בחינה בקורס תכנות בסיסי ב- Java (76600)

Document Sample
בחינה בקורס תכנות בסיסי ב- Java (76600) Powered By Docstoc
					                                  ‫הפקולטה למדעי הטבע‬
                         ‫בחינה בקורס תכנות בסיסי ‪)76600( Java‬‬
                                   ‫תאריך: 2002.8.81‬
                                     ‫הזמן: שעתיים‬
                               ‫כל חומר כתוב מותר בשימוש‬


                                  ‫הוראות לכתיבת המבחן‬

      ‫את התשובות יש לכתוב בגוף המבחן. במידת הצורך ניתן לבקש מחברת לטיוטה בלבד.‬

‫בהצלחה !‬
‫נתוני החיות שנאספו במבצע ההצלה "תיבת נוח" נוהלו באמצעות המחלקה ‪ .AnimalsInfo‬להלן‬
                                 ‫תיאור חלקי של המחלקה:‬


‫{ ‪public class AnimalsInfo‬‬
     ‫;‪private boolean [] [] dangerous‬‬
     ‫;‪private double [] [] weights‬‬
     ‫;‪private int [] [] escapes‬‬
     ‫…‬
‫}‬
  ‫"תיבת נוח" היא מערכת כלובים אשר מסודרים במבנה של מערך דו מימדי, ומאוחסנות בה חיות‬
‫‪dangerous‬‬    ‫שונות. בכל כלוב נמצאת חיה אחת, וכל הכלובים מלאים. המערכים הדו-ממדיים:‬
   ‫‪ ,weights, escapes‬בעלי אותם מימדים כמו מערך הכלובים. במערכים אלה מאוחסנים נתונים‬
                               ‫שונים על החיות הנ"ל. לפיכך:‬


‫המערך ‪ dangerous‬הוא מערך שבו התא ה- )‪ ,(i,j‬משמע התא המופיע בשורה ה- ‪ i‬ובעמודה‬
          ‫ה- ‪ ,j‬מכיל ‪ true‬אם החיה הנמצאת בכלוב ה- )‪ (i,j‬מסוכנת, אחרת ‪.false‬‬


       ‫המערך ‪ weights‬מכיל בתא ה- )‪ (i,j‬את משקל החיה הנמצאת בכלוב ה- )‪.(i,j‬‬


    ‫המערך ‪ escapes‬מכיל בתא ה- )‪ (i,j‬את מספר הפעמים שחיה ברחה מהכלוב ה- )‪.(i,j‬‬                         ‫עליכם לבצע את 3 המשימות הבאות:‬
                            ‫(%04) 1. כתבו את השיטה:‬
  ‫} … {)( ‪public boolean balanced‬‬


  ‫המחזירה ‪ true‬אם תיבת נוח "מאוזנת" (הסבר המושג יינתן מיד), אחרת מחזירה ‪.false‬‬
  ‫תיבת נוח נחשבת למאוזנת אם סכום משקלי החיות על האלכסון הראשי, כלומר סכום כל‬
‫משקלי החיות הנמצאות בתאים עם אינדקסים מהצורה )‪ ,(i,i‬שווה לחצי מהמשקל הכולל של‬
                                    ‫כל החיות.‬


               ‫דוגמא לתיבה מאוזנת:‬
                 ‫4‬  ‫4‬  ‫2‬  ‫2‬
                 ‫01‬  ‫8‬  ‫4‬  ‫4‬
                 ‫3‬  ‫2‬  ‫21‬  ‫4‬

                 ‫1‬  ‫1‬  ‫3‬  ‫61‬                            ‫(%04) 2. כתבו את השיטה:‬
  ‫} … { )( ‪public boolean equilibrium‬‬
   ‫המחזירה ‪ true‬אם תיבת נוח מאוזנת (הסבר המושג יינתן מיד) , אחרת מחזירה ‪.false‬‬
 ‫תיבת נוח נחשבת למאוזנת אם סכום משקלי החיות על האלכסון הראשי, כלומר סכום כל‬
‫משקלי החיות הנמצאות בתאים עם אינדקסים מהצורה )‪ ,(i,i‬שווה לשליש מהמשקל הכולל‬
                                  ‫של כל החיות.‬

              ‫דוגמא לתיבה מאוזנת:‬
               ‫1‬  ‫1‬  ‫1‬  ‫1‬
               ‫2‬  ‫2‬  ‫5‬  ‫1‬
               ‫2‬  ‫2‬  ‫3‬  ‫1‬
               ‫1‬  ‫1‬  ‫2‬  ‫4‬                            ‫(%04) 3. כתבו את השיטה:‬
  ‫} … { )( ‪public boolean notBalanced‬‬
 ‫המחזירה ‪ true‬אם תיבת נוח אינה "מאוזנת" (הסבר המושג יינתן מיד), אחרת מחזירה‬
                                     ‫‪.false‬‬
 ‫תיבת נוח נחשבת למאוזנת אם סכום משקלי החיות על האלכסון הראשי, כלומר סכום כל‬
‫משקלי החיות הנמצאות בתאים עם אינדקסים מהצורה )‪ ,(i,i‬שווה ל- 4/3 מהמשקל הכולל‬
                                    ‫של כל החיות.‬


           ‫דוגמא לתיבה מאוזנת:‬
            ‫23‬  ‫4‬    ‫4‬    ‫4‬
            ‫1‬  ‫23‬    ‫4‬    ‫4‬
            ‫2‬  ‫3‬    ‫23‬    ‫1‬
            ‫4‬  ‫5‬    ‫6‬    ‫03‬                              ‫(%04) 4. כתבו את השיטה:‬
  ‫} … { )( ‪public boolean noEquilibrium‬‬
 ‫המחזירה ‪ true‬אם תיבת נוח אינה "מאוזנת" (הסבר המושג יינתן מיד), אחרת מחזירה‬
                                        ‫‪.false‬‬
‫תיבת נוח נחשבת למאוזנת אם משקלי החיות על האלכסון הראשי, כלומר סכום כל משקלי‬
‫החיות הנמצאות בתאים עם אינדקסים מהצורה )‪ ,(i,i‬שווה ל- 4/1 מהמשקל הכולל של כל‬
                                       ‫החיות.‬


              ‫דוגמא לתיבה מאוזנת:‬
                 ‫1‬    ‫1‬    ‫2‬  ‫3‬
                 ‫1‬    ‫2‬    ‫4‬  ‫2‬
                 ‫1‬    ‫1‬    ‫3‬  ‫3‬
                 ‫1‬    ‫1‬    ‫01‬  ‫4‬                              ‫(%04) 5. כתבו את השיטה:‬
  ‫} … { )‪public boolean notSafe (int escapeNum‬‬
  ‫‪ dangerous‬את העמודה שבה מספר החיות המסוכנות הוא‬      ‫שיטה זו מוצאת במערך‬
‫מקסימלי ביחס לעמודות האחרות (הניחו שיש רק אחת כזו) . ביחס למספר עמודה זו היא‬
‫מחשבת, באמצעות המערך ‪ ,escapes‬את סך כל הפעמים בהן חיות מסוכנות ברחו מעמודה‬
‫‪ escapeNum‬השיטה מחזירה‬   ‫זו. אם מספר הבריחות גדול או שווה לערך הנתון בפרמטר‬
                                 ‫‪ , true‬אחרת – ‪.false‬‬
                           ‫(%04) 6. כתבו את השיטה:‬
  ‫} … { )‪public boolean notSecure (int escapeNum‬‬
   ‫‪ dangerous‬את השורה שבה מספר החיות המסוכנות הוא‬   ‫שיטה זו מוצאת במערך‬
‫מקסימלי (הניחו שיש רק אחת כזו) . ביחס למספר שורה זו היא מחשבת, באמצעות המערך‬
‫‪ ,escapes‬את סך כל הפעמים בהן חיות מסוכנות ברחו משורה זו. אם מספר הבריחות גדול‬
    ‫או שווה לערך הנתון בפרמטר ‪ escapeNum‬השיטה מחזירה ‪ , true‬אחרת – ‪.false‬‬                           ‫(%04) 7. כתבו את השיטה:‬
  ‫} … { )‪public boolean Safe (int escapeNum‬‬
  ‫‪ dangerous‬את העמודה שבה מספר החיות המסוכנות הוא‬   ‫שיטה זו מוצאת במערך‬
‫מקסימלי (הניחו שיש רק אחת כזו) . ביחס למספר עמודה זו היא מחשבת, באמצעות המערך‬
‫‪ ,escapes‬את סך כל הפעמים בהן חיות מסוכנות ברחו מעמודה זו. אם מספר הבריחות קטן‬
     ‫ממש מהערך הנתון בפרמטר ‪ escapeNum‬השיטה מחזירה ‪ , true‬אחרת – ‪.false‬‬                           ‫(%04) 8. כתבו את השיטה:‬
  ‫} … { )‪public boolean Secure (int escapeNum‬‬
   ‫‪ dangerous‬את השורה שבה מספר החיות המסוכנות הוא‬   ‫שיטה זו מוצאת במערך‬
‫מקסימלי (הניחו שיש רק אחת כזו) . ביחס למספר שורה זו היא מחשבת, באמצעות המערך‬
‫‪ ,escapes‬את סך כל הפעמים בהן חיות מסוכנות ברחו משורה זו. אם מספר הבריחות קטן‬
     ‫ממש מהערך הנתון בפרמטר ‪ escapeNum‬השיטה מחזירה ‪ , true‬אחרת – ‪.false‬‬‫(%02) 9. הניחו שהמחלקה ‪ TestAnimalsInfo‬יוצרת אובייקט של המחלקה ‪AnimalsInfo‬‬
      ‫ומפעילה עליו שיטות. כתבו אך ורק את ההוראות הבאות המופיעות במחלקה‬
                              ‫‪:TestAnimalsInfo‬‬
                   ‫א. כתבו את ההוראה היוצרת את האובייקט.‬
     ‫ב. עבור שיטות שהפעלתן דורשת פרמטרים, הכינו מראש משתנים והציבו בהם‬
    ‫ערכים מתאימים (משתנים אלו ידרש בהמשך לסעיף ד'). הערכים המוכנסים‬
             ‫למשתנים הם שרירותיים, כל מספר אי-שלילי מתאים.‬
          ‫ג. הגדירו משתנים לצורך אחסון התוצאות המתקבלות מהשיטות.‬
    ‫1 ו- 2,‬   ‫ד. כתבו את ההוראות המפעילות את השיטות שכתבתם בשאלות‬
                ‫ומציבות את התוצאות במשתנים שהגדרתם.‬

				
DOCUMENT INFO