Senior J2EE vývojář

Document Sample
Senior J2EE vývojář Powered By Docstoc
					                                    Senior J2EE vývojář
                                      Sun SCP certifikace

 Technologie
Vynikající    Java, EJB3, Hibernate, JPA, JAXB, JAX-WS, JMS, JSP, Java ME(MIDP 1.0), JDBC,
         HTML, XML, XSD, XSLT, Schematron, SQL, PHP, Linux (Fedora/Red Hat EL),
         Apache Beehive
Velmi dobré    CSS, JavaScript, UML
Dobré       Delphi

 Vývojové nástroje
Vynikající    IntelliJ IDEA, CVS, Subversion, Apache Ant, XDoclet, Bugzilla, PMD, SoapUI,
         Maven
Velmi dobré    Eclipse, NetBeans
Dobré

 Aplikační servery, databáze
Vynikající    JBoss AS, Apache Tomcat, BEA Weblogic Server, Postgres SQL, MySQL, H2, HSQL
Velmi dobré    Oracle DB, Apache Derby, Oracle OC4J, MSSQL
Dobré

 Frameworky
Vynikající    Spring, PicoContainer, Apache Axis, ActiveMQ, CXF, Struts, JUnit, Log4J
Velmi dobré    Swing
Dobré       Oracle Portal, Oracle BPEL, GWT

 Vzdělání
Vysoká škola     Technická fakulta ČZU Praha
Střední škola    VOŠ Kunovice

 Jazyky
Plynný
Pokročilý     Angličtina
Rodilý      Čeština

 Certifikace, školení
Sun Certified Programmer for the Java Platform, Standard Edition 5.0


 Projektová   historie
2009/2008    Pronouncement Automation, o2Extra    Telefonica O2
2008       e-shop                 Dopravní podnik hlavního města Prahy a.s.
2008/2007    OASIS                  Barclays capital
2007       FORIS NG                Sitronics s.r.o
2007/2006    ITM                   Computer Associates CZ s.r.o.
2006       HIPS                  Computer Associates CZ s.r.o.
2006/2005    EDU.cz                 Ústav pro informace ve vzdělávání
2005       ČEZ - výroba              ČEZ a.s
2005/2004    ČEZ – komunikační server        ČEZ a.s
2004/2002    MODIS                  Úřad městské části Praha 1
2002/2001    Heliopolis               CzechTrade
                                  Senior J2EE vývojář
                                     Sun SCP certifikace

Profesionální praxe

Telefonica O2
BEA Weblogic Server administrator

Pronouncement Automation, o2Extra
Responsibilities included:
  instalace BEA Weblogic Server instancí (RHEL)
  údržba aplikací
  psaní skriptů (deployment, upgrade, atp.)


Dopravní podnik hlavního města Prahy
Java/SQL developer

eShop
Prodej časových jízdenek prostřednictvím internetu.
Responsibilities included:
  implementace webových služeb
  implementace middle tier
  implementace front endu
Technologies: Java, MSSQL, BEA WorkShop, Apache Beehive, BEA Weblogic server


Barclays Capital
Java/Oracle PL-SQL developer

OASIS
Software na podporu obchodu s kreditními deriváty.
Responsibilities included:
  implementace webových služeb
  datová migrace
  komunikace s testery
Technologies: Java, Spring, Hibernate, Apache Tomcat, IBM MQ, Oracle DB, XML, XSD, CXF, JBoss
rules, Autosys


SitronicsTS s.r.o.
Administrace Oracle DB

Společnost nabízející softwarová a hardwarová řešení v oblasti telekomunikací.

Responsibilities included:
  administrace Oracle DB
  instalace Oracle DB
Technologies: Oracle DB, AIX


Computer Associates CZ s. r. o.
Java programátor/designer.

Nadnárodní společnost nabízející bezpečnostní, administrační, vývojový a testovací software.

HIPS
Bezpečnostní software pro střední podniky.
Responsibilities included:
  návrh databáze
  objektový návrh
  implementace
  komunikace s testery
Technologies: Java, Hibernate, PicoContainer, Apache Tomcat, HSQL, MSSQL, XML, XSD,
Schematron
                                 Senior J2EE vývojář
                                    Sun SCP certifikace

ITM – pilotní projekt
Následovník HIPSu rozšířený o další moduly.
Responsibilities included:
  analýza
  návrh databáze
  objektový návrh
  implementace
Technologies: Java, EJB3, Spring, JPA, JMS, Hibernate, JBoss AS, JAX-WS, JAXB, MSSQL, Apache
DerbySefira s. r. o.
Java programátor/designer.

Společnost zaměřená na tvorbu rozsáhlých podnikových informačních systémů.

ČEZ - Komunikační server
Server zajišťující komunikaci s aukčními servery za účelem obchodování s elektrickou energií.
Responsibilities included:
  analýza
  návrh databáze
  objektový návrh
  implementace v PL/SQL
  implementace v Javě
Technologies: Java, JSP, OC4J, Oracle DB, HTML, CSS, JavaScript, Struts, Apache Axis, XML, XSD,
XSLT, JAXB, Schematron

ČEZ - Výroba
Informační systém poskytující podrobné informace ohledně výroby elektrické energie.
Responsibilities included:
  návrh databáze
  objektový návrh
  implementace v PL/SQL
  implementace v Javě
Technologies: Java, JSP, OC4J, Oracle DB, HTML, CSS, JavaScript, Struts, XML, XSD, XSLT

EDU
Školský portál.
Responsibilities included:
  analýza
  návrh databáze
  objektový návrh
  implementace v Javě
Technologies: Java, JSP, OC4J, Oracle DB, HTML, CSS, JavaScript, Struts, Oracle Portal, XML, XSD,
XSLT


MPresent s. r. o.
Java programátor/designer. LINUX admin.

Společnost zaměřená na tvorbu podnikových informačních systémů a webových prezentací.

MODIS
Komplexní modulární podnikový informační systém postavený na 3-vrstvé architektuře.
 Responsibilities included:
  analýza
  objektový návrh
  implementace
  komunikace s týmy implementující další části systému
Technologies: Java, JSP, OC4J, Oracle DB, HTML, CSS, JavaScript, XML, UML
                                Senior J2EE vývojář
                                  Sun SCP certifikace

Solution s. r. o.
PHP/Delphi programátor.

Společnost zaměřená na tvorbu podnikových informačních systémů a webových prezentací.

Helipolis
Podnikový informační systém.
Responsibilities included:
  návrh databáze
  objektový návrh
  implementace
Technologies: Delphi, MSSQL, XML

Internetové prezentace
Klasické internetové prezentace, e-shopy a podobně.
Responsibilities included:
  návrh databáze
  implementace
Technologies: PHP, MySQL, PostgreSQL, HTML, JavaScript, CSS