Introduction to Programming with C# - Download as DOC by yrs83496

VIEWS: 108 PAGES: 3

									  Разпределение на темите от книгата „Въведение в програмирането със C#”

        тема             автори     усилия   обем    напредък  TODO                редактори

                                               Да се напише нов предговор, от
                                               нулата. Може да се ползва
0. Предговор              Светлин Наков    8 часа  30-40 стр.   0%                     Веско Колев
                                               някаква част от стария, но без
                                               текстовете за НАРС.

                                               Да се адаптира за C# и .NET
                                               Framework. Да се обясни как се
1. Въведение в програмирането     Павел Дончев         30-40 стр.                        Теодор Божиков
                                               инсталира Visual Studio
                                               (Express Edition) от-до.

                                               Да се адаптира за C# и .NET
2. Примитивни типове и променливи   Веселин Георгиев       20-30 стр.                        Николай Василев
                                               Framework

                                               Да се адаптира за C# и .NET
                                               Framework. да се добави малко
3. Оператори и изрази         Дилян Димитров        20-30 стр.                        Марин Георгиев
                                               за lambda операторите (ама
                                               накратко, не 50 страници!)

                                               Да се адаптира за C# и .NET
4. Вход и изход от конзолата      Илиян Мурданлиев       25-35 стр.       Framework. Да се сменят      Светлин Наков
                                               класовете.

5. Условни конструкции         Марин Георгиев        15-25 стр.       Почти няма какво да се бута    Светлин Наков

6. Цикли                Станислав Златинов      15-25 стр.       Почти няма какво да се бута    Светлин Наков

                                               Почти няма какво да се бута –
7. Масиви               Христо Германов        15-25 стр.       разлики има в двумерните     Радослав Тодоров
                                               масиви

                                               Почти няма какво да се бута.
8. Бройни системи           Теодор Божиков        20-30 стр.       Имаше докладвани грешки на    Михаил Стойнов
                                               сайта.

9. Методи               Йордан Павлов         40-50 стр.       Почти няма какво да се бута.   Радослав Тодоров

10. Рекурсия              Радослав Иванов        25-35 стр.       Почти няма какво да се бута.   Светлин Наков

                                               Да се адаптира за C# и .NET
11. Създаване и използване на обекти  Теодор Стоев         25-35 стр.                        Стефан Стаев
                                               Framework.
                                    Да се адаптира за C# и .NET
12. Обработка на изключения       Михаил Стойнов   35-45 стр.  Framework. Има друга класова  Радослав Кирилов
                                    йерархия.

                                    Да се адаптира за C# и .NET
                                    Framework. Няма да се наложат
13. Символни низове           Веселин Георгиев  35-45 стр.                  Христо Германов
                                    сериозни промени, но ще има
                                    допълнения.

14.1 Дефиниране на класове (част 1 –                  Да се адаптира за C# и .NET
                    Мира Бивас     35-45 стр.                  Павлина Хаджиева
до методи включително)                         Framework.

                                    Да се адаптира за C# и .NET
14.2. Дефиниране на класове (част 2)  Павлина Хаджиева  35-45 стр.                   Мира Бивас
                                    Framework.

                                    Да се адаптира за C# и .NET
15. Текстови файлове          Радослав Кирилов  15-25 стр.  Framework. Ползват се съвсем  Станислав Златинов
                                    други класове.

                                    Да се адаптира за C# и .NET
16. Линейни структури от данни     Цвятко Конов    30-40 стр.                  Дилян Димитров
                                    Framework.

                                    Да се адаптира за C# и .NET
17. Дървета и графи           Веско Колев    40-50 стр.                  Илиян Мурданлиев
                                    Framework.

                                    Да се адаптира за C# и .NET
                                    Framework. За множествата е
                                    интересен въпроса. Има клас
                                    SortedDictionary<K, V>
18. Речници, хеш-таблици и множества  Михаил Вълков   30-40 стр.                   Цвятко Конов
                                    (TreeMap<K, V> в Java), но
                                    няма аналог на TreeSet<T>.
                                    Може да се напише на базата
                                    на SortedDictionary<T, T>.

19. Структури от данни – съпоставка и
                    Светлин Наков   30-40 стр.  Почти няма какво да се бута.    Веско Колев
препоръки

20. Принципи на обектно-
                    Михаил Стойнов   35-45 стр.  Почти няма какво да се бута.   Михаил Вълков
ориентираното програмиране

                                    Почти няма какво да се бута.
                                    Трябва да се промени само
21. Качествен програмен код       Михаил Стойнов   45-55 стр.                   Павел Дончев
                                    конвенцията за camelCase /
                                    PascalCase на 2-3 места.

22. Как да решаваме задачи по      Светлин Наков   45-55 стр.  Почти няма какво да се бута.   Веселин Георгиев
програмиране?

23. Практически задачи за изпит по                 Трябва да се преведат
                   Стефан Стаев   45-55 стр.              Радослав Тодоров
програмиране – тема 1                        решенията на C# само.

24. Практически задачи за изпит по                 Трябва да се преведат
                   Йосиф Йосифов   20-30 стр.              Радослав Иванов
програмиране – тема 2                        решенията на C# само.

25. Практически задачи за изпит по                 Трябва да се преведат
                   Мирослав Пасков  15-25 стр.              Йосиф Йосифов
програмиране – тема 3                        решенията на C# само.

								
To top