Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

FAQ na www by vmarcelo

VIEWS: 105 PAGES: 4

									     Často kladené otázky (FAQ) na www.otpdirekt.sk:
Mám problém s prihlasovaním sa na Internet banking:
Nezobrazuje sa mi stránka Vášho Internet bankingu:
Ako sa môžem stať užívateľom Vášho Internet bankingu ?
Čo potrebujem na to, aby som mohol používat Váš Internet banking?
Kde sa dozviem akú verziu „prehliadača“ mám nainštalovanú?
Neviem „rozkliknúť“ menu na Vašom Internet bankingu.
Musím používať autentizačné zariadenia k prístupu na internet banking?
Aké autentizačné zariadenia ponúkate?
Chcem zablokovať autentizačné zariadenie.
Aký je rozdiel medzi službami EB poskytovanými kanálom GSM a SIM?
Ako si nastavím notifikáciu transakcií na mobilný telefón?
Menu mobil nemám prístupné cez internet banking.
Chcem využívať Mobil banking - kanál SIM. Čo k tomu potrebujem?
Otvoril som si ďaľší účet na pobočke a nevidím ho cez internet banking.
Kontaktné údaje:

Mám problém s prihlasovaním sa na Internet banking:                    
    ak ste zabudli heslo, je potrebné požiadať pobočku OTP Banky o vygenerovanie
    nového hesla. Diskrétna obálka s novým heslom Vám bude zaslaná poštou na adresu
    uvedenú v Karte klienta elektronického bankovníctva systému OTPdirekt
    ak 3 krát zadáte nesprávne heslo, Váš prístup k službe bude zablokovaný
    a k odblokovaniu prístupu je potrebné kontaktovať Vašu pobočku
    v prípade ďaľších problémov s prihlasovaním nás kontaktujte (nezabudnite uviesť
    presný popis chybových hlásení, PID, verziu prehliadača, čas,...)

Nezobrazuje sa mi stránka Vášho Internet bankingu:                  
1. Je potrebné skontrolovať správnu adresu v „prehliadači“. Správna adresa na prístup k IB je:
https://www.otpdirekt.sk .

2. Problém môže byť zapríčinený aj používaním staršej verzie Microsof Internet Explorer
(MSIE), ktora nepodporuje šifrovanie SSL 128 bitov (do verzie MSIE 5.5 je len podpora 40
bitového šifrovania priamo v aplikácii MSIE).

    V tomto pripade je nutné, aby ste si nainštalovali podporu 128 bitového šifrovania
    (High encryption pack). Pre prehliadač MSIE si inštalačný balík vysokej úrovne
    šifrovania môžete stiahnuť, resp. nainštalovať z internetových adries Microsoft
    corporation (www.microsoft.sk, www.microsoft.cz, www.microsoft.com, ...)

Novsiu verziu MSIE si mozete bezplatne stiahnut napr. na adrese:
http://www.microsoft.com

Ako sa môžem stať užívateľom Vášho Internet bankingu ?                   
Ak ešte nemáte službu Internet banking zriadenú, môžete o nu požiadať:
                      -1-
    v pobočke OTP Banky ktorá vedie Váš účet/konto, kde vyplníte Kartu klienta
    elektronického bankovníctva systému OTPdirekt a prevezmete si autentizačné
    zariadenie (Zmluvu je možné zriadiť len k už existujúcemu kontu na báze bežného účtu v SKK ).a
    následne Vám bude doručená diskrétna obálka s PID číslom a prvotným heslom na
    Vami zvolenú odresu. Heslo Vám odporúčame po prvom prihlásení zmeniť.
    prostredníctvom operátora Call Centra na tel.čísle 0850 111 222 (volba 9.0) za
    telefónny poplatok v cene miestneho hovoru.

Čo potrebujem na to, aby som mohol používat Váš Internet banking?                    
Podmienkou pre používanie Internet bankingu je mať prístup k počítaču s pripojením na
Internet a mať nainštalovaný „prehliadač“ min. Microsoft Internet Explorer 5.0 a novší,
šifrovanie SSL min.128 bitov, povolený JAVA Script.

Kde sa dozviem akú verziu „prehliadača“ mám nainštalovanú?                        
Kliknutím na „Help” v hlavnom menu Vášho „prehliadača“ a zvolením menu „About…” sa
Vám zobrazia detailné informácie o Vašom „prehliadači“.

Neviem „rozkliknúť“ menu na Vašom Internet bankingu.                      
Nastavením sa na požadované menu a kliknutím pravým tlačítkom myši a následným
zvolením ponuky „Open link“ by sa Vám malo sprístupniť požadované menu.

Pravdepodobne máte staršiu verziu Microsoft Internet Explorera. Odporúčame Vám
aktualizovať Váš MSIE, bezplatne, na stránke:
http://www.microsoft.com/windows/ie/downloads/default.mspx

Musím používať autentizačné zariadenia k prístupu na internet banking?

Používanie autentizačného zariadenia bolo nastavené na povinné z dôvodu zabezpečenia
ochrany pred nedovoleným prístupom k Vašim údajom.

                   
Aké autentizačné zariadenia ponúkate?                              

  GRID karta – karta s vyplenými poľami. Po vyžiadaní systémom Internet bankingu klient
  zadá požadovaný údaj, napr. pole D4 znamená údaj z riadku „D“ a stĺpca „4“.
  Prostredníctvom GRID karty je možné realizovať jednotlivé transakcie až do sumy
  100 000,- Sk, denný limit je 200 000,- Sk
  DIGIPASS GO 1 – elektronické zariadenie, ktoré automaticky generuje autentifikačný
  kód klienta. Prostredníctvom tohto zariadenia je možné realizovať jednotlivé transakcie až
  do sumy 200 000,- Sk, denný limit je 1 000 000,- Sk
  DIGIPASS DP 700 – elektronické zariadenie s možnosťou generovania autentifikačného
  kódu klienta v režimoch Challenge/response Digital Signature. Okrem samotnej
  autentifikácie toto zariadenie zabezpečuje aj integritu prenášaných údajov.
  Prostredníctvom zariadenia Digipass DP 700 je možné realizovať jednotlivé transakcie až
  do sumy 5 000 000,- Sk, denný limit je 20 000 000,- Sk.

Chcem zablokovať autentizačné zariadenie.                            


                         -2-
V prípade Vášho záujmu o blokáciu autentizačného zariadenia máte možnosť požiadať
o blokáciu prostredníctvom pobočky OTP Banky, alebo prostredníctvom operátorov Call
Centra na čísle 0850 111 222 (volba 9.0, alebo 4.#).

Aký je rozdiel medzi službami EB poskytovanými kanálom GSM a SIM?

  Služba GSM (pasívna služba):
    zostatok zvoleného účtu
    kurz zvolenej meny podľa kurzového lístka OTP Banky Slovensko, a.s.
    notifikácie

  SIM Toolkit banking (aktívna služba):

  1) pre zákazníkov spoločnosti T-Mobile:
    zaslanie zostatku na zvolenom účte
    informácie o debetných obratoch na zvolenom účte
    informácie o kreditných obratoch na zvolenom účte
    informácie o debetných a kreditných obratoch na zvolenom účte
    kurz zvolenej meny podľa kurzového lístka OTP Banky Slovensko, a.s.
    zasielanie zostatku zvoleného účtu
    jednorázový tuzemský prevodný príkaz na úhradu
    infolinka
    nastavenia notifikácií

  2) pre zákazníkov spoločnosti Orange:
    zaslanie zostatku na zvolenom účte
    jednorázový tuzemský prevodný príkaz na úhradu
    informácie pohyboch na účte
       o debety na zvolenom účte
       o kredity na zvolenom účte
       o obraty na zvolenom účte
    hotline
    kurz zvolenej meny podľa kurzového lístka OTP Banky Slovensko, a.s.
    nastavenia notifikácií

                              
Ako si nastavím notifikáciu transakcií na mobilný telefón?             
V prípade, ak máte aktivovaný kanál GSM je možné si nastaviť notifikáciu cez internet
banking, alebo prostredníctvom operátora call centra na čísle 0850 111 222 (volba 4).
V prípade, ak máte aktivovaný kanál SIM, tak si môžete nastaviť notifikácie, okrem vyššie
uvedených možností, aj cez bankové menu SIM karty.

                         
Menu mobil nemám prístupné cez internet banking.                 
Uvedené menu slúži na nastavenie notifikácií transakcií na Vašich účtoch na mobilný telefón.
Notifikácia transakcií na mobilný telefón je funkčná, len v tom prípade, ak máte aktivovaný
kanál elektronického bankovníctva SIM (SIM Toolkit banking), alebo GSM (SMS banking).
                      -3-
Aktivácia uvedených kanálov je podmienená len podpísaním "Karta klienta elektronického
bankovníctva systému OTPdirekt ..." na pobočke z dôvodu, že banka poskytuje služby
elektronického bankovníctva na zmluvnom základe.

Aktivácia a prevádka služieb SIM a GSM je zadarmo. SMS správy zaslané z banky sú
spoplatňované v zmysle platného cenníka banky.

Chcem využívať Mobil banking - kanál SIM. Čo k tomu potrebujem?
Potrebujete mať novú SIM kartu oparátora T-Mobile, alebo ORANGE s multibankingovým
menu.

T-Mobile:
- rozlišovacie znaky SIM karty: 64kB karta

ORANGE:
- rozlišovacie znaky SIM karty: bankové menu s OTP Bankou, priesvitná SIM karta s číslom
ICCID vyšším ako 89421015403...

Otvoril som si ďaľší účet na pobočke a nevidím ho cez internet banking.

„Zviditelnenie“ účtu cez internet banking je podmienené zaradením účtu medzi účty prístupné
pre elektronické bankovníctvo.
O zaradenie účtu môžete požiadať Vašu pobočku, alebo operátora call centra na čísle 0850
111 222 (volba 4).
Zaradenie účtu je možné až po následnom podpísaní "Karta klienta elektronického
bankovníctva systému OTPdirekt ..." na pobočke z dôvodu, že banka poskytuje služby
elektronického bankovníctva na zmluvnom základe.

Kontaktné údaje:                                
e-mail: otpdirekt@otpbanka.sk

Call Centrum: 0850 111 222
zo zahraničia: +421 2 57205080

fax: + 421 2 5292 6258
   + 421 2 5292 6259
                       -4-

								
To top