Schriftelijk presenteren essay by gof81448

VIEWS: 0 PAGES: 2

									Portfolio Implementatie InstrumentenFormulieren ten behoeve van de feedback op en beoordeling van
schriftelijke stukken
Essay

Omschrijving
Essay

Bron
VU Natuurkunde


Dit materiaal is binnen het consortium van de Digitale Universiteit verzameld en vrijelijk te
gebruiken, mits voorzien van adequate bronvermelding van de deelnemende instelling en de
Digitale Universiteit.
                                             pagina 1 van 2
       Portfolio Implementatie Instrumenten
                                                +   ±  -

       Structuur
het essay heeft een wervende titel en een goed voorblad

het essay bestaat uit een samenvatting, een inleiding, een informatief gedeelte, een
discussie en een conclusie

de samenvatting geeft kernachtig de vraagstelling weer en geeft een indicatie van hoe
die wordt beantwoord

de inleiding bevat alle belangrijke elementen (vraagstelling, opbouw, context)

het informatieve gedeelte en de discussie zijn duidelijk geformuleerd en zijn goed
afgestemd op de doelgroep:
 - de inhoud is helder en logisch opgebouwd
 - hoofd- en bijzaken zijn goed onderscheiden; de rode draad is goed te volgen
 - er worden adequate voorbeelden gegeven
 - er is goed gebruik gemaakt van grafisch materiaal (bijschriften, bronvermelding)

er is een duidelijke conclusie waarin wordt teruggegrepen op de vraagstelling

de boodschap van het verhaal is goed overgekomen

het essay is evenwichtig van opbouw ( ongeveer 0.5:3:4:3:2)

       Inhoud
het gebruik van de literatuur is ter zake en correct

begrippen en verbanden worden helder en correct geformuleerd

de hoofdzaken worden kritisch behandeld

redeneringen zijn logisch

       Taalgebruik en stijl
het taalgebruik is goed:
spelling, grammatica, woordgebruik (gevarieerd, adequaat), opbouw van
alinea’s, opbouw van paragrafen

de stijl is academisch:
formuleringen zijn afstandelijk en objectief; subjectieve beoordelingen zijn herkenbaar;
interpretaties worden onderbouwd; het werk van anderen is goed onderscheiden van het
eigen werk

de literatuurverwijzingen zijn correct
                                              pagina 2 van 2

								
To top