XML üzenetek validálása by usr10478

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                                            XML üzenetek validálása
            XML ÜZENETEK VALIDÁLÁSA

1. BEVEZETÉS
A FIR-be érkező kérelmeket tényleges feldolgozásuk előtt validáljuk. Először az aláírást vizsgáljuk, utána a
kiadott XSD-nek való megfelelést. Ezt követően a hiteles és formailag helyes üzenetet még egy validátor
alkalmazással is átnézzük. A 2. fejezetben az alkalmazás által használt segédtábla szerkezetét adjuk meg (a
konkrét szabályok a mellékelt X2PM_import_v1.00.xls file-ban tekinthetőek meg), a 3.-ban pedig
funkcionalitását mutatjuk be. A validátor alkalmazás nem a teljes beküldött konténerekre, hanem egyedi
kérelmekre futtatjuk (a konténerek a feldolgozás folyamán kérelmekre kerülnek szétbontásra – ezek
formátuma megfelel a kiadott XSD-knek, csupán egyedi kérelmeket tartalmaznak).


2. VALIDÁTOR ÁLTAL HASZNÁLT SEGÉDTÁBLA
Az XP2M adatbázis tábla szerkezete:
                           Lehet
     Mező       Típus     Méret    NULL?
 XP2M_ID        BIGINT        8      N
 XP2M_PATH       VARCHAR      1000     N
 XP2M_TABLA      VARCHAR       10      N
 XP2M_SZOTIP      CHARACTER      15      N
 XP2M_FOLYAMAT     CHARACTER      4      N
 XP2M_TIPUS      CHARACTER      1      N
 XP2M_MIN       INTEGER       4      I
 XP2M_MAX       INTEGER       4      I
 XP2M_RPATH      VARCHAR      1000     I
 XP2M_RERTEK      CHARACTER      1      I
 XP2M_ERTEK      VARCHAR      1000     I
Mezők leírása:

    XP2M_PATH: az ellenőrizendő XML elem XPath elérése, megadása mindig kötelező

    XP2M_TABLA: azt adja meg, hogy az XPath-al definiált mező melyik táblából veszi értékeit (pl.
    ORSZAG, TELEP, NYELV, SZOTAR)

    XP2M_SZOTIP: a szótáras ellenőrzés során a szó típusa (a SZOTAR táblában a SZO_RNEV mező
    tartalma)

    XP2M_FOLYAMAT: a folyamat típusa, pl. HJVL, HJVK, HSZE, OJVL, stb.

    XP2M_TIPUS: az ellenőrzés típusát adja meg

      o  Lehetséges értékek: E, G, B, L

      o  Megadása minden esetben kötelező

    XP2_MIN: hossz ellenőrzés esetén kell megadni, az XPath által definiált mező minimális hosszát
    rögzíti

    XP2_MAX: hossz ellenőrzés esetén kell megadni, az XPath által definiált mező maximális hosszát
    rögzíti                          1/3
                                           XML üzenetek validálása     XP2_RPATH: relatív XPath

     XP2M_RERTEK: a relatív XPath által meghatározott mező kötelezőségét határozza meg
     XP2M_ERTEK: azt írja le, hogy a relatív XPath által meghatározott mező mely értékére vonatkozik
     az XP2M_RERTEK mezőben megadott kötelezőség


3. VALIDÁTOR FUNKCIONALITÁSA

3.1 KÓDOLT MEZŐK ÉRTÉKÉNEK ELLENŐRZÉSE

3.1.1    1. ESET: SZÓTÁRAZOTT ÉRTÉKEK ELLENŐRZÉSE
Leírás:

XP2M_PATH által meghatározott XML elem tartalmát hasonlítja a szótárban szereplő, megadott
SZO_RNEV-hez tartozó értékekkel.
Megkötések a segédtáblás bejegyzéssel kapcsolatban:

     XP2M_TIPUS: E

     XP2M_PATH, XP2M_TABLA, XP2M_SZOTIP, XP2M_FOLYAMAT, XP2M_TIPUS mezők kitöltése
     kötelező, a többit nem kell tölteni


3.1.2    2. ESET: EGYÉB KÓDOLT MEZŐK ÉRTÉKÉNEK ELLENŐRZÉSE
Leírás:

XP2M_PATH által meghatórozott xml elem (integer) tartalmát keresi meg az XP2M_TABLA értékében
megatott FIR-es tábla ID-i között (idegen kulcsos hivatkozások – pl. ORSZAG tábla – ellenőrzésére).

Megkötések a segédtáblás bejegyzéssel kapcsolatban:

     XP2M_TIPUS: E

     XP2M_PATH, XP2M_TABLA, XP2M_FOLYAMAT, XP2M_TIPUS mezők kitöltése kötelező, a többit
     nem kell tölteni


3.2 SZÖVEGES MEZŐK HOSSZÁNAK ELLENŐRZÉSE
Leírás:

XP2M_PATH által meghatározott XML elem hosszát ellenőrzi:
     XP2M_MIN <= hossz <= XP2M_MAX

     Ha valamely határérték nincs megadva, akkor azt nem vizsgálja

Megkötések a segédtáblás bejegyzéssel kapcsolatban:

     XP2M_TIPUS: L

     XP2M_PATH, XP2M_FOLYAMAT, XP2M_TIPUS mezők kitöltése kötelező, XP2M_MIN és
     XP2M_MAX értékek kitöltése opcionális, a többit nem kell tölteni                           2/3
                                            XML üzenetek validálása3.3 EGYEDISÉG ELLENŐRZÉS
Leírás:

XP2M_PATH által meghatározott XML elem értékének az egész kérelemben egyedinek kell lennie (pl. adott
típusú jogviszony egyediségének vizsgálatára lehet használni). Ahogy fent jeleztük, az egész kérelem itt egy
pontosan egy kérelmet tartalmazó konténer.

Megkötések a segédtáblás bejegyzéssel kapcsolatban:

     XP2M_TIPUS: G
     XP2M_PATH, XP2M_FOLYAMAT, XP2M_TIPUS mezők kitöltése kötelező, a többit nem kell tölteni


3.4 RELATÍV XPATH ELLENŐRZÉS
Leírás:

XP2M_PATH által meghatározott XML elem értékétől függően, a hozzá relatív XPath értékére megkötéseket
lehet definiálni az XP2M_RERTEK-ben (például ha a jogviszony típusa hallgatói, akkor ahhoz ne lehessen
vendéghallgatói tag-et definiálni, csak képzéseset).

XP2M_RERTEK lehetséges értékei:

     N: nem lehet megadni

     K: kötelező megadni

     U: nincs megkötés
Megkötések a segédtáblás bejegyzéssel kapcsolatban:

     XP2M_TIPUS: B

     XP2M_PATH, XP2M_FOLYAMAT, XP2M_TIPUS, XP2M_ERTEK, XP2M_RERTEK, XP2M_RPATH
     mezők kitöltése kötelező, a többit nem kell tölteni
                          3/3

								
To top