JADUAL PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JABATAN MUZIUM MALAYSIA 2009 by dhr53644

VIEWS: 0 PAGES: 1

									JADUAL PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN JABATAN MUZIUM MALAYSIA 2009
BIL. NAMA & KOD PEPERIKSAAN TARIKH TUTUP PERMOHONAN DAN TARIKH PEPERIKSAAN KALI PERTAMA KALI KEDUA TARIKH TARIKH TARIKH TARIKH TUTUP TUTUP PEPERIKSAAN PEPERIKSAAN PERMOHONAN PERMOHONAN MASA TEMPAT

1.

PEPERKSAAN PERKHIDMATAN BAGI KURATOR GRED S41 (DALAM PERCUBAAN) Bahagian 1 ( Kod 03A ) Bahagian 2 ( Kod 03B ) 17/02/09 (SEL) 03/03/09 (SEL) 04/03/09 (RAB) 30/06/09 (JUM) 21/07/09 (SEL) 22/07/09 (RAB) 9.00 – 11.30 pg 2.30 – 5.00 ptg Bilik Persidangan JMM

2.

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PENOLONG KURATOR GRED S27 ( DALAM PERCUBAAN ) Bahagian 1 & 2 ( Kod 04A ) – Esei Amali Pameran ( Kod 04B ) Pilihan Amali Konservasi ( Kod 04B ) 17/02/09 (SEL) 03/03/09 (SEL) 10/03/09 (SEL) 11/03/09 (RAB) 30/06/09 (JUM) 21/7/09 (SEL) 28/7/09 (SEL) 29/7/09 (RAB) 2.30 – 5.00 ptg 9.00 – 12.00 tgh 9.00 – 12.00 tgh Makmal Konservasi JMM Bilik Persidangan JMM

3.

PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN BAGI PEMBANTU MUZIUM GRED S17 (DALAM PERCUBAAN ) Bahagian 1 ( Kod 05A ) Bahagian 2 ( Kod 05B ) 17/02/09 (SEL) 05/03/09 (KHA) 06/03/09 (JUM) 30/06/09 (JUM) 23/7/09 (KHA) 24/7/09 (JUM) 9.00 – 10.45 pg 9.00 – 10.45 pg Bilik Persidangan JMM

4.

PEPERIKSAAN KHAS PEN. KURATOR GRED S27 & S32 KE KURATOR GRED S41 (KPSL) Bahagian 1 ( Kod 01A ) Bahagian 2 ( Kod 01B ) 17/02/09 (SEL) 12/03/09 (KHAL) 13/03/09 (JUM) 30/06/09 (JUM) 28/07/09 (SEL) 29/07/09 (RAB) 9.00 –10.30 pg 9.00 – 12.00 tgh Bilik Persidangan JMM

5.

PEPERIKSAAN KHAS PEM. MUZIUM GRED S17 & S22 KE PEN. KURATOR GRED S27 (KPSL) Bahagian 1 ( Kod 02A ) Bahagian 2 ( Kod 02B ) 17/02/09 (SEL) 16/03/09 (ISN) 17/03/09 (SEL) 30/06/09 (JUM) 30/07/09 (KHA) 31/07/09 (JUM) 9.00 –10.30 pg 9.00 – 12.00 tgh Bilik Persidangan JMM

PERHATIAN:
1. 2. 3. 4. 5. Calon-calon digalakkan memohon seawal yang mungkin sebelum tarikh tutup permohonan. Permohonan boleh dihantar melalui Ketua Jabatan. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup akan ditolak. Borang permohonan boleh didapati di Unit Sumber Manusia Jabatan Muzium Malaysia atau layari laman web www.jmm.gov.my Calon yang tidak mendaftar tidak dibenarkan menduduki peperiksaan. Permohonan hendaklah dialamatkan kepada : Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia Jalan Damansara 50566 Kuala Lumpur (u.p.: Puan Zuriana binti Zanziba / Puan Normah binti Mohamed Ghazali) Tel : 03-22671000 samb. 201/191
•

Jika terdapat sebarang perubahan maklumat, pihak Urusetia akan memaklumkan kemudian.


								
To top