Premies Collectief Contract Zorgverzekeringen 2010 Korting Delta

Document Sample
Premies Collectief Contract Zorgverzekeringen 2010 Korting Delta Powered By Docstoc
					Premies Collectief Contract
Zorgverzekeringen 2010
Korting Delta Lloyd Zorgverzekering:                                 10,00%
Korting aanvullende zorgverzekeringen:                                10,00%Delta Lloyd Zorgverzekering
Inclusief verplicht wettelijk eigen risico van € 165
Premie per maand                                          € 88,65
Premie per jaar                                         € 1.063,80Extra vrijwillig eigen risico
Premie per maand bij € 100 eigen risico                               € 85,65
Premie per maand bij € 200 eigen risico                               € 82,65
Premie per maand bij € 300 eigen risico                               € 79,65
Premie per maand bij € 400 eigen risico                               € 76,65
Premie per maand bij € 500 eigen risico                               € 73,65
Delta Lloyd Zorg aanvullende verzekeringen                        Premie per maand
Delta Lloyd Start                                          € 8,96
Delta Lloyd Extra                                          € 17,06
Delta Lloyd Compleet                                        € 24,71
Delta Lloyd Comfort                                         € 35,06
Delta Lloyd Top                                           € 80,96
Module TandenGaaf                                    Premie per maand
TandenGaaf 75% tot € 150                                       € 8,10
TandenGaaf 75% tot € 250                                      € 13,46
TandenGaaf 75% tot € 500                                      € 17,06
TandenGaaf 100% tot € 150                                      € 9,90
TandenGaaf 100% tot € 250                                      € 14,36
TandenGaaf 100% tot € 500                                      € 21,11
TandenGaaf 100% tot € 1000                                     € 31,01
Module Luxe Verpleging                                  Premie per maand
Luxe Verpleging                                           € 21,56
Aanvullende bepalingen
* Deze premies zijn geldig tot en met 31 december 2010.
* Premies gelden per persoon.
* Kinderen onder de 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Als de ouders gekozen hebben voor verschilllende
 dekkingen geldt de hoogste aanvullende verzekering voor de kinderen, mits zij op hetzelfde adres wonen.
* De genoemde premies kunnen door afrondingsverschillen afwijken van de premies op het polisblad.