Docstoc

Bài 2 (DOC)

Document Sample
Bài 2 (DOC) Powered By Docstoc
					TIẾT 4 4. Bộ chuyển tiếp (Repeater) + Chức năng và nhiệm vụ + Cấu tạo + Các loại Repeater 5. Bộ tập trung (Hub) + Chức năng và nhiệm vụ + Cấu tạo + Các loại hub TIẾT 5 6. Bộ chuyện mạch (Switch) + Chức năng và nhiệm vụ + Cấu tạo


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:1/22/2010
language:Vietnamese
pages:1