Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

BPA Amersfoort.cc SP by qjj20151

VIEWS: 8 PAGES: 1

									                                     BPA      Amersfoort.cc           SP
MOTIE     Wethouder De Wilde
Amersfoort, 22 september 2005

Raadsvoorstel nr.:


De raad van de gemeente Amersfoort in vergadering bijeen op 27 september 2005;

overwegende dat
  • Indieners uitgaan van de goede intentie van wethouder De Wilde
  • Je soms mensen tegen zichzelf moet beschermen
  • Er nog bijna 6 maanden te gaan zijn voordat de wethouder vertrekt
  • Wethouder De Wilde ongewild in een positie kan komen dat hij in een loyaliteitsconflict geraakt
  • Het voorkomen daarvan niet alleen een zaak is van de wethouder, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Raad en College
  • Het voor politiek Amersfoort duidelijk is dat De Wilde, mede door zijn ervaring, een sterke positie in het college heeft
  • Het indieners daarom niet voldoende lijkt dat alleen een aantal dossiers worden overgedragen
  • Anderen de wethouder mogelijk niet serieus meer nemen als partner, omdat hij toch vertrekt
  • Het ook naar de bevolking van Amersfoort een helder signaal is dat iemand die bij een projectontwikkelaar gaat werken direct zijn functie
   als wethouder neerlegt. Aanblijven kan het vertrouwen in de politiek nog verder aantasten.
Daarom vindt de raad
  • het verstandig dat wethouder De Wilde onmiddellijk zijn functie neerlegt en draagt zij het college op in die zin afspraken te maken met de
   wethouder

Amersfoort, 22 september 2005
SP fractie, Wim van Gammeren, Bets Beltman, Frits Schoenmaker; BPA fractie, Hans van Wegen, Kees Kraanen; Amersfoort.cc, Gerard van Vliet

								
To top