FAQ MOTexplorer by vmarcelo

VIEWS: 69 PAGES: 3

									FAQ MOTexplorer
1.  Waarom krijg ik een handtekeningenformulier?
   Voordat u gaat melden via de MOTexplorer, verzoeken wij u het handtekeningenformulier aan ons te
   retourneren, zodat u en uw handtekening bekend zijn bij het MOT.

2.  Het lukt niet om de MOTexplorer te installeren. Ik krijg foutmeldingen. Wat is er aan de hand?
   In principe werkt de MOTexplorer onder Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. Echter Windows 2000/XP (of
   evt NT) wordt aangeraden omdat in deze versie de versleuteling en certificaten beter werken en veiliger zijn.
   Let echter op, onder NT/2000/XP moet de gebruiker wel voldoende rechten hebben.

   Indien het installeren niet lukt is over het algemeen de Windows-‘installer’ op het systeem beschadigd.
   Helaas is de oplossing hiervoor per Windowversie verschillend. Meestal is de betreffende foutmelding en
   oplossing te vinden op Google-nieuwsgroepen.
   Voor NT servicepack 6 is bijvoorbeeld een ‘hotfix’ beschikbaar. In andere gevallen moeten vaak een aantal
   ‘registry entries’ worden verwijderd (eventueel msiexec /unregister) en msi.dll, msiexec.exe en msihnd.dll
   van het systeem (system32 en dllcache) worden verwijderd of een nieuwe naam krijgen.

3.  Kan de cd-rom ook geïnstalleerd worden op een Apple computer?
   Nee, dit is nog niet mogelijk.

4.  Kan de cd-rom op meerdere computers geïnstalleerd worden?
   Ja, u kunt MOTexplorer installeren op verschillende computers. Let u er wel op dat u de MOTexplorer
   alleen kunt gebruiken op computers met een internetverbinding.

5.  Ik kan wel werken met de MOTexplorer maar de automatische nummering werkt niet. Waarom is
   dit?
   Als de automatische nummering een fout geeft, heeft de gebruiker geen rechten op de ‘registry’.

6.  Hoe kan ik steeds terugkerende gegevens vastzetten?
   In een leeg formulier vult u de vaste waarden in de desbetreffende velden in, inclusief vaste velden bij de
   financiële handeling, subjecten en objecten. Vervolgens exporteert u, door op het icoontje met de pijl
   omhoog te klikken, gegevens naar een XML-bestand. Dit bestand is als het ware een persoonlijk
   standaardformulier. Bij een volgend leeg formulier kunt u, door op het icoontje met de pijl omlaag, het
   standaardformulier importeren. Op deze manier hoeft u vaste waarden niet telkens in te vullen. Indien u het
   geëxporteerde bestand de naam default.xml geeft, opent MOTexplorer elk leeg formulier met de vaste
   ingevoerde waarden.

7.  Kan ik ook meerdere werkmaatschappijen opvoeren? En zo ja hoe?
   Ja, u gaat naar het icoontje ‘instellingen wijzigen’, hier klikt u op het tabblad ‘geavanceerd’, daarna op
   toevoegen. U kunt nu een extra werkmaatschappij opvoeren.

8.  Welk melderprofiel moet ik kiezen?
   Elk melderprofiel bevat specifieke gegevens voor de verschillende meldergroepen en een algemeen profiel.
   Voor bijvoorbeeld de handelaren in zaken van grote waarde betekent dit dat zij na het kiezen van hun profiel
   alleen de indicatoren zien die op deze groep van toepassing zijn. Het is niet nodig om daar ook de
   indicatoren van de banken en andere financiële instellingen te tonen. Kies daarom het melderprofiel dat bij u
   past. Het algemene profiel bevat alle gegevens voor de verschillende meldergroepen.

9.  Kan ik bij één subject meerdere voertuigen opvoeren.
   Wanneer één subject meerdere voertuigen koopt, kunt u dit opvoeren door in het tabblad ‘Objecten’ op
   toevoegen te klikken.

10. Wat moet er bij locatie ingevuld worden?
  Enkele bedrijven hebben meerdere vestigingen in één plaats. Bij locatie vult u het adres in waar de transactie
  heeft plaatsgevonden.
11. Wat moet er in de situatiebeschrijving ingevuld worden?
  Hier vermeldt u extra (achtergrond) informatie en relevante of bijzondere omstandigheden, waaronder de
  transactie heeft plaatsgevonden. Met name bij de witwasindicator is het belangrijk dat u de reden vermeldt
  waarom u de indicator gebruikt.

12. Hoe voeg ik meerdere subjecten toe?
  Zodra u één subject heeft opgevoerd, klikt u op toevoegen. Op deze manier kunt u meerdere subjecten
  opvoeren.

13. Hoe voeg ik een transactie toe?
  U voegt een transactie toe door, zodra u één transactie heeft ingevuld, op het icoontje met de pijl en het
  sterretje te klikken. Er verschijnt dan weer een leeg blad.

14. Hoe moet ik de indicator gebruiken?
  Hier klikt u eerst op toevoegen. Via het pulldown menu kiest u de indicator die van toepassing is op de
  transactie en, indien van toepassing, typt u de subindicatoren in.

15. Moeten alle gegevens ingevoerd worden?
  Er is een aantal verplichte velden. Als u de transactie zo volledig mogelijk heeft ingevuld, kunt u op het
  tabblad fouten klikken om te kijken of u gegevens bent vergeten in te vullen die verplicht zijn. Deze fouten
  moet u oplossen, anders kunt u de transactie niet versturen.

16. Hoe kan ik een transactie verwijderen?
  U kunt een transactie verwijderen door op het icoontje met de pijl en het kruis te klikken.

17. Hoe moet ik verzenden?
  Door het icoontje met het envelopje en het sleuteltje aan te klikken, worden de transacties versleuteld
  opgeslagen in een bestand dat alleen door het Meldpunt kan worden geopend. U kunt dit bestand zelf niet
  meer openen. Het is daarom verstandig de transacties van tevoren voor u zelf op te slaan door op het
  icoontje met de diskette te klikken. Het versleutelde bestand krijgt als naam een geleidelijst dat het systeem
  automatisch aanmaakt. Het is mogelijk om via het icoontje ‘instellingen wijzigen’ een automatische e-mail
  te genereren. Indien u niet beschikt over een mailprogramma kunt u het bestand op een diskette zetten en
  deze per post opsturen naar het Meldpunt. De diskette dient u aangetekend te verzenden.

18. Moet de internetverbinding aan staan?
  Ja, de internetverbinding moet altijd aanstaan als u wilt verzenden. Het verzenden van transacties is niet
  anders dan het verzenden van een ‘normaal’ e-mailbericht.

19. Welk bestand moet ik versturen?
  Het bestand dat u moet versturen, is het mot. bestand. Dit bestand is versleuteld.

20. Ik heb de transacties ingevoerd maar ik kan ze niet naar het Meldpunt mailen. Hoe kan dit?
  Waarschijnlijk heeft u bij het installeren van de MOTexplorer het programma niet ingesteld om automatisch
  de transacties te verzenden. Bij ‘instellingen wijzigen’ dient u de optie ‘exportbestand automatisch
  verzenden’ worden aan te vinken.

21. Ik heb de transacties ingevoerd maar ik kan ze niet naar het Meldpunt mailen. Het verzenden geeft
  geen foutmelding maar er wordt geen e-mail aangemaakt. Hoe kan dit?
  MOTexplorer werkt alleen met ‘MAPI-compatible’ programma's, bijvoorbeeld o.a. Outlook of Outlook
  Express. Mogelijk wordt het bericht naar een ander e-mail programma verzonden, bijvoorbeeld naar
  Outlook in plaats van Outlook Express. Controleer de andere e-mailprogramma's op uw systeem of de
  berichten daar staan. Het programma dat wordt gebruikt (default mail programma) kan worden ingesteld in
  het configuratiescherm van windows bij 'Internet options' op het tabblad 'Programs' achter het item 'e-mail'.
  Hier kunt u het programma selecteren dat u wilt gebruiken voor het versturen van de mail.

22. Ik heb de transacties ingevoerd maar ik kan ze niet naar het Meldpunt mailen. Ik krijg een
  foutmelding 'kan geen digitale handtekening zetten'. Wat betekent dit?
  Deze foutmelding houdt in dat er een nieuwe sleutel gegenereerd moet worden. Onder het tabblad
  ‘encryptie’ bij de ‘instellingen wijzigen’ dient u met de knop ‘genereren’ een nieuwe sleutel aan te maken.
23. Als ik de melding bij het versturen krijg “Dit bestand kan niet verstuurd worden omdat er geen
  publieke sleutel gegenereerd is” wat moet ik dan doen?
  U gaat terug naar de transactie, waarna u het icoontje ‘instellingen wijzigen’ aanklikt. Vervolgens klikt u op
  het tabblad ‘encryptie’. U ziet de vakken public keys en private keys. Als het vak public keys leeg is, klikt u
  op genereren. Het veld wordt dan gevuld. Hierna klikt u op ok. U moet dan opnieuw beginnen met
  verzenden.

24. Ik kan mijn transacties niet printen. In de foutmelding staat er iets over de GDI. Wat betekent dit?
  Indien er in de foutmelding over de GDI wordt gesproken, ligt dit aan uw systeem, zelfs als het printen
  vanuit andere programma's wel werkt. In veel gevallen komt dit door een conflict tussen de videokaart en
  printer. De oplossing kan zijn het opnieuw installeren van de printer driver (zonder alle extra's, dus alleen de
  ‘driver’). Als alternatief kunt u een schermafdruk van de preview maken met printscreen. U zou ook het
  xml-document met Internetexplorer kunnen openen en deze afdrukken, echter mist u dan wel de layout.

25. Hoe kunnen we controleren of de transacties echt verzonden zijn?
  Door bij uw e-mailprogramma te kijken in verzonden items kunt u controleren of de transacties verzonden
  zijn. Bovendien ontvangt u binnen een week een ontvangstbevestiging van het Meldpunt. Heeft u deze niet
  ontvangen, dan kunt u het beste even contact met het Meldpunt opnemen.

26. Moet ik ook melden als het bedragen onder de EUR 15.000 betreft?
  Bij het aanmeldingspakket heeft u de indicatorenlijst gekregen. Voor de mogelijkheden kunt u het beste
  even deze lijst doornemen.

27. Als een klant een voertuig koopt van bijvoorbeeld EUR 18.000. EUR 15.000 contant en de rest per
  bank. Hoe moet ik dat melden?
  In dit voorbeeld vermeldt u bij de financiële handeling EUR 15.000 en in de situatiebeschrijving vermeldt u
  dat EUR 3.000 per bank voldaan is.

								
To top