JADUAL PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN TAHUN 2010 JABATAN PENJARA by xpr28091

VIEWS: 134 PAGES: 2

									             JADUAL PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN TAHUN 2010
                 JABATAN PENJARA MALAYSIA
                KEMENTERIAN DALAM NEGERI

BIL    NAMA       BIL      KOD    BAHAGIAN    TARIKH TUTUP    TARIKH     MASA/TEMPOH
    PEPERIKSAAN   PEPERIKSAAN  PEPERIKSAAN          PERMOHONAN   PEPERIKSAAN


   PEPERIKSAAN              41    Bhg. A -     01 Mac 2010   01 April 2010  8.30 pg -9.30 pg
 1
   PENGESAHAN      Bil 1/2010         Aneka Pilihan                   10.30 pg –1.00
   JAWATAN TIMBALAN                Bhg. B - Esei                      tgh
   PENGUASA
   PENJARA GRED KX   Bil 2/2010    41    Bhg. A -    07 Sept. 2010  07 Oktober 2010  8.30 pg -9.30 pg
   41                       Aneka Pilihan                   10.30 pg –1.00
                           Bhg. B - Esei                      tgh

 2  PEPERIKSAAN KHAS           38    Bhg. A -                     8.30 pg -9.30 pg
              Bil 1/2010                 13 April 2010   13 Mei 2010
   SKIM PENOLONG                  Aneka Pilihan                   10.30 pg –1.00
   PENGUASA                    Bhg. B - Esei                      tgh
   PENJARA UNTUK
   KENAIKAN PANGKAT
   SECARA LANTIKAN
   KE SKIM PENGUASA
   PENJARA


 3  PEPERIKSAAN     Bil 1/2010    27    Bhg. A -     02 Feb 2010   24 Feb 2010   8.30 pg -9.30 pg
   PENGESAHAN                   Aneka Pilihan                   10.30 pg –1.00
   JAWATAN                     Bhg. B - Esei                      tgh
   INSPEKTOR
   PENJARA GRED KX   Bil 2/2010    27    Bhg. A -     22 Jun 2010   22 Julai 2010  8.30 pg -9.30 pg
   27                       Aneka Pilihan                   10.30 pg –1.00
                           Bhg. B - Esei                      tgh

 4  PEPERIKSAAN     Bil 1/2010    17    Bhg. A -     11 Feb 2010   11 Mac 2010   8.30 pg -9.30 pg
   PENGESAHAN                   Aneka Pilihan                   10.30 pg –1.00
   JAWATAN WADAR                  Bhg. B - Esei                      tgh
   GRED KX 17

              Bil 2/2010    17    Bhg. A -    12 Julai 2010  12 Ogos 2010   8.30 pg -9.30 pg
                           Aneka Pilihan                   10.30 pg –1.00
                           Bhg. B - Esei                      tgh


 5  PEPERIKSAAN     Bil 1/2010    11    Bhg. A -     18 Feb. 2010  18 Mac 2010   8.30 pg -9.30 pg
   PENGESAHAN                   Aneka Pilihan                   10.30 pg –1.00
   JAWATAN WADAR                  Bhg. B - Esei                      tgh
   GRED KX 11 (KUP)
              Bil 2/2010    11    Bhg. A -    23 Ogos 2010   23 Sept. 2010  8.30 pg -9.30 pg
                           Aneka Pilihan                   10.30 pg –1.00
                           Bhg. B - Esei                      tgh
PANDUAN PERMOHONAN

     -Calon-calon yang layak digalakkan memohon seawal mungkin sebelum tarikh tutup
     permohonan. Permohonan yang diterima selepas tarikh tutup akan ditolak.

     -Permohonan hendaklah dibuat secara “ONLINE” melalui laman web Jabatan Penjara
     Malaysia di ruangan Peperiksaan (EXAMIS).

     -Calon-calon yang tidak mendaftar TIDAK DIBENARKAN menduduki peperiksaan.

     -Maklumat yang dikemukakan oleh pemohon melalui laman web Jabatan Penjara Malaysia
     hendaklah benar dan diperakukan oleh Pegawai EXAMIS Institusi bagi pihak Ketua Jabatan.

     -Sila buat semakan semula seperti Nama, No. Kad Pengenalan, No. Patil, Alamat Institusi,
     Bahagian Penilaian yang akan diduduki dan lain-lain maklumat sebelum membuat
     penghantaran permohonan.

     -Maklumat yang dikemukakan oleh pemohon hendaklah benar, lengkap serta mendapat
     pengesahan daripada Ketua Jabatan. Sekiranya didapati maklumat yang diberikan tidak
     benar, keputusan Peperiksaan Perkhidmatan Subjek Jabatan & Peperiksaan Khas Kenaikan
     Pangkat Secara Lantikan (KPSL) berkenaan akan terbatal

     -Calon tidak dibenarkan menukar pusat peperiksaan

  UNTUK PEMOHONAN DAN SEBARANG PERTANYAAN, SILA HUBUNGI
  SEKSYEN KUALITI
  BAHAGIAN KEPENJARAAN
  IBU PEJABAT PENJARA MALAYSIA
  43000 KAJANG
  SELANGOR

  TEL  :   03 - 87328000

  FAX  :   03-87374194

								
To top