; 27
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

27

VIEWS: 54 PAGES: 1

  • pg 1
									27. Creează un folder cu numele tău în rădăcina discului D: şi, în acest folder, un document cu numele tabel.doc. Inserează şi completează următorul tabel în documentul creat.

MEDIA

NUME LE ŞI PRENU

CLASA

Popescu Ion

aXII-a

Albescu Diana

aXI-a

Moraru Sergiu

aX-a

Ionescu Cristian

aIX-a

9,63

9,72

10

9.25

OBSER VAŢII

MEDE


								
To top