GALIS

Document Sample
GALIS Powered By Docstoc
					Maikling kwento ni Deogaracias A. Rosario

Presented by: Group VI

Presented to: Mrs. Carol Reyes

II. MGA INAASAHANG BUNGA (BAWAT ARAW)
 A. Nakapapagpalitang-kuro sa mga

napapanahong isyu at suliranin ng bansa.  B. Mga Layuning Pampagtalakay
 B.1 Pagsusuring Panglingwistika

Napipila at nabibigyang-kahulugan ang mga piling pahayag sa akda.
 B.2 Pagsusuring Pangnilalaman

Nahahanap ang mga bahaging nagpapakita ng talinghaga sa akda.

 B.3 Pagsusuring Pampanitikan

Nailalahad ang mga bahaging nagpapakita ng kapangyarihang taglay ng pangunahing tauhan.

 C. Natutukoy ang kahalagahang hatid ng akda sa

mambabasa.  D. Nakakasulat ng komposisyong nangangatwiran.

III. PROSESO NG PAGKATUTO
UNANG ARAW

 A. Panimulang Gawain: PANTOMINA

Pagganyak: Pagsasakilos ng mga sitwasyon na nagpapakita ng pang-aapi. (Pipili ang mag-aaral ng isang sitwasyon sa kahon at pahuhulaan sa kanyang mga kamag-aral kung tungkol saan ito. Maaari siyang humingi ng tulong sa ilang kamag-aral kung kinakailangan upang maging mabisa ang pagtatanghal.)

Mga Halimbawa Sitwasyon:  Pang-aapi ng amo sa kanyang katulong sa bahay.  Pang-aapi ng isang bata sa kanyang alagang hayop.  Pang-aapi sa mga taong may kapansanan.  Pang-aapi ng malakas na tao sa mga mahihina.

B. Paglalahad: 1. Pangkatang Pag-uugnay (Ipauugnay ang akda sa tiyak na gawain). Pangkat 1 at 2: Pagkilala sa mga taong sinasabing makapangyarihan sa lipunan. * Isa-isahin ang mga taong maimpluwensya sa bansa-halimbawa: military, pulitika…

* Ipaliwanag kung paano sila naging maimpluwensya. * Maglahad ng mga tiyak na sitwasyon upang maging mabisa ang pagpapaliwanag. * Gayahin ang isang palabas sa telebisyon maaaring PROBE TEAM, PEOPLE.

Pangkat 3 at 4: Pagbibigay ng mga sitwasyon ng hindi pagkakasundo ng pamahalaan at mamamayan. Halimbawa: 1. pamahalaan at manggagawa 2. pamahalaan at mga magsasaka 3. pamahalaan at mga negosyante

(Isulat sa loob ng placard ang mga dahilan ng hindi pagkakasundo ng pamahalaan sa manggagawa, magsasaka at negosyo).

Pangkat 5 at 6: Paghahalintulad ng sitwayon ng mga mamamayan at mahihirap/maimpluwensya at mahihina/matalino at mangmang.

* Papaano sila tinatanggap ng lipunan?
LIPUNAN

MAYAMAN LIPUNAN HINDI MAIMPLUWENSYA

MAHIRAP LIPUNAN

MAIMPLUWENSYA

MATALINO

MANG-MANG

Pangkat 7 at 8: Pagkilala sa mga taong nagdanas ng hirap o pang-aapi ngunit natutong lumaban at nagtagumpay sa buhay. * Magbigay ng mga kilalang tao na magpapatunay dito. Ilahad ang kanilang buhay.

 Halimbawa:



  

Sen. Juan Ponce Enrile Pang. Ramon Magsaysay Melanie Marquez German Moreno Dolphy

2. Pagbabaginan ng kinalabasan ng pag-uusap sa bawat pangkat 3. Pagkuha ng feedback sa mga nakinig.

C. Pagpapabasa sa kwento. Gagawin ang pagbasa ng dalawahan. Ang magkapareha ay babasa ng 1 talata, susundan ng susunod na pres hanggang sa matapos basahin ang kwento. Tiyaking may angkop na damdamin ang pagbasa. Basahin ang pamagat ng sabay-sabay.

D. Pagbubuod sa kwento. Gamitin ang FAN-FACT ANALYZER O PAGSUSURI NG IMPORMASYON Pagsusunod-sunod ng mga nangyari

TAGPUAN TAUHAN

PAGPAPAHALAGANG PILIPINO

IKALAWANG ARAW PAGSUSURI A. Panimulang Gawain: Pagpaparinig ng awitin ni Freddie Aguilar na pinamagatang BILANGGO. * Tungkol saan ang awitin? B. Pangkatang Pagsusuri: 1. Pagsusuring Panglingwistika: Pangkat 1 at 2 *Pagpili at pagbibigay-kahulugan sa mga piling pahayag sa akda.

* Ipaliwanag sa pamamagitan ng pagsasadula. 1. “Ang lahat ng tao, kahit hindi magkakulay ay sadyang magkapantay.” 2.“Walang mag-aalipin kung walang magpapaalipin.”

2. Pagsusuring Pangnilalaman: Pangkat 3 at 4 * Paghanap ng mga bahaging nagpapakita ng talinhaga. 1. Ang katapat ng langit ay pusalian. 2. Nalaglag ang dahon sa kanyang kapanahunan. 3. Hanggang sa ito’y umungol na ang alingawngaw ay abot hanggang kalagitnaan ng bayan.

3. Pagsusuring Pampanitikan: Pangkat 5 at 6 * Paglalahad ng mga bahaging nagpapakita ng kapangyarihang taglay ng pangunahing tauhan. * Pagkilala muna sa pangunahing tauhan sa kwento. Pagsagot sa talaan batay sa deskripsyon.
Lubos Na Pagkilala sa Tauhan
Pangalan ng Tauhan:______________________________ Edad:______________________________________ Pinag-aralan:_______________________________ Kalagayan sa Buhay:_________________________ Hanapbuhay:___________________________ Mga Adhikain sa Buhay:_______________________ Mga Paniniwala:___________________________



 

Ipaliwanag ang layunin ni Marcos sa mationding paghagupit nito sa kanyang alagang kalabaw tuwing hapon habang siya’y nakapulinas, gora at switer. Makattothanan ba ito? Pangatwiranan. Magandang ipakita sa pamamagitan ng dula.

C. Pagbabahaginan ng pangkatang pag-uusap. D. Pagbibigay ng feedback ng mga nakinig. E. Pagbibigay ng karagdagang feedback ng guro.

F. Pagbuo ng sintesis ng napag-usapang paksa. * Ayusin ang mga salita upang makabuo ng kaisipan.
Ginawa

masama Ganti Sala

Parusa Bayad

IV. EVALWASYON
IKATLONG ARAW A. Panimulang Gawain: Pagbibigay ng Payo Pagbasa ng isang liham na humihing ng payo, tungkol sa isang tao na nakadama ng sobrang pangaapi sa kanyang amo at nais na maghiganti.

Dear Ate Glo, ____________________ ____________________________ ___________________________________ ___________________________________

Nagmamahal, Betty

 

Tungkol saan ang liham? Kung ikaw ang magbibigay ng payo, ano ang nais ,omh iparating kay betty?

B. Pangkatang Pagsusuri : 1. Pagpapakita ng Pakikisangkot: Pangkat 1 at 2 * Paghahanap ng karanasan sa akda na may tiyak na kaugnayan sa pansariling karanasan. * Nakita mo ba ang sarili sa isa sa mga akda? * May mga pangyayari ba s aakda na halos nangyari sa iyong buhay? * Isa-isahin ang mga ito.

Pangyayari sa Akda

Pansariling Karanasan

2. Pagpapakita ng Paglalapat: Pangkat 3 at 4 * Paghahambing ng akda sa katulad ding genre. * Pag-aalala s aiba pang kwentong binasa. *May pagkakatulad/pagkakaiba ba ang mga pangunahing tauhan? * Kapwa ba sila may kapangyarihan? * Iisaba ang kanilang katangian? * Paano nila kapwa hinarap ang kani-kanilang suliranin?

Tauhan B

3. Pagsasama ng Pagtataya: Pangkat 5 at 6 * Pagtataya sa bisa ng akda sa simulang Literatura et Dulce et Utile o Panitikan ay dapat magturo at magbigay ng aliw (Horatio)
MGA NATUTUNAN KO SA AKDA
1. 2. 3. 4.

5.

Mga dahilan?Patunay kung bakit ako naaliw matapos basahin ang akda
1. 2. 3. 4. 5.

C. Pagbabahaginan ng pangkatang pag-uusap. D. Pagbibigay ng feedback ng mga nakinig. E. Pagbibigay ng karagdagang feedback ng guro. F. Pagbubuo ng sintesis ng napag-usapang paksa. Anu-ano ang mga kaisipang nabuo matapos ang talakayan?

detail
Central Concept

V. PAGPAPALAWAK NG KARANASAN
IKAAPAT NA ARAW Paglikha A. Panimulang gawain: Pagpapakita ng “headline” at pagbibigay ng hinuha tungkol dito.

ILLEGAL RECRUITER PINATAY NG OFW!

B. Pagpapalitan ng kuru-kuro ng mga mag-aaral C. Pagpapasulat ng isang komposisyong
nangangatwiran bataya sa sumusunod na mga pamantayan: 1. Binubuo ng 3 talata (5 pangungusap bawat talata). 2. Gumamit ng mga angkop na pananalita. 3. Pagtitimbang-timbangin ang mga pangyayari bago magbigay ng pangangatwiran. 4. Gumamit ng mga patunay upang maging makatotohanan ang pangangatwiran. 5. Paksang Pangangatwiran: DAPAT NGA KAYANG ILAGAY ANG BATAS SA KAMAY NG TAO KUNG ANG KATUNGGALI AY ISANG MAYAMAN AT MAKAPANGYARIHAN?

D. Pagbasa ng ilang nasimulan. E. Pagkuha ng feedback ng mga nakinig. F. Pagbibigay ng karagdagang feedback ng guro. G. Pagpatuloy ng pagsulat bilang bahay.

TAPOS NA… ^_^.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3572
posted:1/22/2010
language:
pages:32