Karangan SPM

Document Sample
Karangan SPM Powered By Docstoc
					Karangan
Bahagian A
1 Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat anda berdasarkan gambar tersebut. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. PENJAGAAN KESIHATAN

Makanan berkhasiat dan seimbang

Bersukan dan beriadah

Rehat yang cukup

© Arah Pendidikan Sdn Bhd

1

Bahasa Melayu SPM

2

Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat anda berdasarkan gambar tersebut. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. GAYA HIDUP SIHAT

Bersukan dan bersenam

Bersukan dan bersenam

Menjaga kebersihan

Jauhi seks bebas

Jauhi seks bebas

Makan makanan berkhasiat

© Arah Pendidikan Sdn Bhd

2

Bahasa Melayu SPM

3

Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Tulis satu karangan tentang bahaya kesan penyalahgunaan dadah. Panjangnya karangan anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

© Arah Pendidikan Sdn Bhd

3

Bahasa Melayu SPM

4

Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat anda berdasarkan gambar tersebut. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. PENCEMARAN

Asap dari kilang-kilang

Sampah sarap dibuang ke dalam longkang

Bahan toksik yang dibuang ke dalam sungai

Bunyi dan asap kenderaan

© Arah Pendidikan Sdn Bhd

4

Bahasa Melayu SPM

5

Lihat gambar di bawah ini dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang gambar tersebut. Panjangnya huraian anda hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. KEMPEN ANTIMEROKOK

© Arah Pendidikan Sdn Bhd

5

Bahasa Melayu SPM

Bahagian B
Tulis karangan yang panjangnya melebihi 350 patah perkataan. 1 Banyak remaja mengadakan perlumbaan motosikal haram di kawasan tempat tinggal anda. Situasi ini telah menimbulkan pelbagai masalah kepada penduduk setempat. Selaku penduduk yang prihatin, anda bercadang menulis surat aduan kepada pihak polis untuk memaklumkan hal tersebut. Tulis surat aduan itu selengkapnya. Rakan baik anda menghadapi masalah kewangan dan bercadang untuk berhenti sekolah. Anda berhasrat untuk menasihati rakan anda agar tidak mengambil keputusan yang terburu-buru. Tulis surat itu selengkapnya.

2

3

Selaku pegawai di Kementerian Pelajaran, anda telah ditugaskan untuk membuat satu kajian tentang gejala buli dalam kalangan murid-murid sekolah. Berdasarkan kajian selama empat minggu itu, anda telah berjaya mengenal pasti sebab, akibat, dan penyelesaian terhadap gejala tersebut. Tuliskan laporan lengkap tentang hasil kajian anda itu. --------------------------------------------------------------------------4 Masalah pengangguran dalam kalangan siswazah kian ketara sejak akhir-akhir ini. Anda ditugaskan untuk mewawancara seseorang yang arif dalam bidang ini untuk mengetahui punca-punca berlakunya masalah tersebut dan usaha-usaha untuk mengatasinya. Tulis wawancara anda selengkapnya. --------------------------------------------------------------------------5 Ibu bapa memainkan peranan penting dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam jiwa anak-anak. Sediakan rencana tentang peranan ibu bapa dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan generasi muda. 6 Anda merupakan kaunselor di pusat komuniti di tempat anda. Sempena program kesedaran sivik di kawasan tersebut, anda diminta menyampaikan ucapan tentang punca-punca kesedaran sivik rakyat Malaysia yang masih berada pada tahap yang kurang memuaskan. Sediakan teks ucapan tersebut selengkapnya. Sebagai ketua kampung, anda bercadang untuk menganjurkan program gotongroyong membersihkan kampung. Sempena ucapan perasmian, anda diminta menyampaikan ucapan alu-aluan. Sediakan teks ucapan tersebut. Sempena Bulan Patriotik, anda telah menyertai pertandingan syarahan peringkat sekolah. Sebagai peserta, anda telah memilih tajuk yang bertemakan perpaduan. Tajuk syarahan yang akan anda sampaikan ialah “Usaha-usaha untuk Mewujudkan Perpaduan Kaum di Sekolah”. Tulis teks syarahan tersebut selengkapnya. Sempena Hari Kebangsaan peringkat daerah, satu pertandingan syarahan telah diadakan. Anda mewakili sekolah dalam pertandingan tersebut. Tajuk yang anda pilih ialah “Peranan Pelajar untuk Mencapai Matlamat Wawasan 2020.” Sediakan teks syarahan tersebut.

7

8

9

© Arah Pendidikan Sdn Bhd

6

Bahasa Melayu SPM

10 Sebagai guru Pendidikan Moral, anda diminta menyampaikan syarahan yang bertajuk “Cara-cara Mewujudkan Perpaduan Kaum dalam Kalangan Masyarakat Malaysia” sempena Minggu Perpaduan di sekolah anda. Sediakan teks syarahan anda itu. 11 Sebagai pakar motivasi yang berpengalaman, anda telah dijemput untuk memberi ceramah kepada ibu bapa di Karnival Keluarga di salah sebuah sekolah di tempat anda. Tajuk ceramah anda ialah “Peranan Keluarga dalam Pembentukan Sahsiah anak-anak”. Tuliskan teks ceramah tersebut selengkapnya. 12 Sempena sambutan Hari Kesihatan Sedunia, anda diminta untuk menyampaikan ceramah tentang kepentingan pemakanan buah-buahan dan sayur-sayuran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di negara ini. Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. 13 Anda merupakan seorang pegawai belia peringkat negeri. Anda telah ditugaskan untuk memberi ceramah tentang “Belia Cemerlang pada Alaf Baru.” Sediakan teks ceramah anda selengkapnya. 14 Sempena Kempen Pengguna Bijak di sekolah anda, diadakan satu pertandingan pidato. Anda menyertai pertandingan yang dianjurkan dan memilih tajuk “Pengguna Memainkan Peranan yang Amat Penting untuk Mengurangkan Kadar Inflasi”. Sediakan teks pidato tersebut selengkapya. 15 Anda bercadang untuk mengambil bahagian dalam satu pertandingan pidato sempena Minggu Ekonomi anjuran Persatuan Ekonomi sekolah anda. Tajuk yang ditetapkan ialah “Peranan Generasi Muda Mengekalkan Kestabilan Ekonomi Negara”. Tulis teks pidato anda selengkapnya 16 Anda mengambil bahagian dalam pertandingan bahas peringkat sekolah. Tajuk perbahasan tersebut ialah “Kewujudan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Mendatangkan Banyak Kebaikan kepada Sistem Pendidikan Negara.” Sebagai pencadang, sediakan hujah-hujah anda selengkapnya 17 Banyak tempat rekreasi telah dibina oleh pihak kerajaan dan pihak swasta. Namun, ada pihak yang berpendapat bahawa usaha untuk menyediakan lebih banyak tempat rekreasi bukan satu tindakan yang wajar. Bahaskan penyataan tersebut. 18 Ledakan arus pembangunan dan pemodenan menyebabkan generasi muda hari ini kurang berminat dalam bidang sastera. Huraikan usaha-usaha yang patut dilaksanakan agar generasi muda meminati bidang sastera. 19 Komponen sastera dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dapat membentuk peribadi pelajar. Bincangkan. 20 Kerajaan telah berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan penggunaan komputer dan teknologi maklumat (IT) dalam kalangan masyarakat. Nyatakan kesan-kesan yang akan timbul akibat penggunaan tersebut dan kemukakan langkah-langkah untuk mengatasi kesan buruk yang mungkin timbul.

© Arah Pendidikan Sdn Bhd

7

Bahasa Melayu SPM

21 Isu penyakit AIDS dan penyalahgunaan dadah merupakan salah satu daripada masalah utama yang mengancam pembangunan negara. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah ini berlaku dan langkahlangkah untuk mengatasinya. 22 Remaja pada hari ini lebih rapat dan mempercayai rakan sebaya berbanding dengan ibu bapa mereka sendiri. Berikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkara seumpama itu terjadi. 23 Kawasan hutan semakin pupus akibat kegiatan pembalakan haram. Oleh itu, kegiatan pembalakan haram harus dihentikan dengan segera. Berikan pendapat anda tentang penyataan ini. 24 Anda ingin menyertai pertandingan menulis cerpen sempena Minggu Nilai Murni yang dianjurkan ole Jabatan Pelajaran Negeri. Pertandingan ini bertemakan nilainilai murni dalam kehidupan seharian. Tulis cerpen itu selengkapnya. 25 Anda telah berpeluang menyertai satu pertandingan memancing. Pertandingan ini akan diadakan di kawasan yang berdekatan dengan tempat tinggal anda. Ceritakan pengalaman anda semasa menyertai pertandingan tersebut.

© Arah Pendidikan Sdn Bhd

8

Bahasa Melayu SPM


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:56718
posted:1/21/2010
language:Malay
pages:8