JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER SESI JULAI 2009 by xpr28091

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                                                SESI JULAI 2009/ JP
                        POLITEKNIK KOTA BHARU
                        JABATAN PERDAGANGAN
            JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER SESI JULAI 2009
                     (07 DISEMBER 2009 – 17 DISEMBER 2009)


TARIKH       MASA      KOD          KURSUS          KELAS       BILIK

12/07/2009  8.15 PG - 10.15 PG  P 2112  Pgln. Kepada Perbankan di Malaysia  DPM 3A (2)
 ISNIN              P 2112  Pgln. Kepada Perbankan di Malaysia  DPM 5A (33)
                  P 2112  Pgln. Kepada Perbankan di Malaysia  DPM 5B (51)
                  P 2112  Pgln. Kepada Perbankan di Malaysia  DPM 6A (4)
                  P 3202  Perakaunan Kos            DAT 3A (37)
                  P 3202  Perakaunan Kos            DAT 3B (32)
                  P 3202  Perakaunan Kos            DAT 3C (34)      DSC
                  P 3202  Perakaunan Kos            DAT 5A (12)
                  P 3202  Perakaunan Kos            DAT 5A (5)
                  P 3202  Perakaunan Kos            DAT 6B (1)
                  P 3202  Perakaunan Kos            SPK 4A (25)
                  P 5201  Perakaunan Kewangan 4         DAT 3S (7)
                  P 5201  Perakaunan Kewangan 4        DAT 4S (16)
                  P 5201  Perakaunan Kewangan 4        DAT 6A (43)
                  P 5201  Perakaunan Kewangan 4        DAT 6B (42)     BP 2
                  P 5601  Pengurusan Pengeluaran        DPM 6A (29)     E 1/2
                  P 5601  Pengurusan Pengeluaran        DPM 6B (39)
                  P 5713  Pengurusan Produk          DPR 6A (30)      BP 1


       2.15 PTG - 4.15 PTG  P 3119  Pengurusan Perniagaan        DAT 2A (14)
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan        DAT 3A (2)       D3
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan         DAT 3B (4)
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan         DAT 3C (2)
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan        DPM 3A (37)
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan        DPM 5A (1)
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan        DPM 6A (1)
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan        DPR 2A (22)     D 6/7
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan         DPR 3A (8)
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan         DPR 6A (1)
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan        SPK 2A (12)
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan        SPK 4A (5)      BP 2
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan         SPP 2A (1)
                  P 3119  Pengurusan Perniagaan        SPP 4A (36)
                  P 4708  Penyelidikan Pemasaran        DPR 3A (1)
                  P 4708  Penyelidikan Pemasaran        DPR 5A (32)      BP 1
                  P 4708  Penyelidikan Pemasaran        DPR 6A (2)


12/08/2009  8.15 PG - 10.15 PG  P 2109  Matematik Pengurusan         DAT 2A (14)
 SELASA              P 2109  Matematik Pengurusan         DAT 3A (2)
                  P 2109  Matematik Pengurusan         DAT 3B (3)
                  P 2109  Matematik Pengurusan         DPM 2A (15)     E 11/12
                  P 2109  Matematik Pengurusan         DPM 3A (1)
                  P 2109  Matematik Pengurusan         SPK 2A (10)
                  P 2109  Matematik Pengurusan         SPP 2A (26)
                              1/5
                                                 SESI JULAI 2009/ JP
TARIKH       MASA      KOD          KURSUS           KELAS       BILIK

12/08/2009  8.15 PG - 10.15 PG  P 4122  Pengurusan Pelaburan          DPM 5A (32)     D 14/15
 SELASA              P 4122  Pengurusan Pelaburan          DPM 5B (51)
                  P 4122  Pengurusan Pelaburan          DPM 6A (5)      BP 2
                  P 4122  Pengurusan Pelaburan          DPM 6B (4)
                  P 4706  Aspek Gelagat Pengguna         DPR 3A (2)     D 11/12
                  P 4706  Aspek Gelagat Pengguna         DPR 5A (30)
                  P 5205  Pengauditan Dan Penyiasatan      DAT 6A (36)     E 9/10
                  P 5205  Pengauditan Dan Penyiasatan      DAT 6B (38)
                  P 5709  Pemasaran Perindustrian        DPR 6A (32)     E 14/15


       2.15 PTG - 4.15 PTG  P 1106  Prinsip Ekonomi            DAT 1A (43)     D 16/17
                  P 1106  Prinsip Ekonomi            DAT 1B (43)     E 16/17
                  P 1106  Prinsip Ekonomi            DAT 1C (43)     BP 2
                  P 1106  Prinsip Ekonomi            DAT 3C (1)
                  P 1106  Prinsip Ekonomi            DPM 1A (43)     E 14/15
                  P 1106  Prinsip Ekonomi            DPR 1A (44)     BP 1
                  P 1106  Prinsip Ekonomi            SPK 1A (40)
                  P 1106  Prinsip Ekonomi             SPK 2A (2)     E 9/10
                  P 1106  Prinsip Ekonomi            SPP 1A (36)
                  P 1106  Prinsip Ekonomi             SPP2A (1)
                  P 3116  Asas Perakaunan Kos          DPM 6A (31)     E 1/2
                  P 3116  Asas Perakaunan Kos          SPP 4A (35)
                  P 3703  Prinsip Dan Amalan Pengurusan Jualan  DPR 3A (35)
                  P 3703  Prinsip Dan Amalan Pengurusan Jualan  DPR 5A (2)    E 11/ 12
                  P 3703  Prinsip Dan Amalan Pengurusan Jualan  DPR 6A (1)
                  P 4201  Perakaunan Kewangan 3         DAT 5A (39)
                  P 4201  Perakaunan Kewangan 3         DAT 5B (28)     E 4/5
                  P 4201  Perakaunan Kewangan 3         DAT 6A (2)
                  P 4201  Perakaunan Kewangan 3         DAT 6B (2)


12/09/2009  8.15 PG - 10.15 PG  P 1107  Statistik               DAT 1A (43)
 RABU               P 1107  Statistik               DAT 1B (43)
                  P 1107  Statistik               DAT 1C (43)
                  P 1107  Statistik               DPR 2A (26)
                  P 1107  Statistik                DPR 3A (3)      DSC
                  P 1107  Statistik               DPM 2A (15)
                  P 1107  Statistik               DPM 3A (2)
                  P 1107  Statistik               SPK 1A (40)
                  P 1107  Statistik               SPP 2A (27)
                  P 1107  Statistik                SPP 4A (1)
                  P 4203  Perakaunan Pengurusan         DAT 5A (35)
                  P 4203  Perakaunan Pengurusan         DAT 5B (29)     D 6/7
                  P 4203  Perakaunan Pengurusan         DAT 6A (4)
                  P 4203  Perakaunan Pengurusan         DAT 6B (7)
                  P 5126  Aspek Pemasaran Antarabangsa      DPR 5A (30)     D 11/12
                  P 5126  Aspek Pemasaran Antarabangsa      DPR 6A (1)
                  P 5126  Aspek Pemasaran Antarabangsa      DPM 6A (28)     E 11/12
                  P 5126  Aspek Pemasaran Antarabangsa      DPM 6B (40)
                              2/5
                                           SESI JULAI 2009/ JP
TARIKH      MASA      KOD          KURSUS     KELAS       BILIK

12/09/2009 2.15 PTG - 4.15 PTG  P 1701  Pemasaran 1         DPR 1A (44)      BP 1
 RABU              P 1701  Pemasaran 1         DPR 2A (2)
                 P 1701  Pemasaran 1         DPM 1A (43)
                 P 1701  Pemasaran 1         DPM 3A (2)      D 1/2
                 P 1701  Pemasaran 1         SPP 1A (35)
                 P 3120  Undang - Undang Syarikat  DAT 3A (30)      BP 2
                 P 3120  Undang - Undang Syarikat  DAT 3B (31)
                 P 3120  Undang - Undang Syarikat  DAT 3C (27)
                 P 3120  Undang - Undang Syarikat   DAT 3S (7)
                 P 3120  Undang - Undang Syarikat  DAT 4S (15)
                 P 3120  Undang - Undang Syarikat  DAT 5A (2)      D 4/5
                 P 3120  Undang - Undang Syarikat  DAT 5B (3)
                 P 3120  Undang - Undang Syarikat  DAT 6A (3)
                 P 3120  Undang - Undang Syarikat  DPM 6B (1)


12/10/2009  8.15 PG - 10.15 PG  P 3704  Pengurusan Promosi     DPR 3A (35)
 KHAMIS              P 3704  Pengurusan Promosi     DPR 6A (3)      D 4/5
                 P 4709  Prinsip Pengiklanan     DPR 3A (1)
                 P 4709  Prinsip Pengiklanan     DPR 5A (30)
                 P 5127  Kewangan Perniagaan     DAT 5A (2)
                 P 5127  Kewangan Perniagaan     DAT 5B (4)      BP 1
                 P 5127  Kewangan Perniagaan     DAT 6A (39)
                 P 5127  Kewangan Perniagaan     DAT 6B (39)     D 1/2
                 P 5127  Kewangan Perniagaan     DPM 5A (33)
                 P 5127  Kewangan Perniagaan     DPM 5B (51)
                 P 5127  Kewangan Perniagaan     DPM 6A (3)      BP 2
                 P 5127  Kewangan Perniagaan     DPM 6B (6)


 13/12/09  8.15 PG - 10.15 PG  P 2114  Undang-Undang Komersan   DAT 2A (14)
 AHAD              P 2114  Undang-Undang Komersan   DAT 3A (11)      BP 1
                 P 2114  Undang-Undang Komersan   DAT 3B (4)
                 P 2114  Undang-Undang Komersan   DAT 3C (9)
                 P 2114  Undang-Undang Komersan   DPR 2A (26)
                 P 2114  Undang-Undang Komersan    DPR 3A (4)
                 P 2114  Undang-Undang Komersan    DPR 5A (3)     E 11/12
                 P 2114  Undang-Undang Komersan   DPM 3A (1)
                 P 2114  Undang-Undang Komersan   DPM 5A (28)
                 P 2114  Undang-Undang Komersan   DPM 6A (3)
                 P 2114  Undang-Undang Komersan    SPK 2A (1)
                 P 2114  Undang-Undang Komersan   SPK 4A (20)      BP 2
                 P 2114  Undang-Undang Komersan   SPP 2A (27)
                 P 2114  Undang-Undang Komersan    SPP 4A (8)
                 P 4206  Percukaian Malaysia 1    DAT 5A (37)
                 P 4206  Percukaian Malaysia 1    DAT 5B (33)     E 9/10
                 P 4206  Percukaian Malaysia 1    DAT 6A (2)
                 P 4206  Percukaian Malaysia 1    DAT 6B (4)


 14/12/09  8.15 PG - 10.15 PG  P 4123  Pengurusan Sumber Manusia  DPM 3A (4)     D 11/12
 ISNIN              P 4123  Pengurusan Sumber Manusia  DPM 5A (32)
                 P 4123  Pengurusan Sumber Manusia  DPM 5B (51)     D 14/15
                 P 4123  Pengurusan Sumber Manusia  DPM 6A (3)
                 P 5711  Pemasaran Perkhidmatan   DPR 6A (31)      BP 1
                             3/5
                                           SESI JULAI 2009/ JP
TARIKH      MASA      KOD           KURSUS     KELAS       BILIK

14/12/09  2.15 PTG - 4.15 PTG  P 3117  Keusahawanan         DAT 5A (6)
 ISNIN              P 3117  Keusahawanan         DAT 5B (5)      BP 2
                 P 3117  Keusahawanan         DAT 6A (36)
                 P 3117  Keusahawanan         DAT 6B (31)
                 P 3117  Keusahawanan         DPM 3A (37)     D 4/5
                 P 3117  Keusahawanan         DPR 2A (2)
                 P 3117  Keusahawanan         DPR 3A (33)
                 P 3117  Keusahawanan         DPR 5A (1)      BP 1
                 P 3117  Keusahawanan         SPK 2A (1)
                 P 3117  Keusahawanan         SPK 4A (25)      D8
                 P 3117  Keusahawanan         SPP 1A (2)      D3
                 P 3117  Keusahawanan         SPP 4A (22)15/12/09  8.15 PG - 10.15 PG  P 3118  Pengurusan Pemasaran     DPM 3A (37)
SELASA              P 3118  Pengurusan Pemasaran     DPM 5A (5)
                 P 3118  Pengurusan Pemasaran     SPP 4A (28)
                 P 3201  Perakaunan Kewangan 2    DAT 3A (37)
                 P 3201  Perakaunan Kewangan 2    DAT 3B (32)
                 P 3201  Perakaunan Kewangan 2    DAT 3C (26)      DSC
                 P 3201  Perakaunan Kewangan 2    DAT 5A (2)
                 P 3201  Perakaunan Kewangan 2    DAT 5B (9)
                 P 3201  Perakaunan Kewangan 2    DAT 6A (1)
                 P 3201  Perakaunan Kewangan 2     SPK 2A (1)
                 P 3201  Perakaunan Kewangan 2    SPK 4A (22)
                 P 3705  Strategi Perletakan Harga  DPR 3A (36)
                 P 5125  Prinsip Dan Amalan Insuran  DPM 6A (32)
                 P 5125  Prinsip Dan Amalan Insuran  DPM 6B (39)
                 P 5206  Percukaian Malaysia 2    DAT 6A (40)     A 23/24
                 P 5206  Percukaian Malaysia 2    DAT 6B (41)     BP 2
                 P 5712  Pemasaran Strategik     DPR 6A (30)     BP 1      2.15 PTG - 4.15 PTG  P 2201  Perakaunan Kewangan 1    DAT 2A (14)
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    DAT 3A (4)
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    DAT 3B (3)      D 9/10
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    DAT 3C (11)
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    DPM 2A (15)
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    DPM 3A (1)
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    DPM 5A (4)
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    DPM 6A (1)     D 14/15
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    SPK 2A (12)
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    SPK 4A (13)
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    SPP 2A (26)
                 P 2201  Perakaunan Kewangan 1    SPP 4A (17)      E316/12/09  8.15 PG - 10.15 PG  P 1105  Perakaunan Awalan      DAT 1A (43)
 RABU              P 1105  Perakaunan Awalan      DAT 1B (43)      DSC
                 P 1105  Perakaunan Awalan      DAT 1C (43)
                             4/5
                                                    SESI JULAI 2009/ JP
 TARIKH      MASA      KOD           KURSUS             KELAS       BILIK

 16/12/09  8.15 PG - 10.15 PG  P 1105  Perakaunan Awalan               DPR 1A (44)
 RABU              P 1105  Perakaunan Awalan               DPM 1A (43)
                 P 1105  Perakaunan Awalan               DPM 3A (2)       DSC
                 P 1105  Perakaunan Awalan               SPK 1A (40)
                 P 1105  Perakaunan Awalan               SPP 1A ( 36) 16/12/09  8.15 PG - 10.15 PG  P 2115  Ekonomi Dari Perspektif Islam         DPM 5A (1)
 RABU              P 2115  Ekonomi Dari Perspektif Islam         DPM 6A (32)      BP 2
                 P 2115  Ekonomi Dari Perspektif Islam         SPK 4A (30)
                 P 2115  Ekonomi Dari Perspektif Islam         SPP 2A (24)      D3
                 P 2701  Pemasaran 2                  DPR 2A (24)     D 11/12
                 P 2701  Pemasaran 2                  DPR 3A (6)
                 P 4202  Pengauditan                  DAT 4S (1)      BP 1
                 P 4202  Pengauditan                  DAT 5A (42)
                 P 4202  Pengauditan                  DAT 5B (32)
                 P 4202  Pengauditan                  DAT 6A (3)
                 P 4202  Pengauditan                  DAT 6B (6)      D 6/7
                 P 4707  Pengurusan Saluran Agihan & Peruncitan    DPR 5A (30)
                 P 4707  Pengurusan Saluran Agihan & Peruncitan     DPR 6A (3)
DEWAN / BILIK PEPERIKSAAN

DSC               : DEWAN SRI CAHAYA
BLOK A, B, D & E         : BILIK KULIAH JAB PERDAGANGAN, KEJ. MEKANIKAL, AWAM & ELEKTRIK
BP 1, BP 2, MP          : BILIK KULIAH PERDAGANGAN DI TINGKAT ATAS BLOK UNIT SISTEM MAKLUMAT
STD 1 & STD 2          : STUDIO LUKISAN KEJ. AWAM DI BGN. BARU BENGKEL KEJ. AWAM
BLM,               : BILIK LUKISAN MEKANIKAL DI BANGUNAN BARU BENGKEL KEJ MEKANIKAL
Font BOLD            : PELAJAR MENGULANG MODUL
Disahkan Oleh:                           Diluluskan Oleh :
       ……………………………………                              ……………………………………….
       (RASID BIN ALI)                            (TN. HJ. WAN MOHD NOORDIN WAN OMAR
       PEGAWAI PEPERIKSAAN                            KETUA JABATAN PERDAGANGAN
       POLITEKNIK KOTA BHARU                           POLITEKNIK KOTA BHARU

TARIKH:   22/11/2009                           TARIKH: 22/11/2009
                              5/5

								
To top