JADUAL PEPERIKSAAN TAHUN 2009 by xpr28091

VIEWS: 0 PAGES: 3

									                                   JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA

                                 JADUAL PEPERIKSAAN TAHUN 2009

BIL                NAMA PEPERIKSAAN                BAHAGIAN /      TARIKH TUTUP       TARIKH      MASA
                                          SEKSYEN       PERMOHONAN       PEPERIKSAAN

 1  PEPERIKSAAN UNDANG-UNDANG PEGAWAI IMIGRESEN                      A       14.01.2009  04.02.2009 (RABU)    09.30 - 12.00
   GRED KP27 SIRI 1 TAHUN 2009                              B       (KHAMIS)   05.02.2009 (KHAMIS)   09.30 - 11.30 2  PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)
   SIRI 1 TAHUN 2009
    - GRED KP32 - TK3                               I  DAN   II         17.02.2009  (SELASA)  09.30  -  12.00
    - GRED KP27 - TK2                               I  DAN   II         18.02.2009  (RABU)   09.30  -  12.00
    - GRED KP27 - TK1                               I  DAN   II   26.01.2009  19.02.2009  (KHAMIS)  09.30  -  12.00
    - GRED KP22 - TK3                               I  DAN   II   (ISNIN)   24.02.2009  (SELASA)  09.30  -  12.00
    - GRED KP17 - TK2                               I  DAN   II         25.02.2009  (RABU)   09.30  -  12.00
    - GRED KP17 - TK1                               I  DAN   II         26.02.2009  (KHAMIS)  09.30  -  12.00 3  PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PERTAMA PEGAWAI IMIGRESEN                  II      26.01.2009  18.03.2009 (RABU)    09.30 - 10.30
   GRED KP17 SIRI 1 TAHUN 2009                              III      (ISNIN)   19.03.2009 (KHAMIS)   09.30 - 10.30 4  PEPERIKSAAN KHAS KENAIKAN PANGKAT SECARA LANTIKAN (KPSL)                I      30.03.2009  21.04.2009 (ISNIN)   09.30 - 11.30
                                              II       (ISNIN)   22.04.2009 (SELASA)   09.30 - 12.00
                                              III            23.04.2009 (RABU)    09.30 - 12.00 5  PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)                     UMUM            26.04.2009 HINGGA
   GRED 1 HINGGA 16                                  KHUSUS            30.04.2009 6  PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)
   SIRI 2 TAHUN 2009
    - GRED KP32 - TK3                               I  DAN   II         12.05.2009  (SELASA)  09.30  -  12.00
    - GRED KP27 - TK2                               I  DAN   II         13.05.2009  (RABU)   09.30  -  12.00
    - GRED KP27 - TK1                               I  DAN   II   21.04.2009  14.05.2009  (KHAMIS)  09.30  -  12.00
    - GRED KP22 - TK3                               I  DAN   II   (SELASA)   19.05.2009  (SELASA)  09.30  -  12.00
    - GRED KP17 - TK2                               I  DAN   II         20.05.2009  (RABU)   09.30  -  12.00
    - GRED KP17 - TK1                               I  DAN   II         21.05.2009  (KHAMIS)  09.30  -  12.00                                        -1-
BIL                NAMA PEPERIKSAAN      BAHAGIAN /      TARIKH TUTUP       TARIKH      MASA
                               SEKSYEN       PERMOHONAN       PEPERIKSAAN

 7  PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)
   (URUSAN MENDUDUKI SEMULA PTK DALAM TEMPOH PERALIHAN
   BIL. 1 TAHUN 2009)
     - GRED KP32 - TK3                    I  DAN  II         21.07.2009  (SELASA)  09.30  -  12.00
     - GRED KP27 - TK2                    I  DAN  II         22.07.2009  (RABU)   09.30  -  12.00
     - GRED KP27 - TK1                    I  DAN  II   30.06.2009  23.07.2009  (KHAMIS)  09.30  -  12.00
     - GRED KP22 - TK3                    I  DAN  II   (SELASA)   28.07.2009  (SELASA)  09.30  -  12.00
     - GRED KP17 - TK2                    I  DAN  II         29.07.2009  (RABU)   09.30  -  12.00
     - GRED KP17 - TK1                    I  DAN  II         30.07.2009  (KHAMIS)  09.30  -  12.00 8  PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN PERTAMA PEGAWAI IMIGRESEN        II      27.07.2009  18.08.2009 (SELASA)   09.30 - 10.30
   GRED KP17 SIRI 1 TAHUN 2009                   III      (ISNIN)   19.08.2009 (RABU)    09.30 - 10.30 9  PEPERIKSAAN UNDANG-UNDANG PEGAWAI IMIGRESEN           A      07.08.2009  01.09.2009 (SELASA)   09.30 - 12.00
   GRED KP27 SIRI 2 TAHUN 2009                   B      (JUMAAT)   02.09.2009 (RABU)    09.30 - 11.3010  PEPERIKSAAN PENILAIAN TAHAP KECEKAPAN (PTK)
   (URUSAN MENDUDUKI SEMULA PTK DALAM TEMPOH PERALIHAN
   BIL. 2 TAHUN 2009)
     - GRED KP32 - TK3                    I  DAN  II         13.10.2009  (SELASA)  09.30  -  12.00
     - GRED KP27 - TK2                    I  DAN  II         14.10.2009  (RABU)   09.30  -  12.00
     - GRED KP27 - TK1                    I  DAN  II   18.09.2009  15.10.2009  (KHAMIS)  09.30  -  12.00
     - GRED KP22 - TK3                    I  DAN  II   (JUMAAT)   20.10.2009  (SELASA)  09.30  -  12.00
     - GRED KP17 - TK2                    I  DAN  II         21.10.2009  (SELASA)  09.30  -  12.00
     - GRED KP17 - TK1                    I  DAN  II         22.10.2009  (KHAMIS)  09.30  -  12.00
                              -2-
JADUAL PEPERIKSAAN MENGGUNAKAN KAEDAH BARU IAITU KAEDAH PUSAT PENILAIAN
KOMPETENSI (PPK) BAGI TAHUN 2009 AKAN DIUMUMKAN KEMUDIAN

PANDUAN PERMOHONAN

1. Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada NEGERI atau BAHAGIAN
  (bagi calon-calon Ibu Pejabat ) tempat calon bertugas

2. Calon-calon yang ingin bertukar pusat peperiksaan hendaklah terlebih dahulu mendapat
  kebenaran NEGERI atau BAHAGIAN (bagi calon-calon Ibu Pejabat) tempat calon bertugas

3. Pegawai yang Lulus atau Melepasi Tahap Kompetensi ( Aras III ) dibenarkan membaiki
  keputusan PTK dengan tujuan meningkatkan kompetensi ke aras yang lebih tinggi. Pegawai
  berkenaan diberi peluang SEKALI sahaja untuk berbuat demikian di Tahap Kecekapan
  berkenaan mulai Peperiksaan PTK bulan Mei 2009. Oleh itu, pegawai perlu membuat
  persediaan mencukupi bagi memastikan peluang dimanafaatkan sepenuhnya

4. Pegawai yang mendapat keputusan PTK Lulus Bersyarat (Aras II ) dan Tidak Melepasi Tahap
  Kompetensi ( Aras I ) boleh menduduki semula komponen yang berkenaan atau mengulangi
  keseluruhan PTK

5. Peperiksaan Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) - Urusan menduduki semula PTK dalam
  Tempoh Peralihan :
  5.1 Hanya dibenarkan kepada calon-calon yang mendapat keputusan seperti para 4 di atas
  5.2 Calon-calon yang tidak pernah mengambil PTK sebelum ini (pertama kali menduduki PTK)
   dan calon-calon di para 3 di atas tidak dibenarkan mengambil peperiksaan ini

PERTANYAAN

Sebarang pertanyaan hendaklah dikemukakan kepada :
Jabatan Imigresen Malaysia
(Kementerian Dalam Negeri)
Unit Kompetensi
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
No. 15, Tingkat 1 - 7 (Podium)
Persiaran Perdana, Presint 2
62550 PUTRAJAYA

Tel : 03 - 88801094
Faks : 03 - 88801092
Email : suraya_hani@imi.gov.my atau
     nur_hidaya@imi.gov.my
                                      -3-

								
To top