SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA 3 JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

Document Sample
SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA 3 JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Powered By Docstoc
					            SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA 3
           JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009
                 TINGKATAN 2


 TARIKH
              MASA       TEMPOH         MATAPELAJARAN
      HARI                MASA

           8.00am – 9.30am      1 ½ jam   Bahasa Inggeris 2
                           REHAT
  20 Oktober 2009                9.30am – 9.50am
    Selasa
           10.15am – 12.15pm      2 jam   Bahasa Malaysia 2
           12.50pm – 1.50pm      1 jam   Pendidikan Sivik
           8.15am – 9.30am      1 ¼ jam   Matematik 1
                           REHAT
  21 Oktober 2009                9.30am – 9.50am
    Rabu
           10.20am – 12.05pm     1 ¾ jam   Matematik 2
           12.30pm – 1.45pm     1 ¼ jam   Geografi
           8.00am – 10.00am      2 jam   Bahasa Cina 2
                           REHAT
  22 Oktober 2009
                        10.00am – 10.20am
    Khamis
           10.50am – 11.50pm     1 jam   Bahasa Malaysia 1
           12.15pm – 1.15pm      1 jam   PJK
           7.50am – 8.50am       1 jam   Bahasa Inggeris 1
           9.00am – 10.00am      1 jam   Sains 1
  23 Oktober 2009
    Jumaat                    REHAT
                        10.00am – 10.20am
           11.10am – 12.40pm     1 ½ jam   Sains 2
           8.00am – 10.00am      2 jam   Pendidikan Islam
           8.30am – 10.00am      1 ½ jam   Pendidikan Moral
  26 Oktober 2009                  REHAT
    Isnin                  10.00am – 10.20am
           10.40am – 11.55am     1 ¼ jam   Sejarah
           12.30am – 1.45pm     1 ¼ jam   ICTL
                                               KT
           8.00am – 9.30am      1 ½ jam   Kemahiran Hidup       ERT
                                               PK
  27 Oktober 2009
    Selasa                     REHAT
                         9.30am – 9.50am
           10.30am – 11.30am      1 jam   Bahasa Cina 1
           12.20pm – 1.50pm     1 ½ jam   Pendidikan Seni (Lukisan)
           8.00am – 9.00am       1 jam   Pendidikan Seni (Teori)
  28 Oktober 2009                  REHAT
    Rabu                   9.30am – 9.50am
             Pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa selepas rehat


Disediakan oleh,                           Disahkan oleh,
.................................................  ..............................................
Pn. Gajathiswari Vejian
Setiausaha Peperiksaan Dalaman
SMKBUD(3)
          SMK BANDAR UTAMA DAMANSARA 3
         JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2009
               TINGKATAN 1


TARIKH
             MASA       TEMPOH         MATAPELAJARAN
     HARI                MASA

         8.30am – 9.30am      1 ½ jam   Bahasa Malaysia 1
                          REHAT
20 Oktober 2009                9.30am – 9.50am
  Selasa
         10.15am – 12.15pm      2 jam   Bahasa Malaysia 2
         12.50pm – 1.50pm       1 jam   Pendidikan Sivik
         8.15am – 9.30am      1 ¼ jam   Matematik 1
                          REHAT
21 Oktober 2009                9.30am – 9.50am
   Rabu
         10.20am – 12.05pm     1 ¾ jam   Matematik 2
         12.30pm – 1.45pm      1 ¼ jam   Geografi
                             Bahasa Cina 2
         8.00am – 10.00am       2 jam
                             Bahasa Tamil 2
22 Oktober 2009
  Khamis                     REHAT
                        10.00am – 10.20am
         11.45am – 1.15pm      1 ½ jam   Bahasa Inggeris 2
         7.50am – 8.50am       1 jam   Bahasa Inggeris 1
         9.00am – 10.00am       1 jam   Sains 1
23 Oktober 2009
  Jumaat                     REHAT
                       10.00am – 10.20am
         11.10am – 12.40pm      1 ½ jam   Sains 2
         8.00am – 10.00am       2 jam   Pendidikan Islam
         8.30am – 10.00am      1 ½ jam   Pendidikan Moral
26 Oktober 2009                  REHAT
   Isnin                  10.00am – 10.20am
         10.40am – 11.55am      1 ¼ jam   Sejarah
         12.30am – 1.45pm      1 ¼ jam   ICTL
                                            KT
         8.00am – 9.30am      1 ½ jam   Kemahiran Hidup       ERT
                                            PK
27 Oktober 2009                   REHAT
  Selasa                   9.30am – 9.50am
                             Bahasa Cina 1
         10.30am – 11.30am      1 jam
                             Bahasa Tamil 1
         12.20pm – 1.50pm      1 ½ jam   Pendidikan Seni (Lukisan)
         8.00am – 9.00am       1 jam    Pendidikan Seni (Teori)
                          REHAT
28 Oktober 2009                9.30am – 9.50am
   Rabu
         10.10am – 11.10am     1 jam    PJK
            Pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa selepas 11.10am
Disediakan oleh,                 Disahkan oleh
...............................................  ...............................................
Pn. Gajathiswari Vejian
Setiausaha Peperiksaan Dalaman
SMKBUD(3)