โปรแกรม Ccleaner - DOC by laksrii

VIEWS: 86 PAGES: 7

									โปรแกรม Ccleaner
ภาพ 3.1 ลักษณะหน้าตาโปรแกรม

ภาพ 3.2 การทางานทั่วไป

ความหมายและอธิบายการทางานเบื้องต้น
โปรแกรม Ccleaner เป็นโปรแกรมประเภท Utilities ใช้ในการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ มีคุณสมบัติมากมาย ทั้ง ลบไฟล์ที่ไม่มีความจาเป็น เช่น Temp ไฟล์ ที่เกิดจากการลงโปรแกรมมากมายต่างๆบนวินโดว์ ให้โดยอัตโนมัติ และจัดเรียงค่า Registry ต่างๆของวินโดว์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยให้เครื่องคอมฯ มีการทางานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และ ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง คือ โปรแกรมนี้ ใช้ฟรี สามารถหาดาว์นโหลดมาใช้ได้ รายละเอียดและการทางานของโปรแกรม Ccleaner 1. เมนู Cleaner

เราสามารถเลือก Option ในการล้างไฟล์ที่ไม่จาเป็นต่างๆได้ ดังรูปภาพข้างบนนี้ คือ สั่งให้ให้ล้างทุกอย่าง ยกเว้น History ของ Internet Explorer ซึ่งในส่วนนี้เป็นการสั่งให้ล้างค่าต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของวินโดว์ ส่วน Applications อื่นๆ ที่เราได้ทาการติดตั้งลงไประบบปฏิบัติการวินโดว์นั้น ก็สามารถทาการล้างค่าได้เช่นกัน ด้วยการเลือกที่ Tab Applications ดังรูปภาพข้างล่างนี้

เมื่อทาการเลือกการกาหนดค่าต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปกติเราไม่จาเป็นต้องเลือกก็สามารถทาได้ เพราะว่าโปรแกรมทาการกาหนดมาให้เรียบร้อยแล้ว ขอแนะนาให้เลือกเฉพาะอย่างที่จาเป็นเท่านั้น เช่น History ของโปรแกรมประเภท Browser ต่างๆ เพราะถ้าเราสั่งให้โปรแกรมล้างค่านี้ไปแล้วจะทาให้ History URL ของเว็บไซต์ที่เราเคยเปิดเข้าชม จะถูกลบทั้งหมด เมื่อทาการเลือกเรียบร้อยแล้ว ก็ทาการคลิกที่ปุ่ม Run Cleaner แล้วก็รอให้โปรแกรมทาการแสกน และล้างจนเสร็จ รับรองว่าเครื่องคอมฯ ของคุณจะเร็วขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

2. เมนู Registry

ต่อไป มากันที่ Option Registry ในส่วนนี้เราไม่ต้องเลือกอะไรให้มากมาย เพียงแค่คลิกที่ปุ่ม Scan for Issues หลังจากนั้นให้รอจนกว่าโปรแกรมจะแสกนเสร็จ

เมื่อโปรแกรมทาการแสกนเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ปุ่ม Fix selected issues โปรแกรมจะถามเราว่า ต้องการทาการสารองค่า Registry เดิมไว้หรือไม่ ถึงตรงนี้ให้คลิก No ได้เลย เพราะ ไม่มีอันตรายที่อาจก่อเกิดกับระบบปฏิบัติการวินโดว์แต่อย่างใด ฉะนั้นเราไม่จาเป็นต้องทาการสารองไว้ก็ได้ ส่วนถ้าใครอยากจะสารองไว้ก็ไม่ว่ากัน รอโปรแกรมทางานจนเสร็จ เป็นอันเรียบร้อย

3. เมนู Tools

มาที่ Option Tools ตรง Uninstall นี้จะเป็นส่วนของการถอนการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่เราได้ทาการติดตั้งเอาไว้แล้ว แค่เลือกที่โปรแกรมที่ต้องการลบ แล้วคลิก Run Uninstaller เพียงเท่านี้ก็โปรแกรมออกได้แล้ว ส่วนตรง Startup เป็นการเลือกว่าต้องการให้โปรแกรมใดบ้างที่ให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาพร้อมกันกับระบบปฏิบัติการวินโดว์ หรือทาการปิดไว้ก็ได้

4. เมนู Option

มาถึง Option ตัวสุดท้าย ก็คือ Option ของโปรแกรมนั่นเอง เป็นการกาหนดสถานะและตั้งคา การทางานของโปรแกรม ก็ทาการตั้งค่าตามใจชอบเลย

-

อ้างอิงจาก: www.CCeaner.com
CCleaner v2.03 -------------------------------------------Improved support for IE7 Auto complete cleaning. Added Vista Recycle Bin secure deletion. Fixed bug in secure deletion of filenames. Fixed bug in "Other Explorer MRUs" cleaning. Fixed minor bug in Temp file deletion. Added better secure deletion for cookies. Fixed Autocomplete cleaning on Win98. Improved Hot fix Uninstaller cleaning to ignore Desktop Search. Fix bug in saving CCleaner window position. Improved System Info routines. Minor bugs fixes and GUI tweaks.

-------------------------------------------www.ccleaner.com www.piriform.com


								
To top