_credit;
 // lots missing ...
 public void update(int amount)
 {
   sub_credit = amount;
 }}
          Leírás:
●  Szükséges tudni a bean tulajdonságát: pl.
  interfészek, szükséges erőforrások(jdbc).
●  Ennek is szabványosnak kell lennie: XML
●  Neve:Besorolás leíró (Deployment description )
     Broker besorolás leírója
<ejb-jar>
<enterprise-beans>
  <session>
   <ejb-name>EntityStock.BrokerHome</ejb-name>
   <home>j2ee.entitystock.BrokerHome</home>
   <remote>j2ee.entitystock.Broker</remote>
   <ejb-class>j2ee.entitystock.BrokerBean</ejb-class>
   <session-type>Stateless</session-type>
   <transaction-type>Container</transaction-type>
  </session>
</enterprise-beans>
<assembly-descriptor>
  <container-transaction>
   <method>
    <ejb-name>EntityStock.BrokerHome</ejb-name>
    <method-intf>Remote</method-intf>
    <method-name>*</method-name>
   </method>
   <trans-attribute>Required</trans-attribute>
  </container-transaction>
</assembly-descriptor>
</ejb-jar>
       Besorolás leíró
●  Hordozhatóság: XML formátum. Különböző
  platformokra az igényeit lehet jelezni.
●  Módosíthatóság: XML jól szeparált,
  könnyen módosítható.
●  Kiegyensúlyozottság: XML nem okoz
  meglepetéseket.
●  Átlátszóság: Az XML-ben nincs
  implementáció.
        Kérdések
Felmerülnek a komponens alapú technológia
 alapvető kérdései:
● Melyik elemet használjam? Melyik a legjobb

 MOST nekem?
● Performanciálisan és komplexitást nézve

 melyik?
Speciálisan EJB kérdések:
● Alapos vagy hontalan ? (stateful or

 statless?).
● Entitás bab vagy nem?
     További kérdések:
Szerver oldali réteg: teljesítmény növelése a
 szoftveren kívül.
   - vertikális. Meglévő gép bővítése:
   - horizontális: Erősebb gép beszerzése.
   - több „kisebb” gép hálózatban. (növelt redundancia és
    ár/érték arány)
   - Adatbázis kapcsolat menedzsment. (Erőforrásigényes
    1 kapcsolat bontása/ kialakítása/ fenntartása)
   - Jó operációs rendszer.
   - JVM optimalizálása. Heap méret vs Garbage
    collector.
       Még néhány szó:
●  Most(2002 óta) V1.4: csak kisebb változások:
  XML, prioritáskezelés, szemétgyűjtés
  javítása.
●  Komponens lapú fejlesztő környezetek: Sun,
  IBM, a Borland, a Symantec , NETBEANS
●  http://java.sun.com/developer/onlineTraining/Beans/EJB
  Tutorial/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:43
posted:2/1/2010
language:Hungarian
pages:28