Docstoc

JSU Ekonomi Asas

Document Sample
JSU Ekonomi Asas Powered By Docstoc
					JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) EKONOMI ASAS KERTAS SATU

40 Soalan

ARAS KESUKARAN RENDAH 20 soalan SEDERHANA 12 soalan TINGGI 8 soalan

KONSTRUK
Pengetahuan & Kefahaman 60% = 24 soalan Kemahiran mengaplikasi 40% = 16 soalan

KONSTRUK / KONTEKS

Pengetahuan Kemahiran R S T & Kefahaman mengaplikasi
1.1a & 1.2 1.3 2.1 & 2.4a 2.4c 2.4c 3.1b & 3.2a 2 1.1b 1.3 2.2 2.3 2 1 3 2 1 2 3.2b 3.2c 4.1b & 4.2b 4.1c 4.2c 5.2a 5.2c 6.1b 6.2c 7.2b 2 1 1 3 2 1 2 2 1 3 1 8.1b 8.2b 8.2c 16 soalan 3 2 1 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T R S T

5.1 & 5.2b 5.3 & 5.4 6.3a 6.2b 6.3b 7.1b & 7.2a 7.2c 8.1a & 8.1 d 8.2a 24 soalan

JUMLAH

20 12 8

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) EKONOMI ASAS KERTAS DUA Setiap soalan = 25 markah

ARAS KESUKARAN RENDAH 12–13 markah SEDERHANA 7 – 8 markah TINGGI 4 – 5 markah

KONSTRUK
BAHAGIAN A
Pengetahuan & Kefahaman

BAHAGIAN B
Kemahiran : Mengaplikasi Membuat keputusan Membandingbeza Menganalisis

(7 – 10 markah)
Kemahiran

(15 – 18 markah)

(25 markah)

KONS / KONT

PK
1a(i) R 5m 2a R 9m

AP
1a(ii) S 8m 2b S 6m

MK
1b R 8m 6 (2.1) R 8m

MB
1c T 4m

AN

JUM

1 2 3 4 5 6 7 8 JUM

6 (5.4) T 5m

25%

75%

150


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:2662
posted:1/22/2010
language:Malay
pages:4