JADUAL PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DAN KHAS JABATAN TAHUN 2009 by xpr28091

VIEWS: 56 PAGES: 1

									                   JADUAL PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN DAN KHAS JABATAN TAHUN 2009
                  JABATAN PERLINDUNGAN HIDUPAN LIAR DAN TAMAN NEGARA (PERHILITAN)

                                                 TARIKH TUTUP PERMOHONAN DAN TARIKH PEPERIKSAAN
                  BILANGAN/
        NAMA                                                                        PUSAT
BIL                KEKERAPAN            BAHAGIAN           TARIKH TUTUP
      PEPERIKSAAN                                                                    PEPERIKSAAN
                 PEPERIKSAAN                          PERMOHONAN     TARIKH PEPERIKSAAN     MASA
                                                WAKTU PEJABAT
    PEPERIKSAAN KHAS
                          BAHAGIAN I – Undang-undang Berkaitan
                          dengan Perlindungan Hidupan Liar                            9.30 – 11.30 pagi
      PEMBANTU
                  SATU SIRI                                                         IBD, Zoo Melaka/
1.   HIDUPAN LIAR GRED              BAHAGIAN II – Pengurusan dan        16 03.2009 (ISNIN)   7.04.2009 (SELASA)
                   SAHAJA                                                 2.00 – 4.30 ptg   PPKB Perlis
      G11 DAN G14               Pemuliharaan

                          BAHAGIAN I – Undang-undang Berkaitan
                          dengan Perlindungan Hidupan Liar                            9.30 – 12.00 tgh
      PEMBANTU
    HIDUPAN LIAR GRED      SATU SIRI                                                         IBD, Zoo Melaka/
2.                         BAHAGIAN II – Pengurusan dan        16.03.2009 (ISNIN)   7.04.09 (SELASA)
     G17 DAN G22 DAN       SAHAJA                                                 2.30 – 4.30 ptg   PPKB Perlis
        G26                 Pemuliharaan      PEPERIKSAAN
      PERKHIDMATAN
                                                                      9.30 – 11.30 pagi
                                                                                IBD, Zoo Melaka/
                 SIRI PERTAMA                         16.03.2009 (ISNIN)  9.04.2009 (KHAMIS)   2.30 – 4.30 ptg
                          BAHAGIAN II – Undang-undang Berkaitan                                    PPKB Perlis
       PEMBANTU
                          dengan Perlindungan Hidupan Liar
1.     HIDUPAN LIAR                                                          9.30 – 11.30 pagi
       GRED G17
                          BAHAGIAN III – Asas-asas Pemuliharaan                                   IBD, Zoo Melaka/
                  SIRI KEDUA                         06.07.2009 (ISNIN)   28.07.09 (SELASA)
                                                                      2.30 – 4. 30 ptg   PPKB Perlis

                                                                      9.30 – 11.30 pagi

     PEGAWAI HIDUPAN     SIRI PERTAMA    BAHAGIAN III – Undang-undang Berkaitan   16.03.09 (ISNIN)   9.04.2009 (KHAMIS)               IBD
                                                                      2.00 – 5.00 ptg
     LIAR GRED G41 &              dengan Perlindungan Hidupan Liar
2.      PENOLONG                                                           9.30 – 11.30 pagi
     PEGAWAI HIDUPAN              BAHAGIAN IV – Pengurusan dan
      LIAR GRED G27      SIRI KEDUA    Pemuliharaan                06.07.2009 (ISNIN)  29 .07.2009 (RABU)               IBD
                                                                      2.00 – 5.00 ptg

   IBD – Institut Biodiversiti, Bukit Rengit Lanchang Pahang


   Borang Permohonan Yang Telah Lengkap Diisi Hendaklah Dihantar Melalui Ketua Jabatan Kepada:

   Ketua Pengarah
   Jabatan Perlindungan Hidupan Liar                            PERINGATAN:
   Dan Taman Negara (PERHILITAN)                              *Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup akan DITOLAK.
   KM10, Jalan Cheras                                   *Calon-calon yang tidak mendaftar TIDAK DIBENARKAN menduduki
   56100 KUALA LUMPUR                                   peperiksaan.

								
To top