KORISNIČKO UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE USLUGA SISTEMA BANCA INTESA ON by dhr53644

VIEWS: 0 PAGES: 51

									 KORISNIČKO UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE
  USLUGA SISTEMA BANCA INTESA
       ON-LINE
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 1
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Sadržaj


Uvod.............................................................................................................................................. 3
1. WEB ......................................................................................................................................... 4
 1.1 Logovanje...................................................................................................................... 10
  1.1.1 Partija i LIB ........................................................................................................... 10
  1.1.2. Korisničko ime i lozinka ................................................................................. 10
 1.2 Računi ............................................................................................................................ 11
 1.3 Plaćanja ......................................................................................................................... 21
  1.3.1. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisničkim imenom i Lozinkom.... 21
  1.3.2. Mini CD i PIN kod ............................................................................................. 23
 1.4 Prilivi ............................................................................................................................... 30
 1.5 Kartice............................................................................................................................ 31
 1.6 Prenos ............................................................................................................................ 38
 1.7 Kursna lista .................................................................................................................. 44
 1.8 Menjačnica.................................................................................................................... 45
 1.9 Kredit.............................................................................................................................. 46
2. Telefon (govorni automat) ........................................................................................... 48
 2.1 Govorni automat - provera stanja ...................................................................... 48
3. E-mail.................................................................................................................................... 50
4. Podrška................................................................................................................................. 51
Korisničko uputstvo BIB On Line          Verzija: 1.1 /01.12.2007.                             Strana 2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Uvod


 Sistem Banca Intesa On-line omogućava korišćenje sledećih usluga:

1. Proveru stanja na računima koje vlasnik i/ili ovlašćeno lice poseduje u
Banci;
2. Dobijanje izvoda za račune koje vlasnik i/ili ovlašćeno lice poseduje u
Banci;
3. Pregled prometa po svim računima koje vlasnik i/ili ovlašćeno lice
poseduje u Banci;
4. Uvid u promet po platnim karticama koje vlasnik i/ili ovlašćeno lice
poseduje u Banci;
5. Prenos sredstava sa jednog na drugi račun, koje vlasnik i/ili ovlašćeno lice
poseduje u Banci;
6. Plaćanja na ugovorom određene, tzv. predefinisane račune;
7. Plaćanja koja se mogu izvršavati na bilo koji drugi račun po slobodnom
izboru (blanko nalog);
8. Štampanje stanja, prometa i izvoda po računima, kao i štampanje
potvrde naploga za plaćanje koja su poslata preko online sistema banke.

*napomena: za korišćenje usluge 7 potreban je mini cd koji sadrži digitalni
sertifikat i koji se izdaje na zahtev korisnika,

Usluge su dostupne preko sledećih kanala: Internet, SMS, telefon i E-mail u
bilo koje vreme, nezavisno od uobičajenog radnog vremena šaltera Banca
Intesa Beograd . Aktivacija usluga Banca Intesa On-line sistema vrši
se na šalterima Banca Intesa Beograd, potpisivanjem odgovarajućeg
ugovora - pristupnice o korišćenju pomenutih usluga.  Sve informacije vezane za Banca Intesa On-line možete dobiti na tel:

    011/ 310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati na mail

                 online@bancaintesabeograd.com
Korisničko uputstvo BIB On Line    Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 3
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯1. WEB

Adresa za pristup sistemu putem Web kanala:
https://online.bancaintesabeograd.com

Kada u polje address vašeg browser-a unesete Web adresu
https://online.bancintesabeograd.com prikazaće vam se ovakva stranica:
*napomena:

1.  Obratite pažnju da u polju Address treba obavezno da stoji https
kao oznaka protokola;
2. U donjem desnom uglu browser-a treba da se pojavi katanac.
3. Ukoliko imate problema se otvaranjem stranica Banca Intesa On-
line i izvršavanjem zahteva za stanjem ili plaćanjem, potrebno je da
podesite Internet Expolrer na sledeći način.
Najpre proverite verziju Intenet Expolorera, tako što ćete iz menija
Help, odabrati opciju About Internet Explorer.


Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 4
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Odgovarajuća verzija Internet Explorer-a je: Version: 6.0. ili
Version:7.0... kao što je prikazano na slici:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.   Strana 5
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Podešavanje Internet Explorera 6.0, 7.0

U horizontalnom meniju odaberite opciju Tools, a potom opciju Internet
Options..., kao na slici:
U prozoru Internet Options odaberite opciju Security:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 6
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nakon toga, odaberite opciju Trusted Sites, pa potom kliknite na dugme
Sites:
U polju Add this Web site to the zone ukucajte:
https://online.bancaintesabeograd.com, kliknite na dugme Add.
Ako je potrebno, štiklirajte kućicu za Require server verification
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 7
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
(https:) for all sites in this zone, a potom kliknite na dugme OK:
Konačno, potrebno je izvršiti podešavanja vezana za ActiveX Control. Dok
ste na panelu Security / Web Sites, kliknite na dugme Custom Level:
Podesite da sve opcije vezane za ActiveX Control budu Enable:


Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.   Strana 8
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Izađite iz svih menija pritiskom na dugme OK.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 9
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Internet Explorer 6.0, 7.0 podešen na ovaj način obezbeđuje
poverljivu i bezbednu komunikaciju sa serverom Banke.

1.1 Logovanje

Prijavljivanje (logovanje) na sistem Banca Intesa On-line putem Web kanala
se može vršiti na dva različita načina:

1.1.1 Partija i Lib
1.1.2 Korisničko ime i lozinka


1.1.1 Partija i LIB
Ovaj način prijave obezbeđuje INFO usluge (pregled stanja i prometa po
partijama ili platnim karticama) i mogućnost prenosa sredstava između
sopstvenih računa kao i vršenje plaćanja na unapred ugovorom određene,
tzv. predefinisane račune (korisnik ima mogućnost da izabere neki od
ponuđenih računa na samom šalteru prilikom potpisivanja ugovora-
pristupnice ili ih sam definiše po svojoj želji).

Svi korisnici koji poseduju Partiju i LIB, mogu se jednostavno logovati
unosom ovih parametara u odgovarajuća polja, pri čemu moraju obratiti
pažnju na format računa (partije) koji unose. Tačnije, unosi se samo
trinaestocifreni broj između crtica sa leve i desne strane punog formata
računa, (kao na slici ispod).
* napomena: broj Partije, tačnije LIB se dobija prilikom potpisivanja
ugovora (pristupnice) za korišćenje usluga On-line sistema.1.1.2. Korisničko ime i lozinka

Ovaj način prijave obezbeđuje INFO usluge (pregled stanja i prometa po
partijama ili platnim karticama) i mogućnost prenosa sredstava između
sopstvenih računa kao i vršenje plaćanja na unapred ugovorom određene,
tzv. predefinisane račune (korisnik ima mogućnost da izabere neki od
ponuđenih računa na samom šalteru prilikom potpisivanja ugovora-
pristupnice ili ih sam definiše po svojoj želji).

Kod ovog načina logovanja korisnik sam formira svoje Korisničko ime i
lozinku. Nakon logovanja partijom i LIB-om, postoji dugme KI/L nalog,
otvara se prozor kao na slici:

Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.     Strana 10
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
*napomena: lozinka mora da ima najmanje 6 znakova (karaktera) od kojih
barem 2
moraju da budu cifre.1.2 Računi

Nakon uspešne prijave na sistem inicijalno se otvara strana Računi, koja ima
sledeći izgled:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 11
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ovo je sumarni prikaz stanja na svim Vašim računima.

*napomena: Na slici gore su neki računi preimenovani, pa u Nazivu
računa umesto broja računa stoji neki smisleni naziv koji račun opisuje.
To možete postići tako što kliknete na ikonu ispred broja računa i otvara
se prozor kao na slici:
Nakon upisa željenog naziva kliknete na Potvrdi.

*napomena: Na slici sumarnog prikaza računa je izgled ekrana nakon
logovanja sa korsiničkim imenom i lozinkom. U slučaju da se logujete
partijom i LIB-om delimično bi se razlikovao izbor dugmića sa desne strane:

                  - logovanje korisničkim imenom i lozinkom;
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.       Strana 12
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 - logovanje partijom i LIB-om.


Lično- ažuriranje ličnih podataka, otvara se prozor kao na slici:
Ako želite da promenite neki podatak (Telefon, Mobilni telefon...), prvo

kliknite na dugme Izmeni, potom potvrdite izmenu klikom na znak      , na
kraju svih predviđenih izmena kliknite na dugme Snimi.

Lozinka- promena lozinke, dok ste ulogovani korisničkim imenom i
lozinkom:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.      Strana 13
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
LIB- promena LIB-a, dok ste ulogovani partijom i LIB-om:
KI/L Nalog- kreiranje korisničkog imena i lozinke, dok ste ulogovani
partijom i LIB- om (strana 14: Korisničko ime i lozinka).
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 14
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Izlaz- odjava iz sistema, dobra je praksa da na taj način završite sa
radom, a ne samo napuštanjem Internet Explorer-a.

U horizontalnom meniju postoje sledeće opcije:Računi, Plaćanja, Prilivi,
Kartice, Prenos, Kursna lista, Menjačnica, Krediti.
Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na željeni račun. Na slici ispod je
detaljan prikaz podataka vezanih za tekući račun.
Prikaži - prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu
nerealizovanih
čekova:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.       Strana 15
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Iz padajućeg menija možete menjati račune za koje želite detaljan prikaz
stanja.
Možete odabrati da posmatrate poslednjih 7,10,15 ili 30 promena:
 -    prikaz stanja na računu u formi za štampanje:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.     Strana 17
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Promet - prikazivanje prometa; Podatke je moguće filtrirati po datumu i
iznosu.
Izvodi - generisanje novog izvoda i mogućnost pregleda prethodnih izvoda.Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 18
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 -    prikaz odabranog izvoda u formi za štampanje:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 19
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 20
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1.3 Plaćanja

1.3.1. Logovanje Partijom i LIB-om i Korisničkim imenom i Lozinkom

Ukoliko se logujete Partijom i LIB-om ili korisničkim imenom i lozinkom, a
ugovorili ste sa bankom predefinisane dinarske naloge ili ste ih sami
kreirali putem Mini CD-a (kliknite na Plaćanja/Dinarska plaćanja) možete
vršiti plaćanja na te naloge. Iz padajućeg menija Predefinisani nalog
izaberite predefinisani nalog (u primeru uplate struje za ED Beograd), a
potom i dinarski račun sa kojeg vršite prenos. Sva potrebna polja, osim
Iznosa, se automatski popunjavaju. Nalog se šalje pritiskom na dugme
Izvrši.
Nakon izbora opcije Izvrši prvo se otvara prozor sa obaveštenjem o iznosu
provizije:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.     Strana 21
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ukoliko potvrdite, otvara se prozor sa obaveštenjem o uspešnom prijemu i
referenci naloga.
 -  štampanje potvrde o uspešnom primanju naloga.


Izborom podopcije Pregled otvara se strana na kojoj se nalazi pregled
dinarskih plaćanja i provizija, sa statusima. Podatke je moguće filtrirati po
datumu i iznosu.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.      Strana 22
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1.3.2. Mini CD i PIN kod

Mini CD sa digitalnim sertifikatom pruža mogućnost plaćanja na račune po
slobodnom izboru (popunjavanjem blanko naloga), kreiranje predefinisanih
naloga i Korisnika (šablona).

Kada korisnik želi da izvrši plaćanja na račune po izboru, potrebno je da se
prvo loguje sa Partijom i LIB-om ili Korisničkim imenom i Lozinkom, a
aplikacija će ga obavestiti u kom trenutku ( prilikom potpisivanja naloga,
snimanja predefinisanih naloga i korisnika) je potrebno ubaciti Mini CD sa
digitalnim sertifikatom i odgovarajućim PIN-om kako bi nakon toga mogao
da izvrši željene transakcije.

*napomena: mini CD (na kome se nalazi digitalni certifikat) i PIN se izdaje
na zahtev
korisnika, nakon prethodno potipsanog ugovora (pristupnice) o korišćenju
usluga
Banca Intesa On-line servisa.

Izaberite dinarski račun sa kojeg vršite prenos. Odaberite šifru plaćanja,
klikom na ikonu-
Moguće šifre plaćanja:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.      Strana 23
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Popunite preostala polja. Nalog se šalje pritiskom na dugme Izvrši.
Otvara se sledeći prozor koji vas obaveštava da je potrebno ubaciti Mini CD
sa digitalnim sertifikatom:
Sledeće što                          ćete videti na ekranu
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.        Strana 24
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
je prozor sa obaveštenjem o iznosu provizije:
Ukoliko potvrdite, otvara prozor sa obaveštenjem o uspešnom prijemu i
referenci naloga:
Predefinisani nalozi – kreiranje Predefinisanih naloga, kako bi se
automatizovalo kreiranje dinarskih naloga. U meniju „Plaćanja“odaberite
opciju „Šabloni“.

Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 25
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Za dodavanje novog predefinisanog naloga, potrebno je da kliknete na
opciju Nov pred.nalog, otvara se prozor za unos:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 26
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Snimi, kako bi se uneti
pred.nalog
dodao u listu, a potom, obavezno, kliknite Upiši u bazu. Nakon toga će se na
ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om, što znači da je potrebno
logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.     Strana 27
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Korisnici- snimanje šablona za korisnike, kako bi se automatizovalo
kreiranje
dinarskih naloga.
Za dodavanje novog korisnika u bazu korisnika, potrebno je da kliknete na
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 28
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
opciju Novi korisnik, otvara se prozor za unos:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 29
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nakon unosa potrebnih podataka kliknite na dugme Izvrši, kako bi se uneti
korisnik dodao u listu, a potom, obavezno, kliknite Snimi. Nakon toga će se
na ekranu pojaviti maska za prijavu sa Mini CD-om, što znači da je potrebno
logovati se Mini CD-om kako bi se izmene snimile u bazi.

-  editovanje podataka o unetom korisniku

 - brisanje korisnika sa liste;

Posle svih željenih izmena liste korisnika dinarskih plaćanja (promena
podataka ili brisanje) obavezno kliknuti na dugme Snimi, kako bi se izmene
prosledile u bazu.
1.4 Prilivi

Prikaz priliva iz inostranstva. Podatke je moguće filtrirati po datumu i
iznosu.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.      Strana 30
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
*napomena: Maksimalni period za pregled je 180 dana.

1.5 Kartice

U ovom delu On Line sistema imate kompletan uvid u potrošnju po
platnim karticama. Klikom na opciju Kartice, otvara Vam se strana gde
se nalazi spisak kartica koje posedujete i osnovne informacije o njima.
*napomena: Na slici gore su neke kartice preimenovane, pa u Nazivu
kartice
umesto broja stoji željeni naziv. To možete postići tako što kliknete na
ikonu
ispred broja kartice (npr. Cirrus/Maestro), otvara se prozor kao na slici dole:

Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.      Strana 31
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nakon potvrde pojaviće se sledeći prozor:
Detaljan pregled po platnoj kartici dobijate kada kliknete na jednu od platnih
kartica:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.      Strana 32
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Potom izaberete jednu od ponuđenih podopcija: Stanje, Promet ,Potrošnja
ili Izvod.

Izborom podopcije Stanje, otvara se strana sa detaljnim stanjem.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 33
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Prikaži - prikazivanje detalja vezanih za nedospele obaveze ili listu
nerealizovanih čekova:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.       Strana 34
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Izborom podopcije Promet otvara se pregled svih realizovanih transakcija po
odabranoj platnoj kartici.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 35
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Podatke je moguće filtrirati po datumu i iznosu.

Izborom podopcije Potrošnja imate mogućnost da vidite samo potrošnju
po platnoj kartici.
Izborom podopcije Izvod imate mogućnost uvida i štampe izvoda po
kreditnim karticama za poslednjih 6 meseci.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 36
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Izvode možete filtrirati po datumu i na taj način preuzeti arhivske izvode iz
predhodnih meseci.

Za detaljan prikaz promena ’’kliknite’’ na željeni izvod i dodbićete prikaz
odabranog izvoda u formi za štampanje:
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.     Strana 37
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
1.6 Prenos

U okviru opcije Prenos možete da vršite prenos sredstava sa jednog
Vašeg računa na drugi Vaš račun bez provizije, kako dinarskih tako i
deviznih. Potrebno je da odaberete račun sa kog vršite prenos, račun na
koji vršite prenos, unesete iznos i pritisnete na dugme Izvrši. Nakon
izbora opcije Izvrši prvo se otvara prozor sa obaveštenjem o iznosu
provizije, ukoliko potvrdite, otvara se prozor sa obaveštenjem o uspešnom
prijemu i referenci naloga.

Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava u okivru dinarskih i
deviznih računa.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 38
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 39
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
U okviru opcije Prenos možete da vršite i prenos sredstava sa Vašeg
tekućeg ili deviznog računa na KREDITNE kartice (Master Card, Visa ili
American Express) bez provizije. Potrebno je da odaberete račun sa kog
vršite prenos, račun na koji vršite prenos, unesete iznos i pritisnete na
dugme Izvrši. Nakon izbora opcije Izvrši prvo se otvara prozor sa
obaveštenjem o iznosu provizije, ukoliko potvrdite, otvara se
prozor sa obaveštenjem o uspešnom prijemu i referenci naloga. Prenos
sredstava na kreditne kartice se ne prikazuje odmah na delu prometa po
platnim karticama (ne registruju se u realnom vremenu kao prenosi između
računa).
Na narednim slikama dati su primeri prenosa sredstava sa dinarskih i
deviznih računa na karticu MasterCard-a.


Napomena: U slučaju prenosa sa deviznog računa na račun kreditne kartice
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.   Strana 40
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
se mogu prenosi samo EUR.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 41
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 42
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 43
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

1.7 Kursna lista

Izborom opcije Kursna lista otvara se najnovija kursna lista. Postoji
mogućnost da odete na važeću listu nekog ranijeg datuma ili da se vratite
na određeni broj kursne liste. Broj kursne liste se nalazi pri dnu strane u
napomeni.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.     Strana 44
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Kalkulator- Kursni kalkulator omogućava nam da izvršimo pregled
konverzije jedne valute u drugu.
1.8 Menjačnica

Opcija Menjačnica radi konverziju deviznih sredstava u dinarska sredstva i
obrnuto. Potrebno je da popunite iznos, da odaberete valutu i račune za
konverziju, a potom pritisnete na dugme Izvrši.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 45
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯


Nakon izbora opcije Izvrši prvo se otvara prozor sa obaveštenjem o iznosu
provizije. Ukoliko potvrdite, otvara se prozor sa obaveštenjem o uspešnom
prijemu i referenci naloga.
-    štampanje obaveštenja.


1.9 Kredit

Na prvoj strani opcije Krediti nalazi se spisak kredita koji ste podgili kod
banke i koje još uvek otplaćujete.
Izborom jednog od kredita na podopciji otvara se opcija Stanje- detaljnije
informacije o kreditu (iznos kredita, kamatna stopu, broja rata itd).
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.       Strana 46
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Uplate- pregled svih dosadašnjih uplata.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.  Strana 47
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

2. Telefon (govorni automat)
Pozivom Call Centra Banca Intesa na 011/310-8888, kroz meni Govornog
automata i pritiskom odgovarajućih tastera, možete saznati:
  • stanje na Vašim računima i platnim karticama
  • opis svakog proizvoda Banke (krediti, kartice, štednja, itd.)
  • kursnu listu
  • trenutno aktuelne kampanje u Banci.

Preko agenta Kontakt centra (prtiskom na taster 0) na brz i jednostavan način
možete koristiti usluge telefonskog bankarstva. Jedini uslov je da poziv izvršite sa
telefona koji ima mogućnost tonskog biranja.

2.1 Govorni automat - provera stanja

Nakon izvršene autentifikacije, unošenjem broja računa i LIB-a, potrebno je
pritisnuti taster # kao oznaku za kraj unosa.

*Broj Vašeg računa je kao u navedenom primeru (zaokruženo crvenim):
Ukoliko su podaci pravilno uneti, odabirom opcije 1, automat će pročitati
trenutno stanje na Vašem računu, a zatim će ponuditi dodatne usluge, kao što
su:
  • zahtev za čitanje stanja po platnim karticama
  • zahtev da se ponovo pročita stanje na Vašem tekućem računu
  • transfer na agenta kontakt centra radi obavljanja usluga telefonskog
   bankarstva (taster 0).
Po završetku je dovoljno samo prekinuti vezu.

Napomena: Ukoliko je broj telefona sa koga pozivate registrovan u banci, automat
ce pri autentifikaciji prepoznati telefonski broj i zatraziti samo Vaš LIB.
Ukoliko ipak želite da izvršite autentifikaciju po nekom drugom računu ili za drugog
klijenta (supruznika i sl.) umesto traženog LIB- a pritisnite taster zvezdica (*).

2.2 Telefonsko bankarastvo – plaćanje putem telefona i aktiviranje
obnovljenih platnih kartica

Nakon autentifikacije, tj. unošenja Broja računa i Lib-a, odabirom opcije 0, veza će
biti preusmerena agentu Kontakt centra koji će prema Vašem nalogu izvršiti sledeće:
Nakon autentifikacije, tj. unošenja Broja računa i Lib-a, odabirom opcije 0, veza će
biti preusmerena agentu Kontakt centra koji će prema Vašem nalogu izvršiti:
  • Finansijske transakcije:
  • Plaćanje mesečnih računa koje ste unapred prijavili na šalteru banke
  • Kupoprodaju deviza
  • Prenos sredstava na druge račune
  • Izmirivanje obaveza po kreditnim karticama

Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.        Strana 48
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  •  Aktiviranje obnovljenih platnih kartica:
      • Maestro
      • Master Card (Standard i Gold)
      • Dina kreditna

Napomena: Telefonski razgovori se snimaju i služe pored zapisa o uspešnoj
autentifikaciji i kao dokaz o izvršenoj transakciji.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.   Strana 49
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

3. E-mail
Ovaj kanal omogućava naručivanje informacije o stanju ili izvodu računa
(partije) koja se korisniku odmah po prijemu samog zahteva upućuje na e-
mail. Naručivanje se ostvaruje slanjem e-mail poruke na adresu:
mailserver@bancaintesabeograd.com tako što se u polje subject unosi broj
partije za koju se traži informacija i jedna od šifara iz liste (1 ili 4).

    1 - Izvod na e-mail

    4 - Stanje na e-mail

Na primer, ako želite da dobijete stanje na Vašem računu, unosite sledeće
   podatke:
Prilikom unosa partije važno je obratiti pažnju na obavezan razmak
između broja računa (partije) i šifre usluge koja se zahteva.

Ukoliko su podaci pravilno uneti, odgovor se dobija u roku od nekoliko minuta.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.     Strana 50
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

4. Podrška

Odgovore na sva pitanja vezana za pojavu eventualnih problema prilikom
korišćenja servisa Banca Intesa On-line možete postaviti našoj tehničkoj
podršci na telefon:
011/310-8880 svakog radnog dana od 08-21h ili poslati mail
na adresu: online@bancaintesabeograd.com Sistem Banca Intesa On-
line je veoma atraktivan, lak za korišćenje, pruža brojne pogodnosti i zato
uživajte u njegovom korišćenju.

Sve informacije o platnim karticama Banca Intesa ad Beograd, možete
dobiti na tel:
011/3010-160, odnosno, vaša pitanja možete proslediti na mail
adresu:
kartice_pomoc@bancaintesabeograd.com

Još jednom podsećamo, da bi ste koristili usluge sistema Banca Intesa
On-line
potrebno je prethodno popuniti pristupnicu (ugovor) i predati je na bilo
kom šalteru
Bance Intesa ad Beograd.
Korisničko uputstvo BIB On Line  Verzija: 1.1 /01.12.2007.    Strana 51

								
To top