Recycle Bulky Waste

Document Sample
Recycle Bulky Waste Powered By Docstoc
					     Ailgylchu                                   Recycle
   Gwastraff Swmpus                                Bulky Waste
Ewch a’ch eitemau gwastraff domestig                    Take your domstic bulky waste items to
swmpus i’r Canolfannau Ailgylchu                      the Household Waste Recycling Centres
Gwastraff y Cartref ym Mochdre neu                     at Mochdre or Abergele - 7 days a week.
Abergele. Maent ar agor 7 diwrnod yr
wythnos                                   We accept
Rydym yn derbyn                               Furniture, electrical goods, wood, oil,
Dodrefn, nwyddau trydanol, pren, olew,                   cardboard, light bulbs & fluorescent
cardbord, bylbiau golau, tiwbiau                      tubes, metal, paint, glass, paper, plastic,
fflwroreuol, metel, paent, gwydr, papur,                  batteries, textiles, bricks/rubble and
plastig, batris, tecstiliau, briciau/sbwriel                garden waste.
a gwastraff gardd                              It saves time and maximises recycling if
Mae’n arbed amser ac yn gwneud y                      you can sort your waste materials before
gorau o aigylchu os allwch chi sortio                    arriving
eich deunyddiau gwastraff cyn cyrraedd.    Bron-y-Nant Road, Mochdre  The Household Waste Recycling Centres
Mae Canolfannau Gwastraff y Cartref ar
gyfer gwastraff domestig yn unig - nid        9.00am - 6.00pm    are for domestic waste only -
yw deddfwriaeth amgylcheddol yn ein                     environmental legislation does not allow
caniatau i dderbyn gwastraff masnachol.     Old Gofer Site, Rhuddlan  us to accept commercial waste. All vans
Mae angen Trwydded Fan ar bob fan a                     and commercial-type vehicles need a Van
cherbyd masnachol i ddefnyddio’r        Road, St George, Abergele  Permit to be able to use the Centres. Tel:
Canolfannau. Nid oes angen trwydded                     01492 575337
ar gyfer ceir. Ffoniwch 01492 575337        10.00am - 6.00pm    Closed Christmas Day, Boxing Day &
Rydym wedi cau Diwrnod Nadolig, Gwyl                    New Year’s Day
San Steffan a Dydd Calan
   www.conwy.gov.uk